LENARTOWICZ KAZIMIERZ, dyrektor Poczt i Telegrafów w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Kazimierz Lenartowicz

KAZIMIERZ LENARTOWICZ (Pobóg-Lenartowicz) (13 I 1868 Tarnów – 16 I 1937 Warszawa), dyrektor Poczt i Telegrafów w II Wolnym Mieście Gdańsku (WMG). W 1893 absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1894 pracował w Dyrekcji Poczt i Telegrafów we Lwowie, od 1913 radca pocztowy. Podczas I wojny światowej na polecenie władz austriackich zaangażowany był w organizację służby pocztowej w miastach przyfrontowych. Po wojnie z ramienia Ministerstwa Poczt i Telegrafów organizował i był wiceprezesem Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Warszawie.

Po utworzeniu II WMG skierowany został do Gdańska jako komisarz rządowy i polski delegat do spraw pocztowo-telegraficznych z zadaniem stworzenia struktur poczty polskiej ( poczta). Do Gdańska przybył 10 I 1920, zatrzymał się w hotelu Continental. Początkowo pracował w czterech pokojach w Naddyrekcji Poczty w Gdańsku przy Winterplatz ( Targ Maślany). Od 1 X 1921 do emerytury 31 I 1928 był prezesem (bezpośrednio podlegającej Ministerstwu Poczt i Telegrafów) Dyrekcji Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w II WMG. W lipcu 1924 przeniósł swoją siedzibę do budynku przy Heveliusplatz (pl. Obrońców Poczty Polskiej). Otrzymał w Gdańsku paszport dyplomatyczny, przysługiwało mu prawo eksterytorialności. Dążył do umocnienia prawa Polski do własnej poczty w II WMG.

W 1924 wydał w Gdańsku pracę Historia Polskiej Królewskiej Poczty w Gdańsku od roku 1654 do roku 1793. Za pracę w Gdańsku odznaczony został 21 XII 1923 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na emeryturze mieszkał w Gdańsku- Wrzeszczu, pod koniec 1935 wyjechał do Warszawy. Żonaty, miał córkę i syna. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie MABibliografia:
„Gazeta Gdańska” z 21 I 1937, s. 10 (wspomnienie).
Bogacki Franciszek, Kazimierz Przebóg-Lenartowicz, w: Działacze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 1974, s. 212-221.
Hajduk Bolesław, Lenartowicz-Pobóg Kazimierz, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3, Gdańsk 1997, s. 42-43.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania