Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witold Parteka

SPIS HASEŁ:
AGOPSOWICZ TADEUSZ
AKADEMICKA TELEWIZJA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ANDRZEJEWSKI EUGENIUSZ
BALCERSKI ANDRZEJ
BARAŃSKI ADAM
BEREŚNIEWICZ ALEKSANDER
BIAŁKO MICHAŁ
BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
BIERNAT JAN FRANCISZEK
BIZIUK MAREK
BOGACZ KAZIMIERZ
BOLT ADAM
BOROWSKI EDWARD
BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, czasopismo
BUDZYŃSKI GUSTAW
BUTNICKI STANISŁAW
CANTEK LESZEK
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
CHMIEL JÓZEF
CICHY MARIAN
CIECHANOWICZ PIOTR
CIELĄTKOWSKA ROMANA
CZARNECKI STEFAN
CZASOPISMA NAUKOWE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
CZAS MORZA, periodyk
DANUTA, jacht
DOBOSZYŃSKI ADAM
DREHER LEON WALERIAN
DROZDOWSKI BRONISŁAW
FUNDACJA PROMOCJI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
GARNUSZEWSKI MIROSŁAW
GAŁCZYŃSKA ZOFIA HELENA
GERLACH TADEUSZ
GIEŁDZIK HENRYK
GODLEWSKI WIESŁAW
GORDZIEJCZUK WŁODZIMIERZ
GORYSZEWSKA-PISARSKA LUCYLLA
GOŚCICKI IGNACY
GRABSKI ZDZISŁAW
GRUENER MAŁGORZATA
GWIAZDA MACIEJ
HAKUĆ BOŻENA
HELLMANN WŁODZIMIERZ FELIKS
HORDLICZKA STEFAN
HUMMEL BOGUMIŁ
HUPKA JAN
IDZIAK MAKSYMILIAN
INŻYNIERIA MORSKA, czasopismo
JACZEWSKI JERZY
JAGODZIŃSKI ZENON
JEDNORAŁ TADEUSZ
JUCHNIEWICZ ROMUALD
JUDYCKI JÓZEF
KALENDARZ GDAŃSKI
KAMECKI JULIAN
KAMIEŃSKI LEON
KANIEWSKI STANISŁAW
KARWOWSKI JÓZEF
KENIG EUGENIUSZ
KLUB SENIORA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
KOLMAN ROMUALD
KORSARZ, jacht
KOWALCZYK JERZY STEFAN
KOZŁOWSKI ANTONI
KOZŁOWSKI EDMUND
KOZŁOWSKI JAN PRZEMYSŁAW
KRUSZEWSKI-MAJEWSKI JAN
KRYSTEK RYSZARD
KRZYSZOWSKI JÓZEF
KRÓLIKOWSKI ZBIGNIEW
KURSKI LONGIN STANISŁAW
KUŁAKOWSKI PAWEŁ
KUŚMIDROWICZ MICHAŁ
LEDÓCHOWSKI ANDRZEJ
LEDÓCHOWSKI ZYGMUNT
LIBUŚ WŁODZIMIERZ
LIGMAN JANINA
LIPIŃSKI JAN STANISŁAW
LOGES MARIAN des
LUBLINER-MIANOWSKA KAROLINA
MACKIEWICZ STANISŁAW
MADEJSKI JAN
MALECKI IGNACY
MARECKI JACEK
MARKOWSKI FELIKS BERNARD
MASSEL STANISŁAW
MAĆKOWIAK EMILIA
MERMON WŁODZIMIERZ
MIELCARZEWICZ JÓZEF BOGDAN
MIGURSKI ADRIAN
MIKOS STANISŁAW
MIONSKOWSKI BRUNON
MOLSKI ROMAN
MOŚCICKI WŁODZIMIERZ
MROCZKO MARIAN
NALESZKIEWICZ JAROSŁAW
NARTOWSKI BRONISŁAW
NASZE MORZE, czasopismo
NEPTUNALIA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
NIEWIADOMSKI HENRYK
OBMIŃSKI STANISŁAW WITOLD
ONOSZKO JERZY
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
ORSZULOK WOJCIECH
PANKIEWICZ TOMASZ
PASTWA JAN FRANCISZEK
PAWŁOWSKI OLGIERD
PAZDRO OLGA
PERYCZ STEFAN MIECZYSŁAW
PIEKARA ARKADIUSZ
PIOTROWICZ WŁADYSŁAW
PISMO PG
PIĄTEK MARIAN
POLITECHNIKA OTWARTA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ GDAŃSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE. ODDZIAŁ GDAŃSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE ODDZIAŁ GDAŃSK
POMPOWSKI TADEUSZ
PORĘBOWICZ STEFAN
POTOCKI ALEKSY
PRACOWNIA HISTORII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
PROCHASKA WŁODZIMIERZ
PRZEDPEŁSKI STANISŁAW
PRZEŹDZIECKI FRANCISZEK WACŁAW
PUZYNA STANISŁAW
RACHALSKI ALFRED
RACHALSKI ALFRED LUDOMIR
RODKIEWICZ MIECZYSŁAW
RODZIEWICZ WŁODZIMIERZ
ROZMEJ ZBIGNIEW
ROŻAŃSKI STANISŁAW
RUTECKI JERZY
SAMOLIŃSKI WOJCIECH
SANKIEWICZ-BUDZYŃSKA MARIANNA
SAUTER FELIKS
SCHWEIGER STEFAN
SEIDLER JERZY
SIELSKI JERZY
SIENICKI IGNACY
SIENKOWSKI MARIAN
SIODELSKI ANDRZEJ
SIPOWICZ HILARY JÓZEF
SOKOŁOWSKA TERESA
SOŁTAN MICHAŁ
SOŁTYK TADEUSZ
SROKA EMILIAN
STANIEWICZ LEON JAN
STASZEWSKI RAFAŁ
STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
STOWARZYSZENIE RODZINA KATYŃSKA W GDAŃSKU
STUDENCI POLACY W TECHNISCHE HOCHSCHULE DANZIG (DO 1945)
STUDIUM WOJSKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
SYM ERNEST ALEKSANDER
SYNOWIECKI ADAM ANDRZEJ
SZAWERNOWSKI PIOTR
SZCZEPUŁA STANISŁAWA WANDA
SZCZYGIEŁ JULIUSZ
SZELIŃSKA JÓZEFINA
SZULCZYŃSKI TADEUSZ
SZWANKOWSKI STANISŁAW
SZYMAŃSKI STANISŁAW
SZYMBORSKI STANISŁAW
SŁOMIANKO PAWEŁ
TARNAWSKI EUSTACHY
TASZNER (od 1954 TASCHNER) EMIL
TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA
TECHNIKA MORZA I WYBRZEŻA
TEJCHMAN-KONARZEWSKI ANDRZEJ
TERLECKI JÓZEF
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOŁDKA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU-MUZEUM „SOŁDEK”
TRZETRZEWIŃSKI STANISŁAW
TYGODNIK STUDENCKI „POLITECHNIK”
TYGODNIK „UWAGA”
WALCZAK WŁODZIMIERZ
WASILUK WIKTOR
WAWRYK WŁODZIMIERZ
WEŁNIAK JÓZEF
WEŁNICKI WIESŁAW
WICHRZYCKI FRANCISZEK
WIERZBA HENRYK
WILCZEWSKI HERBERT
WIĘCKIEWICZ HENRYK
WIŚNIOWSKI WIKTOR
WOJNOWSKI WIESŁAW
WOŹNICKI JÓZEF
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYSIATYCKI KAZIMIERZ
WĄSOWICZ JAN
WĘDZIŃSKI WŁADYSŁAW BOHDAN
ZABŁOCKI KONSTANTY
ZAORSKI REMIGIUSZ
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ZIELONKO ROMUALD
ZIENTALSKI MARIAN
ZWIERZYKOWSKI WŁODZIMIERZ
ZWIĄZEK GOSPODARCZY MIAST MORSKICH
ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH
ZWIĄZEK MIAST NADBAŁTYCKICH
ZYGMUNT KAZIMIERZ
Z HISTORII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ŁOSICKI ZBIGNIEW
ŚWIERCZEWSKI CZESŁAW
ŻUROWSKI ADAM
ŻYŁKO WACŁAW
SPIS TABEL:
'''Prezesi Oddziału'''
Dyrektorzy Międzywydziałowego Instytutu Fizyki
Dyrektorzy Międzywydziałowego Instytutu Matematyki
Dyrektorzy biblioteki THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Dyrygenci Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Dziekani Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Dziekani Wydziału Architektury i Dyrektorzy Instytutu Architektury i Urbanistyki
Dziekani Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Dziekani Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Dziekani Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej
Dziekani Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
Kierownicy ATV PG
Kierownicy Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej
Kierownicy Studium Doktoranckiego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Kierownicy Studium Wychowania Fizycznego (1951–1974), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1974–2009) oraz Centrum Sportu Akademickiego PG
Liczba członków gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Prezesi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący (prezesi) gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Przewodniczący gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Przewodniczący Rady Programowej
Przewodniczący Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej i (od 1991) przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Gdańskiej
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” od 2012 roku (kadencja 2012–2016)
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” w 1966 roku
Redaktorzy naczelni i ich zastępcy
Redaktorzy „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej”
Sekretarze redakcji
Stan zatrudnienia w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Stan zbiorów w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Struktura Biblioteki Głównej PG
Władze Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” w latach 2013–2020
Władze Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” w latach 2013–2020
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania