GAŁCZYŃSKA ZOFIA HELENA, polonistka, nauczycielka

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ZOFIA HELENA GAŁCZYŃSKA z domu Kleindienst (20 XII 1904 Płock – 10 VII 1981 Gdańsk), polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym (LO) w Gdańsku. Córka Oskara Kleindiensta (3 III 1862 Kalisz – 1913), pastora parafii ewangelicko-augsburskiej, nauczyciela religii i języka niemieckiego w Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku, i Marty z domu Tochtermann (1873 – 1940 Bierany, powiat mławski), nauczycielki języka niemieckiego w Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej im. Króla Władysława Jagiełły w latach 1905–1933, a od listopada 1918 w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Króla Władysława Jagiełły w Płocku. Brat Oskar był żołnierzem w wojnie polsko-bolszewickiej, zginął w 1920. Siostra Maria (1891 Chodecz koło Włocławka – 1966 Gdańsk) była żoną Gustawa Manitiusa (7 II 1880 Konstantynów Łódzki – 1 II 1940 Poznań), pastora zboru ewangelicko-augsburskiego w Poznaniu, seniora diecezji poznańsko-pomorskiej oraz wielkopolskiej, zamordowanego przez Niemców w więzieniu w Fordonie.

W 1922 absolwentka Żeńskiego Państwowego Gimnazjum im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku. 30 VI 1928 ukończyła Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego jako magister filozofii w zakresie języka polskiego. W latach 1928–1932 była nauczycielką języka polskiego w Żeńskim Państwowym Gimnazjum im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku, 1930–1931 w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Władysława Jagiełły w Płocku i Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Płocku. W 1931, po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskała uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach średnich.

Od września 1932 do czerwca 1933 była nauczycielką języka polskiego w Prywatnym Żeńskim Gimnazjum Handlowym Julii Jankowskiej-Statkowskiej w Warszawie. Od 1933 do września 1939 mieszkała w majątku Zielominek w powiecie mławskim, którego administratorem był jej mąż. W czasie II wojny światowej brała udział w tajnym nauczaniu języka polskiego we wsi Bierany. Od marca do czerwca 1945 była nauczycielką i wraz z mężem organizatorką czteroklasowej szkoły powszechnej we wsiach powiatu mławskiego, Gradzanowie Włościańskim i Gradzanowie Zbęskim. Od maja do sierpnia 1945 pracowała w szkole podstawowej w Jeżewie (powiat Sierpc) oraz prowadziła kursy dokształcające do egzaminów do szkoły średniej.

W Gdańsku od sierpnia 1945. W latach 1945–1961 była nauczycielką języka polskiego w I LO. Odznaczona Medalem 10-lecia Polski Ludowej (1955). Pochowana na cmentarzu Srebrzysko.

Jej mężem był Stanisław Gałczyński (13 VII 1900 – 16 IV 1982 Gdańsk), urzędnik, administrator ziemski, robotnik przymusowy w Prusach Wschodnich w 1944. WP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania