RADA SENIORÓW W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Aleksander Żubrys, przewodniczący Rady Seniorów w Gdański I kadencji, 2021
Ulotka wyborcza, 2018

RADA SENIORÓW W GDAŃSKU. Organ doradczo–konsultacyjno–inicjatywny, współpracujący z władzami Gdańska w kwestii planowania i realizacji polityki wobec osób powyżej 60. roku życia. W skład Rady wchodzą 34 osoby, w tym 30 będących przedstawicielami seniorów i cztery osoby będące przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób starszych. Powołana została uchwałą Rady Miasta Gdańska z 8 VI 2018. Odbywa sesje nie rzadziej niż co trzy miesiące w Nowym Ratuszu (ul. Wały Jagiellońskie 1). Kadencja Rady trwa dwa lata od momentu złożenia ślubowania, wyjątkiem była I kadencja, ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-19 przedłużona do czterech lat.

Do zadań Rady należy inicjowanie i promowanie działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, ekologicznych i charytatywnych; wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych; inicjowanie działań dotyczących poprawy jakości życia i zdrowia gdańskich seniorów; współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami seniora, uniwersytetami trzeciego wieku, gminnymi radami seniorów oraz innymi podmiotami, działającymi na rzecz osób starszych w Gdańsku, Polsce oraz za granicą.

Na czele Rady stoi Prezydium, wybierane podczas pierwszej sesji danej kadencji. W jego skład wchodzi przewodniczący i dwóch zastępców, wiceprzewodniczących. Do zadań przewodniczącego należy reprezentowanie Rady, kierowanie jej pracą, zwoływanie sesji, prowadzenie sesji oraz przeprowadzenie głosowań tajnych i jawnych. Rada ma możliwość powoływania komisji stałych oraz doraźnych problemowych.

Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać działające w Gdańsku organizacje pozarządowe, które w swoim statucie mają wpisaną działalność na rzecz seniorów, działające w Gdańsku Kluby Seniora, Rady Dzielnic, organizacje prowadzące w Gdańsku uniwersytety trzeciego wieku, oraz grupa 30 mieszkańców. Każdy z tych podmiotów ma prawo zgłosić jednego kandydata poprzez wypełnienie specjalnego wniosku oraz zgłoszenie go do urzędu. Głosować w tajnych wyborach mogą przewodniczący Rad Dzielnic, prezydent Miasta Gdańska i radni Miasta Gdańska. JMO

Prezydium Rady Seniorów w Gdańsku 2018–2022
Okres Skład Funkcja
2018–2022 Żubrys Aleksander przewodniczący
Anna Butrym wiceprzewodnicząca
Irena Samson wiceprzewodnicząca
JMO
Okręgi wyborcze
Numer Okręgu Zasięg
Okręg nr 1 Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Przeróbka, Stogi, Krakowiec –Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki, Olszynka, Orunia–Święty Wojciech –Lipce
Okręg nr 2 Śródmieście, Chełm, Ujeścisko–Łostowice
Okręg nr 3 Aniołki, Siedlce, Wzgórze Mickiewicza, Suchanino, Piecki –Migowo, Jasień
Okręg nr 4 Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Okręg nr 5 Zaspa–Młyniec, Zaspa–Rozstaje, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe
Okręg nr 6 Żabianka–Wejhera–Jelitkowo–Tysiąclecia, Oliwa, VII Dwór, Osowa, Matarnia, Kokoszki
JMO
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania