Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Witold Parteka

SPIS HASEŁ:
AGOPSOWICZ TADEUSZ, docent Politechniki Gdańskiej
AKADEMICKA TELEWIZJA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ANDRZEJEWSKI EUGENIUSZ, docent Uniwersytetu Gdańskiego
BAJDUSZEWSKI HENRYK, inżynier telekomunikacji, działacz społeczny
BALCERSKI ANDRZEJ, profesor Politechniki Gdańskiej
BARAŃSKI ADAM, inżynier, dyrektor stoczni
BECKER BARBARA, profesor Politechniki Gdańskiej
BEREŚNIEWICZ ALEKSANDER, wykładowca Politechniki Gdańskiej, kapitan żeglugi wielkiej jachtowej
BIAŁKO MICHAŁ, profesor Politechniki Gdańskiej
BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
BIERNAT JAN FRANCISZEK, profesor Politechniki Gdańskiej
BOGACZ KAZIMIERZ, zastępca profesora Politechniki Gdańskiej
BOLT ADAM, profesor Politechniki Gdańskiej
BOROWSKI EDWARD, profesor Politechniki Gdańskiej
BROWIŃSKA JANINA, nauczycielka w Gimnazjum Polskim
BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, czasopismo
BUDZYŃSKI ERYK MAKSYMILIAN, inżynier, przedsiębiorca
BUDZYŃSKI GUSTAW, docent Politechniki Gdańskiej
BUTNICKI STANISŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
CANTEK LESZEK, docent Politechniki Gdańskiej
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
CHIMIAK ANDRZEJ, profesor Politechniki Gdańskiej
CHMIEL JÓZEF, profesor Politechniki Gdańskiej
CICHY MARIAN, rektor Politechniki Gdańskiej
CIECHANOWICZ PIOTR, profesor Politechniki Gdańskiej
CIELĄTKOWSKA ROMANA, profesor Politechniki Gdańskiej
CIESIELSKI ZENON, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
CZARNECKI STEFAN, dyrektor stoczni
CZAS MORZA, periodyk
DANUTA, jacht
DOBOSZYŃSKI ADAM, polityk, publicysta
DOBROWOLSKI JAN, profesor Politechniki Gdańskiej
DREHER LEON WALERIAN, profesor Politechniki Gdańskiej
DROZDOWSKI BRONISŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
GARNUSZEWSKI MIROSŁAW, dyrektor Polskiego Rejestru Statków
GAŁCZYŃSKA ZOFIA HELENA, polonistka, nauczycielka
GEISLER EDWARD, prorektor Politechniki Gdańskiej
GERLACH TADEUSZ, profesor Politechniki Gdańskiej
GIEŁDZIK HENRYK, inżynier budowy okrętów
GODLEWSKI WIESŁAW, inżynier
GORDZIEJCZUK WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
GORYSZEWSKA-PISARSKA LUCYLLA, nauczycielka, bibliotekarka
GOŚCICKI IGNACY, docent Politechniki Gdańskiej
GRABSKI ZDZISŁAW, wicewojewoda gdański, pracownik Politechniki Gdańskiej
GRUENER MAŁGORZATA, profesor Politechniki Gdańskiej
GWIAZDA MACIEJ, inżynier, podharcmistrz ZHP
HAKUĆ BOŻENA, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej
HELLMANN WŁODZIMIERZ FELIKS, profesor Politechniki Gdańskiej
HORDLICZKA STEFAN, komandor porucznik, lektor Politechniki Gdańskiej
HRYŃCZUK JERZY, profesor Politechniki Gdańskiej
HUMMEL BOGUMIŁ, profesor Politechniki Gdańskiej
IDZIAK MAKSYMILIAN, wykładowca Politechniki Gdańskiej
INŻYNIERIA MORSKA, czasopismo
JACZEWSKI JERZY, profesor Politechniki Gdańskiej
JAGODZIŃSKI ZENON, doktor Politechniki Gdańskiej
JEDNORAŁ TADEUSZ, dyrektor Instytutu Morskiego w Gdańsku
JUCHNIEWICZ ROMUALD, profesor Politechniki Gdańskiej
JUDYCKI JÓZEF, profesor Politechniki Gdańskiej
KAMECKI JULIAN, docent Politechniki Gdańskiej
KAMIEŃSKI LEON, profesor Politechniki Gdańskiej
KANIEWSKI STANISŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
KARWOWSKI JÓZEF, profesor Politechniki Gdańskiej
KENIG EUGENIUSZ, profesor Politechniki Gdańskiej
KLUB SENIORA NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
KOLMAN ROMUALD, profesor Politechniki Gdańskiej
KONIECZNA IRENA, lekarka, podharcmistrz
KORSARZ, jacht
KOWALCZYK JERZY STEFAN, profesor Politechniki Gdańskiej
KOZŁOWSKI ANTONI, wykładowca Politechniki Gdańskiej
KOZŁOWSKI EDMUND, profesor Politechniki Gdańskiej
KOZŁOWSKI JAN PRZEMYSŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
KRUSZEWSKI-MAJEWSKI JAN, profesor Politechniki Gdańskiej
KRYSTEK RYSZARD, profesor Politechniki Gdańskiej
KRZYSZOWSKI JÓZEF, profesor Politechniki Gdańskiej
KRÓLIKOWSKI ZBIGNIEW, profesor Politechniki Gdańskiej
KUROPATWIŃSKI STANISŁAW, inżynier, działacz społeczny
KUROWSKA HILDEGARDA, nauczycielka, bibliotekarka
KURSKI LONGIN STANISŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
KUŁAKOWSKI PAWEŁ, profesor Politechniki Gdańskiej
KUŚMIDROWICZ MICHAŁ, oficer, pedagog
LEDÓCHOWSKI ANDRZEJ, profesor Politechniki Gdańskiej
LEDÓCHOWSKI ZYGMUNT, profesor Politechniki Gdańskiej
LIBUŚ WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
LIGMAN JANINA, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej
LIPIŃSKI JAN STANISŁAW, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
LOGES MARIAN des, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej
LUBLINER-MIANOWSKA KAROLINA
MACKIEWICZ STANISŁAW, docent Politechniki Gdańskiej
MADEJSKI JAN, profesor Politechniki Gdańskiej
MALECKI IGNACY, profesor Politechniki Gdańskiej
MARECKI JACEK, prorektor Politechniki Gdańskiej
MARKOWSKI FELIKS BERNARD, profesor Politechniki Gdańskiej
MASSEL STANISŁAW, dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego PAN
MAĆKOWIAK EMILIA, prezeska Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku
MERMON WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
MIELCARZEWICZ JÓZEF BOGDAN, harcerz, student Technische Hochschule Danzig
MIGURSKI ADRIAN, wicedyrektor Zjednoczenia Stoczni Polskich
MIKOS STANISŁAW, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
MILKIEWICZ FRANCISZEK, profesor Politechniki Gdańskiej
MIONSKOWSKI BRUNON, działacz gdańskiej Polonii
MOLSKI ROMAN, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej
MORCINEK ROCH, dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku
MOŚCICKI WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej
MROCZKIEWICZ URSZULA, lekarka, patronka szkoły
MROCZKO MARIAN, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
NALESZKIEWICZ JAROSŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
NARTOWSKI BRONISŁAW, docent Politechniki Gdańskiej
NASZE MORZE, czasopismo
NIEWIADOMSKI HENRYK, prorektor Politechniki Gdańskiej
OBMIŃSKI STANISŁAW WITOLD, projektant, pracownik Politechniki Gdańskiej
ONOSZKO JERZY, profesor Politechniki Gdańskiej
ORGANIZACJE KOMBATANCKIE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ
ORSZULOK WOJCIECH, konstruktor, żeglarz
PANKIEWICZ TOMASZ, adiunkt Politechniki Gdańskiej
PASTWA JAN FRANCISZEK, pedagog
PAZDRO OLGA, docent Politechniki Gdańskiej, radna
PERYCZ STEFAN MIECZYSŁAW, profesor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN
PIASECKI JAN, profesor Politechniki Gdańskiej
PIEKARA ARKADIUSZ, profesor Politechniki Gdańskiej
PIOTROWICZ WŁADYSŁAW, docent Politechniki Gdańskiej
PISMO PG
PIĄTEK MARIAN, prorektor Politechniki Gdańskiej
POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE ODDZIAŁ GDAŃSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE. ODDZIAŁ GDAŃSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE ODDZIAŁ GDAŃSK
POMPOWSKI TADEUSZ, prorektor Politechniki Gdańskiej
PORĘBOWICZ STEFAN, profesor Politechniki Gdańskiej
POTOCKI ALEKSY, docent Politechniki Gdańskiej
PRASA STUDENCKA W LATACH 1953–1989
PROCHASKA WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
PRZEDPEŁSKI STANISŁAW, prorektor Politechniki Gdańskiej
PRZEŹDZIECKI FRANCISZEK WACŁAW, docent Politechniki Gdańskiej
PUTOWSKA MARIA, nauczycielka Gimnazjum Polskiego i szkół gdańskich
PUZYNA STANISŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
RACHALSKI ALFRED, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej
RACHALSKI ALFRED LUDOMIR, profesor Politechniki Gdańskiej
RODKIEWICZ MIECZYSŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
RODZIEWICZ WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
ROZMEJ ZBIGNIEW, profesor Politechniki Gdańskiej
ROŻAŃSKI STANISŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
RUTECKI JERZY, profesor Politechniki Gdańskiej
SAMOLIŃSKI WOJCIECH, żeglarz, nauczyciel, konstruktor jachtów
SANKIEWICZ-BUDZYŃSKA MARIANNA, prorektor Politechniki Gdańskiej
SAUTER FELIKS, wykładowca Politechniki Gdańskiej
SAWICKI JERZY ZBIGNIEW, profesor Politechniki Gdańskiej
SCHWEIGER STEFAN
SEIDLER JERZY, profesor Politechniki Gdańskiej
SIELSKI JERZY, profesor Politechniki Gdańskiej
SIENICKI IGNACY, inżynier mechanik, kierownik stoczni
SIENKOWSKI MARIAN, profesor Politechniki Gdańskiej
SIODELSKI ANDRZEJ, adiunkt Politechniki Gdańskiej, żeglarz
SIPOWICZ HILARY JÓZEF, profesor Politechniki Gdańskiej
SOKOŁOWSKA TERESA, profesor Politechniki Gdańskiej
SOŁTAN MICHAŁ, profesora Politechniki Gdańskiej
SOŁTYK TADEUSZ, profesor Politechniki Gdańskiej
SROKA EMILIAN, dyrektor administracyjny Politechniki Gdańskiej
STANIEWICZ LEON JAN, profesor Politechniki Gdańskiej
STASZEWSKI RAFAŁ, profesor Politechniki Gdańskiej
STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GDAŃSKU
STOWARZYSZENIE RODZINA KATYŃSKA W GDAŃSKU
SUBOTOWICZ WIESŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
SYM ERNEST ALEKSANDER, profesor Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej
SYNOWIECKI ADAM, profesor Politechniki Gdańskiej
SZAWERNOWSKI PIOTR, profesor Instytutu Morskiego w Gdańsku
SZCZEPUŁA STANISŁAWA WANDA, profesor Politechniki Gdańskiej
SZCZYGIEŁ JULIUSZ, profesor Politechniki Gdańskiej
SZELIŃSKA JÓZEFINA, dyrektorka Biblioteki Głównej WSP
SZULCZYŃSKI TADEUSZ, profesor Politechniki Gdańskiej
SZWANKOWSKI STANISŁAW, inżynier dróg i mostów, współprojektant Portu Północnego
SZYMAŃSKI STANISŁAW, działacz gdańskiej Polonii, okrętowiec
SZYMBORSKI STANISŁAW, prorektor Politechniki Gdańskiej
SŁOMIANKO PAWEŁ, profesor, Instytut Morski
TARNAWSKI EUSTACHY, działacz gdańskiej Polonii, profesor Politechniki Gdańskiej
TASZNER (TASCHNER) EMIL, docent Politechniki Gdańskiej
TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, czasopismo
TECHNIKA MORZA I WYBRZEŻA, czasopismo
TEJCHMAN-KONARZEWSKI ANDRZEJ, profesor Politechniki Gdańskiej
TERLECKI JÓZEF, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOŁDKA
TRZETRZEWIŃSKI STANISŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
WALCZAK WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
WASILUK WIKTOR, profesor Politechniki Gdańskiej
WAWRYK WŁODZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
WEŁNIAK JÓZEF, pedagog
WEŁNICKI WIESŁAW, prorektor Politechniki Gdańskiej
WICHRZYCKI FRANCISZEK, pracownik Politechniki Gdańskiej
WIERZBA HENRYK, profesor Politechniki Gdańskiej
WILCZEWSKI HERBERT, nauczyciel, bibliotekarz, muzealnik
WIĘCKIEWICZ HENRYK, profesor Politechniki Gdańskiej
WIŃSKA URSZULA, docent Wyższej Szkoły Pedagogicznej, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego
WIŚNIOWSKI WIKTOR, profesor Politechniki Gdańskiej
WOJNOWSKI WIESŁAW, profesor Politechniki Gdańskiej
WOŹNICKI JÓZEF, profesor Politechniki Gdańskiej
WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
WYSIATYCKI KAZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
WĄSOWICZ JAN, komandor porucznik, docent Politechniki Gdańskiej
WĘDZIŃSKI WŁADYSŁAW BOHDAN, profesor Politechniki Gdańskiej
ZABŁOCKI KONSTANTY, docent Politechniki Gdańskiej
ZAORSKI REMIGIUSZ, dyrektor Instytutu Morskiego
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ZIELONKO ROMUALD, profesor Politechniki Gdańskiej
ZIENTALSKI MARIAN, profesor Politechniki Gdańskiej
ZIÓŁKO JERZY, profesor Politechniki Gdańskiej
ZYGMUNT KAZIMIERZ, profesor Politechniki Gdańskiej
Z HISTORII POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
ŁOSICKI ZBIGNIEW, docent Politechniki Gdańskiej
ŁOZIŃSKA ZOFIA, nauczycielka w Gimnazjum Polskim i w gdańskich szkołach wyższych
ŚWIERCZEWSKI CZESŁAW, dyrektor Gazowni Miejskiej
ŻUROWSKI ADAM, profesor Politechniki Gdańskiej
SPIS TABEL:
'''Prezesi Oddziału'''
Dyrektorzy Międzywydziałowego Instytutu Fizyki
Dyrektorzy Międzywydziałowego Instytutu Matematyki
Dyrektorzy biblioteki THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Dyrektorzy Instytutu Hydrotechniki (na prawach Wydziału)
Dyrygenci Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury
Dziekan Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej
Dziekani Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Dziekani Wydziału
Dziekani Wydziału Architektury i Dyrektorzy Instytutu Architektury i Urbanistyki
Dziekani Wydziału Budownictwa Lądowego
Dziekani Wydziału Budownictwa Lądowego 1952–1969
Dziekani Wydziału Budownictwa Wodnego
Dziekani Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Dziekani Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Dziekani Wydziału Hydrotechniki
Dziekani Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Dziekani Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej 1945–1952
Dziekani Wydziału Inżynierii Środowiska
Dziekani Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej
Dziekani Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
Dziekani Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Kierownicy ATV PG
Kierownicy Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej
Kierownicy Studium Doktoranckiego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Kierownicy Studium Wychowania Fizycznego (1951–1974), Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (1974–2009) oraz Centrum Sportu Akademickiego PG
Liczba członków gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Prezesi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
Przewodniczący (prezesi) gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Przewodniczący gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Przewodniczący Rady Programowej
Przewodniczący Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej i (od 1991) przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Gdańskiej
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” od 2012 (kadencja 2012–2016)
Redaktorzy działowi „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej” w 1966
Redaktorzy naczelni i ich zastępcy
Redaktorzy „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej”
Sekretarze redakcji
Stan zatrudnienia w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Stan zbiorów w bibliotece THD (1904–1945) i PG (od 1945)
Struktura Biblioteki Głównej PG
Władze Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” w latach 2013–2020
Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania