RADA PORTU I DRÓG WODNYCH W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
James de Reynier prezydent Rady 1921–1925, fot. Gottheil & Sohn
Hugens de Loes prezydent Rady 1925-1931
Johan Nederbragt prezydent Rady 1934-1939

RADA PORTU I DRÓG WODNYCH W II WOLNYM MIEŚCIE GDAŃSKU (WMG), ustanowiona na mocy konwencji paryskiej z listopada 1920 roku (art. 19–28), organ niezależny od Polski i II WMG, o ile obie strony pozostawały w sporze. Jej działalność umożliwiało dopiero wypracowanie wspólnego stanowiska przez stronę polską i gdańską. Miała zagwarantować Polsce swobodne korzystanie z portu gdańskiego, godzić gospodarcze interesy strony polskiej i gdańskiej. Zajmowała się administracją i rozwojem portu, dróg wodnych, zarządem części Wisły, obsługujących port kolei.

Organem wykonawczym były utworzone w 1922 roku dyrekcje. Z reguły dyrektorem handlowo-eksploacyjnym był obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a dyrektorem technicznym obywatel II WMG. Na czele stał prezydent, wybierany za porozumieniem stron polskiej i gdańskiej na trzy lata. W skład rady wchodziło po pięciu członków polskiej i gdańskiej delegacji. W 1927 roku istniało pięć sekcji: administracyjno-prawna, finansowa, kolejowa, portowa i handlowo-ekonomiczna, w której każda ze stron miała po jednym przedstawicielu (komisarzu). Obradami kierował prezydent, mający za zadanie doprowadzać do porozumienia między stronami. W przypadku różnicy zdań jego głos był rozstrzygający. Prezydentowi przysługiwało prawo odwołania się do wysokiego komisarza Ligi Narodów i w dalszej kolejności do Rady Ligi Narodów. MA

Prezydenci Rady Portu i Dróg Wodnych
w II WMG
1921–1925 James de Reynier (Szwajcaria)
1925–1931 Hugens de Loes (Szwajcaria)
1931–1934 Charles Benziger (Szwajcaria)
1934–1939 Johan Nederbragt (Holandia)
MA
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii