DANZIGER VOLKSSTIMME, dziennik

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Danziger Volksstimme”, 1933
Siedziba „Danziger Volksstimme” przy Am Spendhaus (ul. Sieroca) 6, 1927

„DANZIGER VOLKSSTIMME” („Gdański Głos Ludu”), dziennik, organ gdańskiej SPD; wychodził 3 I 1920 – czerwiec 1936, kontynuacja „Volkswacht” („Straż Ludu”; prasa). Zmiana nazwy podyktowana była staraniami zjednoczenia gdańskiej socjaldemokracji. Wydawca Julius Gehl, redaktorzy naczelni: Ernst Loops i (w latach 30. XX wieku) Fritz Weber. Redakcja mieściła się przy Am Spendhaus (ul. Sieroca, zob. Dom Dobroczynności). Dziennikarzami i współpracownikami byli Erich Brost, Fritz Kirschfeld, Willibald Omankowski, Kurt Reinhold, Richard Teclaw.

Po „Danziger Neueste Nachrichten” dziennik o największym w II Wolnym Mieście Gdańsku nakładzie (np. 1925 – 18 000 egzemplarzy), kolportowany w Polsce. Od 1933 wzrost znaczenia jako najważniejszego dziennika gdańskiej opozycji antyhitlerowskiej (nakład w 1935 dochodził do 40 000 egzemplarzy); dziennik wielokrotnie zawieszano. Wydawanie pisma uniemożliwiły administracyjne restrykcje finansowe (brak spłaty zaciągniętego kredytu), zajęcie drukarni, konfiskaty, terror stosowany wobec dziennikarzy. MA

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania