Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Marek Andrzejewski

SPIS HASEŁ:
ADAMCZEWSKI IGNACY
AUGUSTYŃSKI JAN
BALCERSKI WACŁAW EDWARD
BALTISCHE PRESSE
BANDURA LUDWIK
BECHLER KARL
BEHRENS HENRY
BEJGER STANISŁAW
BIELEFELDT ADOLPH
BIESIADECKI MACIEJ
BLANIK LESZEK
BOGUCKI WŁADYSŁAW
BOKINIEC LUCJAN
BOLDUAN TADEUSZ
BORUSEWICZ BOGDAN
BRATNIA POMOC ZRZESZENIA STUDENTÓW POLAKÓW POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
BROST ERICH
BUDZYŃSKI BRONISŁAW
BUKOWSKI BRONISŁAW
BURCKHARDT CARL JAKOB
BUTENANDT ADOLF
BÓWKA
CARSTEN ALBERT
CEBERTOWICZ ROMUALD ADAM
CHODACKI MARIAN
CHRISTA JANUSZ
CHUDOBA FRANCISZEK
CIENCIAŁA ANNA
CIESZYŃSKI WŁADYSŁAW
CONRADINUM
CONWENTZ HUGO WILHELM
CZARNECKI ERAZM
CZARTKOWSKI ADAM
CZAS. Tygodnik Społeczny
CZERWONE GITARY
CZYŻEWSKI JÓZEF
DAMSS MARTIN
DANNOWSKY PAUL BRUNO
DANZIGER ALLGEMEINE ZEITUNG
DANZIGER NEUESTE NACHRICHTEN
DANZIGER VOLKSSTIMME
DANZIGER ZEITUNG (II)
DER DANZIGER VORPOSTEN
DOERFFER JERZY WOJCIECH
DREWNIAK BOGUSŁAW
DROST WILLY
DUŃSKA-KRZESIŃSKA ELŻBIETA
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ŻAK
DĄBROWSKI FRANCISZEK
ECHT SAMUEL
ENDERLING PAUL
FABER ELSA
FABIAN FELIX
FISCHER FRIEDRICH
FORSTER ALBERT MARIA
FUCHS GUSTAV ADOLF
GAZETA GDAŃSKA (I)
GAZETA GDAŃSKA (II)
GEDANIA, klub sportowy
GEHL JULIUS
GIMNAZJUM POLSKIE
GMINA POLSKA
GMINA POLSKA ZWIĄZEK POLAKÓW W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
GREISER ARTHUR KARL
GRIMSMANN WILHELM KRYSTIAN
GRUSZKOWSKI WIESŁAW JULIAN
GSPANN HANS-KARL
GUDERSKI KONRAD
GÖPPNER TRAUTE
GÜNTHER OTTO
HALBE MAX
HAMEL JOOST ADRIAAN VAN
HERMAN STEFAN
HÜCKEL STANISŁAW MARIA
HÜLSEN HANS
ITZIG KURT CASPAR
JABŁOŃSKI HENRYK HUBERTUS
JACKOWIAK CZESŁAW
JEDWABSKI WOJCIECH ANTONI
JEŻ KAZIMIERA
JEŻ PIOTR
JUJKA ZBIGNIEW
KAMNITZER BERNHARD
KASZËBE
KEYSER ERICH
KINA
KINO BAJKA
KINO KAMERALNE
KINO TOBIS-PALAST
KINO ZNICZ
KINO ŻAK
KLOEPPEL OTTO FERDINAND JULIUS
KLOSE HERMANN FRIEDRICH HEINRICH
KLOSS ELIZABETH
KOMISARIAT GENERALNY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W II WMG
KOMOROWSKI BRONISŁAW
KOPECKI KAZIMIERZ
KOSCHNICK HANS
KOSYCARZ ZBIGNIEW
KOWALIK PIOTR
KOŁODZIEJSKI JERZY
KROHN FRIEDRICH REINHOLD
KRUPA-MALINOWSKA KRYSTYNA
KUBACZ FRANCISZEK
KUBICKI BRONISŁAW
KUHNERT STANISŁAW
KUPRYSZEWSKI GOTFRYD
KUROWSKA ANNE
KUROWSKI BRUNO
KWAPISZ MARIAN
LANGE CARL
LENARTOWICZ KAZIMIERZ
LENDZION ANTONI
LENZ OSWALD ARTHUR
LIBRI GEDANENSES
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, I
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, III
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, IX
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, V
LICZMAŃSKI ALFONS
LITERY
MACHANDEL
MARKO-KSIĄŻEK JADWIGA
MARZEC 1968 W GDAŃSKU
MAZURKIEWICZ BOLESŁAW
MILLACK WALTER
MILSKI BERNARD
MINKIEWICZ WITOLD
MISZEWSKI LEON
MITTEILUNGEN DES WESTPREUSSISCHEN GESCHICHTSVEREINS
MOCZYŃSKI ZYGMUNT
MOSZYŃSKI LESZEK
NIEMIECKA EMIGRACJA POLITYCZNA PO 1933 ROKU
NOBLIŚCI
NOÉ LUDWIG
OMANKOWSKI WILLIBALD
OSIŃSKI MARIAN
OSTDEUTSCHE MONATSHEFTE
OTTO FRANCISZEK
PANECKI WŁADYSŁAW
PAPÉE KAZIMIERZ
PELCZAR MARIAN
PIENKOWSKA ALINA
PISKOZUB ANDRZEJ
PLENIKOWSKI ANTON
PLIŃSKI MARCIN
PLUCIŃSKI LEON BOLESŁAW
PNIEWSKI WŁADYSŁAW
PODLECKI ZBIGNIEW
POLAK ADOLF
POLITECHNIKA GDAŃSKA
POLSKIE SZKOŁY HANDLOWE W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
POLSKIE ZRZESZENIE PRACY
POMORZE
POTYRAŁA ALEKSANDER
PRASA
PRINZHORN FRITZ
PRZYWUSKA ANIELA
PUSZKARZ ZDZISŁAW
RADA PORTU I DRÓG WODNYCH W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
RAMSAUER CARL
RAUSCHNING HERMANN
RECKE WALTHER
REEK WALTER ARTHUR
ROCZNIK GDAŃSKI
ROGACZEWSKI FRANCISZEK
ROSTING HELMER
RUBCZAK TADEUSZ
RUECKER (Rücker) EMIL ANDRZEJ
RYDLEWSKI STANISŁAW
RYLKE ALEKSANDER
SAHM HEINRICH FRIEDRICH WILHELM
SAWATZKI ANTON
SCHIRMACHER KÄTHE
SCHWARTZ HUBERTUS
SELLKE HERBERT
SENAT II WOLNEGO MIASTA GDAŃSKA 1920–1939
SEREDYŃSKI MARIAN WIKTOR
SIEBENEICHEN ALFRED WALTER
SOBCZAK RYSZARD TADEUSZ
SOKOŁOWSKI JANUSZ
SPLETT CARL MARIA
STACHNIK RICHARD
STEPHAN WALTHER
STRASBURGER HENRYK
STRUNK HERMANN
SZARMACH ANDRZEJ
SZEWALSKI ROBERT
SZPOR STANISŁAW
TAYLOR KAROL (I)
TECHNISCHE HOCHSCHULE DANZIG
TECLAW RICHARD
TURSKI STANISŁAW
TYGODNIK GDAŃSKI
TYGODNIK MORSKI
UMIERAĆ ZA GDAŃSK?
UNIWERSYTET GDAŃSKI
UNSER DANZIG
VOLKMANN ERNST
WALICKI FRANCISZEK
WANGERIN WALTHER
WEBER FRITZ KARL GEORG
WESTPREUSSISCHES VOLKSBLATT
WIECHMANN HANS
WILPERT FRIEDRICH von
WOHL ALFRED
WOLNE MIASTO GDAŃSK, 1920–1939
WYBRZEŻE. Ilustrowany Tygodnik Społeczno-Informacyjny
WYSOCY KOMISARZE LIGI NARODÓW, 1919–1939
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
ZACHODNIOPRUSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE
ZEITSCHRIFT DES WESTPREUSSISCHEN GESCHICHTSVEREINS
ZIEHM ERNST BRUNO
ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE POLSKIE
ZJEDNOCZENIE ZAWODOWE POLSKIE ZRZESZENIE PRACY
ZWIĄZEK POLAKÓW W WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU
ŁANGOWSKI BONIFACY
ŁUKASIEWICZ STANISŁAW
ŻAKIEWICZ ZBIGNIEW
ŻYLICZ MACIEJ
SPIS TABEL:
Dyrektorzy Gimnazjum Polskiego
Dyrektorzy I Liceum Ogólnokształcącego
Dyrektorzy III Liceum Ogólnokształcącego
Dyrektorzy V Liceum Ogólnokształcącego
Kadencje Volkstagu
Komisarze generalni Rzeczypospolitej Polskiej w II Wolnym Mieście Gdańsku
Konsulowie generalni ZSRR w II Wolnym Mieście Gdańsku
Konsulowie Republiki Francuskiej w okresie II WMG
Liczba kin w Gdańsku w latach 1921–1942
Liczba studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej
Najważniejsze kina w Gdańsku do 1945 roku ! Nazwa kina ! Liczba miejsc ! Adres ! Lata działalności
Posłowie do Volkstagu I kadencji (6 XII 1920 – 31 XII 1923)
Posłowie do Volkstagu II kadencji (1 I 1924 – 3 XII 1927)
Posłowie do Volkstagu III kadencji (1 I 1928 – 15 XI 1930)
Posłowie do Volkstagu IV kadencji (16 XI 1930 – 27 X 1933)
Posłowie do Volkstagu V kadencji (28 V 1933 – 6 IV 1935)
Posłowie do Volkstagu VI kadencji (7 IV 1935 – 1 IX 1939)
Prezydenci Rady Portu i Dróg Wodnych w II WMG
Prezydenci Senatu II Wolnego Miasta Gdańska
Prezydenci Volkstagu
Przewodniczący Zachodniopruskiego Towarzystwa Historycznego
Rektorzy Politechniki Gdańskiej
Rektorzy Technische Hochschule Danzig
Rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego
Rektorzy Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Studenci Technische Hochschule Danzig
Studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Wyniki wyborów do Volkstagu według uzyskanych mandatów w latach 1920–1930
Wysocy komisarze Ligi Narodów w II WMG
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania