UNSER DANZIG, pismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Unser Danzig” z września 2001

UNSER DANZIG. Mitteilungsblatt des Bundes der Danziger”, organ prasowy (biuletyn informacyjny) niemieckiej organizacji Bund der Danziger (Związku Gdańszczan), funkcjonującej na prawach ziomkostwa. Wydawany pod tym tytułem od 1949 do 31 XII 2008 w Lubece. Początkowo dwutygodnik, średnia objętość 20 stron, od 1994 miesięcznik o objętości 44 stron. Pierwszym redaktorem naczelnym był Hans-Karl Gspann, następnie Werner Hewelt. Bogato ilustrowane pismo koncentruje się na problemach gdańskich Niemców i historii Gdańska. Wartość poznawczą mają zwłaszcza materiały wspomnieniowe.

Od stycznia 2009 ukazuje się jako dwumiesięcznik pod tytułem „Der Westpreuße – Unser Danzig”, wydawany w Münster pod egidą Związku Terytorialnego Prus Zachodnich (Westpreußische Gesellschaft – Landsmannschaft Westpreußen e. V.), redaktorem naczelnym jest Ernst Fischer. MA

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania