TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA, czasopismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Technika i Gospodarka Morska”, 1980, nr 9
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

„TECHNIKA I GOSPODARKA MORSKA”, czasopismo naukowe powstałe na bazie miesięcznika „Technika Morza i Wybrzeża” oraz periodyku Instytutu Bałtyckiego „Gospodarka Morska” (1948–1950), wydawane w latach 1951–1989. Początkowo, zgodnie z podtytułem pierwszego numeru (lipiec 1951), był to „miesięcznik poświęcony zagadnieniom technicznym, ekonomicznym i prawnym żeglugi morskiej, hydrotechniki morskiej, portów morskich, rybołówstwa morskiego i żeglugi śródlądowej”, organ Naczelnej Organizacji Technicznej, Instytutu Bałtyckiego, Morskiego Instytutu Technicznego i Morskiego Instytutu Rybackiego. Od numeru 3/1953 czasopismo nosiło podtytuł „Miesięcznik poświęcony zagadnieniom technicznym, ekonomicznym żeglugi, portów, rybołówstwa, budownictwa okrętowego i morskiego”; od numeru 1/1957: „Miesięcznik poświęcony zagadnieniom technicznym, ekonomicznym żeglugi, portów, budownictwa morskiego i prac podwodnych”; od numeru 4/1981: „Miesięcznik poświęcony zagadnieniom żeglugi morskiej, portów morskich i rybołówstwa morskiego”.

Pierwotnie zawartość periodyku ujmowano w działach: „Rybołówstwo morskie”, „Prawo morskie”, „Przemysł okrętowy”, „Rybołówstwo”, „Budownictwo morskie”, „Budownictwo okrętowe” (1951–1956), „Zagadnienia naukowe” (1951–1953); następnie zaś w działach: „Nautyka i praktyka morska”, „Techniczna eksploatacja portów morskich”, „Hydrotechnika morska”, „Prawo morskie” (1957–1989), „Zasłużeni Ludzie Morza”, „Z żałobnej karty”, „Żegluga śródlądowa” (1972–1974), „Kronika naukowa”, „Recenzje i omówienia”, „Przegląd problematyki morskiej” (w prasie krajowej i zagranicznej), „Krajowa kronika morska”, „Listy do redakcji”, „Recenzje”. W latach 1970–1988 drukowano cykl „Wspomnienia pośmiertne”.

Dodatki: „Biuletyn Morskiego Instytutu Technicznego”, „Przegląd Bibliograficzny (od 1953 Dokumentacyjny) Morskiego Instytutu Rybackiego”, „Przegląd Dokumentacyjny Budownictwa Okrętowego i Morskiego oraz Ekonomicznego Transportu Morskiego” (1954–1958), „Biuletyn Ekonomiczno-Techniczny Biura Projektów Budownictwa Morskiego” (1962–1972), „Biuletyn Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk” (1972–1979). Wydano numery specjalne poświęcone: kodeksowi morskiemu, problematyce morskiej państw Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, jubileuszom Biura Projektów Budownictwa Morskiego, Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych, Instytutu Morskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego. Publikowano streszczenia artykułów w języku rosyjskim i języku angielskim.

Od 1953 Rada Programowa funkcjonowała nieregularnie, w latach 1971–1989 stale. Jej członkami byli m.in.: doc. dr inż. Eugeniusz Perycz, prof. dr hab. Zygmunt Polański, prof. dr hab. Zygmunt Sójka, prof. dr hab. Czesław Wojewódka. Przewodniczącymi Rady Programowej byli: od października 1976 do września 1981 mgr inż. Stanisław Nowicki, w latach 1981–1989 mgr Tadeusz Żyłkowski.

Funkcję redaktora naczelnego pełnili: prof. mgr inż. Stanisław Hückel (1951–1953), prof. dr hab. Czesław Wojewódka (od numeru 4/1953 do 1981), dr inż. Stanisław Andrzej Szwankowski (1981–1989), zastępcą redaktora naczelnego był mgr Stanisław Sierpiński (1951–1952), sekretarzami redakcji: dr Maria Boduszyńska-Borowik (1951–1953), mgr Karol Weber (1953–1954), mgr Małgorzata Boczkowska (1954–1976), mgr Danuta Teresińska (1976–1979), mgr Krzysztof Kasprzyk (1980), mgr Kornelia Pyszkowska-Jastrzemska (1981–1989). Od 1967 działali przedstawiciele terenowi, m.in. mgr Witold Strąk (Warszawa) i mgr Stanisław Karłowski (Szczecin). W Kolegium Redakcyjnym zasiadali m.in. Eugeniusz Dembicki, Jan Hołowiński, Stanisław Ludwig, Tadeusz Prechitko, Stefan Schweiger, Stanisław Szymborski, Witold Urbanowicz, Czesław Wojewódka.

Autorami byli pracownicy instytutów badawczych, uczelni, firm morskich, żeglugi, dziennikarze, wśród nich Stanisław Hueckel, Bolesław Mazurkiewicz, Maciej Krzyżanowski, Andrzej Piskozub, Włodzimierz Jabłoński. W 1970 oraz 1975 periodyk ukazywał się w języku angielskim. W latach 1951–1989 wydano 457 numerów. W 1990 czasopismo zostało połączone z „Budownictwem Okrętowym”.

Redakcja mieściła się w następujących lokalizacjach: Wydawnictwa Morskie, ul. Wały Piastowskie 24 (1951–1952), al. Wojska Polskiego 13 (1952–1953), Oddział Morski Wydawnictw Komunikacyjnych, Wydawnictwo Morskie, Gdynia, al. Waszyngtona 34 (1954–1968), Gdańsk, ul. Szeroka 38/40 (1968–1989).

Wydawcą były: Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT, Wydawnictwa Morskie (1951–1952), następnie Oddział Morski Wydawnictw Komunikacyjnych (1952–1956) oraz Wydawnictwo Morskie (1957–1989). Pismo drukowały: Gdyńska Drukarnia Akcydensowa, Drukarnia Wojskowa (1958–1964), Gdańskie Zakłady Graficzne w Gdańsku, Zakłady Graficzne w Gdańsku (1951–1957, 1965–1989). WPBibliografia:
Hückel Stanisław, Inżynierskie wspomnienia, Gdańsk 1981, s. 149–151.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania