TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SOŁDKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Kontradmirał Piotr Stoicki, komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej i prezes Towarzystwa podczas obchodów 70-lecia wodowania „Sołdka”, 2018

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STATKU-MUZEUM „SOŁDEK” (TPSM „Sołdek”). Po przejęciu 27 IV 1981 statku s/s „Sołdek” przez Centralne Muzeum Morskie (CMM) rozpoczęto prace nad koncepcją utworzenia z niego statku-muzeum. Ich koordynatorami byli Jerzy Doerffer oraz członkowie Komitetu Opieki nad „Sołdkiem”, między innymi Ignacy Sienicki i kpt. Zbigniew Rybiański (pierwszy kapitan statku). 28 V 1984 w Wydziale Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zarejestrowano TPSM „Sołdek”, powołane w celu pomocy w przejęciu statku od armatora. Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Towarzystwa został Czesław Znajewski, a następnie obowiązki przewodniczącego przejął Jerzy Doerffer. Władze TPSM stanowił także jedenastoosobowy zarząd, w którego skład wchodziło czterech wiceprzewodniczących: Tadeusz Deptała (dyrektor techniczny Gdańskiej Stoczni Remontowej), Piotr Soyka, Grzegorz Czerniejewski ( Stocznia Gdańska) i Mieczysław Frydrych (Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku). Opracowane założenia związane z przekształceniem statku handlowego w obiekt muzealny zostały zrealizowane w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Po ostatecznym przekazaniu statku CMM 17 VII 1985 TPSM „Sołdek” zawiesiło działalność. 22 III 2005 Towarzystwo zostało reaktywowane dzięki staraniom Jerzego Doerffera (prezesa honorowego) i Bolesława Mazurkiewicza, pełniącego funkcję prezesa od 22 III 2005 do 30 V 2017. Impulsem do reaktywowania organizacji był remont okresowy statku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Od 18 X 2007 TPSM „Sołdek” posiada status organizacji pożytku publicznego.

Towarzystwo za cele statutowe uznaje współpracę z Narodowym Muzeum Morskim (NMM) w zakresie eksploatacji statku-muzeum (utrzymanie optymalnego stanu technicznego statku, konserwacja i remonty), kultywowanie tradycji morskich (element wychowania morskiego, zwłaszcza młodzieży) oraz działalność edukacyjno-naukową (działalność reklamowo-edytorska, prace badawcze dotyczące historii statku i budowy okrętów, podtrzymywanie relacji z członkami załóg i budowniczymi w Gdańskiej Stoczni Remontowej, zwiedzanie statku-muzeum z dawną załogą statku, organizowanie konkursów wiedzy o statku oraz konferencji popularnonaukowych).

W latach 2006–2014 zorganizowano siedem sympozjów popularnonaukowych związanych z historią statku; materiały pokonferencyjne opublikowano w serii „Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego” (od 2014 „Studia i Materiały Narodowego Muzeum Morskiego”). Od 2005 organizowane są spotkania dotyczące historii floty handlowej, historii żeglugi, projektowania statków, marynistyki, których gośćmi byli m.in. Zygmunt Choreń, Jerzy Doerffer, Andrzej Perepeczko, Jerzy Litwin. W 2013 podjęto prace studyjne mające na celu wykonanie rysunków konstrukcyjnych głównej sali wystaw i jej nowej aranżacji oraz budowy nowych przejść między ładowniami nr 2 i 3 (salami ekspozycji statku).

Działalność Towarzystwa była prezentowana w „Biuletynie Statku-Muzeum «Sołdek»” (2005–2007), a od 2008 informacje o niej zamieszczane są na stronie internetowej. Z okazji 45 rocznicy powstania Towarzystwa (2004) wybito okolicznościowy medal (200 sztuk), według projektu Krystyny Bryłko: na awersie latarnie morskie, na rewersie wizerunek Żurawia. Logo Towarzystwa stanowi widok statku na Motławie na tle budynku NMM. WP

Władze Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” w latach 2013–2020
Rok Funkcja Imię i nazwisko
IV 2013 – V 2017 Prezes Bolesław Mazurkiewicz
Członkowie Zarządu dr inż. Witold Kuszewski – wiceprezes
dr inż. Leonard Wieliczko
mgr Beata Samoraj – skarbnik
mgr inż. Ryszard Fryska
dr hab. inż., prof. PG Marek Dzida
dr Elżbieta Wróblewska – sekretarz
Komisja Rewizyjna Leszek Wilczyński – przewodniczący
mgr Maria Dyrka
mgr Mirosław Brucki
mgr Ryszard Grablis
VI 2017 – 2020 Prezes Piotr Stocki (2007–2017 komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku)
Członkowie Zarządu dr inż. Witold Kuszewski – wiceprezes
dr inż. Leonard Wieliczko – wiceprezes
Wojciech Nadolski – sekretarz
mgr Beata Samoraj – skarbnik
mgr inż. Ryszard Fryska
dr hab. inż., prof. PG Marek Dzida
Komisja Rewizyjna mgr Maria Dyrka – przewodnicząca
mgr Mirosław Brucki
mgr Ryszard Grablis
Władysław Bublewicz
WP
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania