MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Morskiego Oddziału Straży Granicznej w byłych koszarach w Nowym Porcie, stan z lat 70. XX wieku
Łódź motorowa Morskiego Oddziału Straży Granicznej

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ (od 5 XI 2004 im. płk. Karola Bacza), jeden z 12 oddziałów polskiej Straży Granicznej, z siedzibą komendy w koszarach w Nowym Porcie (ul. Oliwska 35). Powstał w wyniku przemian po 4 VI 1989 w miejsce istniejących od 1945 Wojsk Ochrony Pogranicza (adres jak wyżej).

16 V 1991 rozpoczął w Gdańsku działalność Kaszubski Oddział SG (KOSG). 1 VIII 1991 z części Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza Marynarki Wojennej (MW) powstał Morski Oddział SG (MOSG, z siedzibą jak wyżej). 1 IV 1992 rozformowano Komendę KOSG, a jego zadania przekazano podległym w terenie granicznym jednostkom organizacyjnym MOSG. Podporządkowano mu także część Bałtyckiego i Pomorskiego Oddziału SG. W efekcie, w roku 1992 powstała jednolita struktura organizacyjna MOSG, obejmująca całe wybrzeże.

MOSG współpracuje między innymi z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policją, urzędami morskimi, izbami celnymi, MW oraz formacjami granicznymi innych państw. Do jego zadań należy: ochrona granicy morskiej przed nielegalną migracją; kontrola ruchu granicznego; wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych i ściganie ich sprawców; zwalczanie przemytu transgranicznego, szczególnie narkotyków, broni, substancji radioaktywnych; ochrona szlaków komunikacyjnych, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na przejściach granicznych, w komunikacji lotniczej oraz strefie nadgranicznej; nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzegania przez statki przepisów na tych obszarach; uczestnictwo w akcjach ratowniczych na morzu.

Do realizacji zadań w 2009 MOSG dysponował między innymi: 57 jednostkami pływającymi (różnej wielkości – od 4,5 m do 42,5 m), dwoma samolotami patrolowymi i śmigłowcem W3 AM „Anakonda”. Według stanu z 1 VI 2009 służbę w MOSG ogółem pełniło około 1800 funkcjonariuszy zawodowych i około 400 pracowników cywilnych. Ochraniali oni 481,3 km granicy (około 15% jej całkowitej długości), z czego 440 km przypada na odcinek morski, 29,5 km na granicę Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec i 11,3 km na odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Federacją Rosyjską (na Zalewie Wiślanym i Mierzei Wiślanej). MOSG kontroluje ruch graniczny w 18 przejściach.

Terytorialny zasięg działalności MOSG obejmuje polskie obszary morskie o powierzchni 36 724 km², województwo pomorskie, powiaty: białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i miasta na prawach powiatu: Koszalin i Świnoujście z województwa zachodniopomorskiego oraz powiat elbląski, miasto Elbląg i gminę Frombork z województwa warmińsko-mazurskiego. Do 2009 roku funkcjonariusze MOSG (wszyscy) za przestępstwa i wykroczenia zatrzymali ponad 8955 osób (połowę stanowili cudzoziemcy) oraz ujawnili przemyt na kwotę 124 084 119 zł.

W Gdańsku MOSG działa z wykorzystaniem granicznych jednostek organizacyjnych: komendy oddziału w Gdańsku-Nowym Porcie (ul. Oliwska 35), placówki w Nowym Porcie (ul. Kasztanowa 1), Rębiechowie ( lotnisko, ul. Słowackiego 200), Kaszubskiego Dywizjonu SG na Westerplatte (ul. Sucharskiego 1). Służbę w Gdańsku pełni około 820 funkcjonariuszy i 280 pracowników cywilnych.

Kaszubski Dywizjon SG posiadał w 2009 24 jednostki pływające (jedną pełnomorską projektu SKS40, trzy pomocnicze projektu 90, jedną portową projektu MI6 i jedną M35, dwa kutry interwencyjno-pościgowe projektu IC16MIII, jedną SAR1500, dwa poduszkowce projektu Griffon 2000TD MKIII, jacht C-46 oraz 12 szybkich łodzi hybrydowych). W 2023 do służby wszedł okręt patrolowy „Generał Józef Haller”. GG

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania