DANZIGER ZEITUNG (II), dziennik

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Danziger Zeitung”, 15 VI 1897
Redakcja „Danziger Zeitung” przy Ketterhagergasse 4 (ul. Zbytki)

„DANZIGER ZEITUNG”, dziennik ukazujący się od 1 VI 1858 do 1930. Założyciel Ferdinand Prowe, pierwszy redaktor naczelny Heinrich Rickert; drukował je August Wilhelm Kafemann. Pismo o liberalnym profilu, dużo miejsca poświęcało gospodarce, handlowi, żegludze. 6 II 1861 roku w winiecie umieszczono motto Nec temere – nec timide.

Do pojawienia się w 1894 „Danziger Neueste Nachrichten” największy gdański dziennik, znajdujący czytelników w kręgach handlowych, inteligenckich i urzędniczych. Od 1862 jako jedyne gdańskie pismo, wychodził dwa razy dziennie, z wyjątkiem poniedziałku, kiedy ukazywało się tylko wydanie wieczorne; od 1865 wychodził również w niedzielę rano. W 1862 nakład wynosił 2100 egzemplarzy, w 1882 – 5200, w 1913 – 11 000. Po śmierci wydawcy gazetą kierowali syn Heinricha Rickerta Franz oraz Otto Julius Kafemann. Od 1888 dziennik posiadał dodatek „Danziger Schrift”, od 1906 „Heimat und Welt”.

W latach 20. XX wieku pojawiły się problemy finansowe i „Danziger Zeitung” stracił na znaczeniu. Od 1 X 1922 wydawany raz dziennie, jako jedyny gdański dziennik ukazujący się rano. Nakład nie przekraczał 10 000 egzemplarzy. Próby poprawy sytuacji podejmowane przez redaktora naczelnego Friedricha Meyera nie powiodły się i na początku 1930 dziennik przestał istnieć. MA

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania