CZAS MORZA, periodyk

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jerzy Drzemczewski, redaktor naczelny 2005–2007

„CZAS MORZA”, periodyk ukazujący się od 1993, początkowo jako „Biuletyn Związku Miast i Gmin Morskich” (ZMiGM), od 1996 jako „Czas Morza”. Siedziba redakcji mieściła się początkowo w Gdańsku przy Długim Targu 24, następnie przy Długim Targu 11/12, Wałach Jagiellońskich 1, czasowo także w Gdyni przy ul. Hryniewieckiego 10. Do 2023 wydano 97 numerów, kilka numerów specjalnych (grudzień 2001 – X lat ZMiGM, grudzień 2011 – numer specjalny na XX-lecie ZMiGM). Ukazywał się jako półrocznik, dwumiesięcznik i kwartalnik.

Zawiera informacje dotyczące m.in. gospodarki morskiej (głównie: portów i żeglugi), prawa morskiego, polityki morskiej, turystyki, miast zrzeszonych w ZMiGM, najważniejszych inicjatyw związanych głównie z gospodarką morską, wydarzeń mających miejsce w kadencjach władz ZMiGM (jubileusze), przybliżał historyczne postacie zasłużone dla gospodarki morskiej (np. Eugeniusza Kwiatkowskiego).

Wśród autorów byli m.in. pracownicy Politechniki Gdańskiej (Tomasz Parteka, Andrzej Tubielewicz), Uniwersytetu Gdańskiego (Henryk Ćwikliński, Zbigniew Brodecki), Instytutu Morskiego w Gdańsku (Maciej Krzyżanowski, Stanisław Andrzej Szwankowski, Witold Andruszkiewicz, Zygmunt Sójka), Akademii Morskiej w Gdyni (Adam Weintrit), Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (Daniel Duda), redaktorzy prasy Trójmiasta (Henryk Spigarski, Jerzy Drzemczewski). WP

Redaktorzy naczelni „Czasu Morza”
1993–1996 Henryk Spigarski
1997–2000 Małgorzata Karczemska, Dariusz Waldziński
2001–2002 Krystyna Sudziarska, Małgorzata Karczemska
2002–2005 Krzysztof Włodarczyk, Wiesław Malicki
czerwiec 2005 Stanisław Danielewicz
grudzień 2005 – czerwiec 2007 Jerzy Drzemczewski
od stycznia 2006 do czerwca 2007:
zastępca redaktora naczelnego Maciej Geysztor
sekretarz redakcji – Elżbieta Natali-Pawłowska
wrzesień 2007 – 2022 Roman Kolicki
2023 – Anna Zbierska
WP
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania