INSTYTUT MORSKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Instytut Morski, szyld na budynku siedziby, lata 60. XX wieku
Badania flory Zalewu Wiślanego

INSTYTUT MORSKI (IM), od 1952 z siedzibą w Gdańsku przy Długim Targu 41–42 (w Złotej Kamieniczce). Powstał 3 III 1950 jako Morski Instytut Techniczny, od 1 XII 1954 do 2 X 2019 Instytut Morski. Placówka naukowo-badawcza, podległa początkowo Ministerstwu Żeglugi, do prowadzenia prac badawczych na użytek polityki gospodarczej państwa w zakresie budownictwa okrętowego oraz eksploatacji i rozbudowy (ukierunkowanie techniczne). W 1951 poszerzono działalność o aspekty prawne i ekonomiczne (włączono komórki Instytutu Bałtyckiego). 23 X 1952 powołano radę naukową, w latach 70. XX wieku mocno rozwinięto badania ekonomiczne, organizacyjne i informatyczne dotyczące rozwoju gospodarki morskiej, w latach 90. pojawiła się ekologia i ochrona środowiska, zmniejszył udział badań dotyczących eksploatacji i remontu statków.

Badania wspomagały liczne pracownie i laboratoria (m.in. do lat 80. XX wieku dwie hale na terenie Stoczni Remontowej na Ostrowiu, gdzie opracowywano modelowe wejścia do portów w Gdańsku, Gdyni, Kołobrzegu, Helu, Władysławowie, badano odporność kadłubów, boczne wodowania i stateczność statków), Zakład Techniczno-Doświadczalny (1964–1991) oraz statki badawcze: w latach 1958–1987 „Imor” (przerobiony z kadłuba kutra rybackiego, zatopiony koło Florydy w ramach programu budowy sztucznych raf), 1987–2005 „Doktor Lubecki” (również zbudowany na bazie kutra), od 2006 katamaran badawczy z pływającym laboratorium „Imor”. Dwa laboratoria: Elektroniki Morskiej oraz Zakładu Ochrony Środowiska, posiadały Certyfikaty Akredytacji PCA.

Wniósł duży wkład w badania modelowe okrętów, stateczności, zapoczątkował w Polsce badania nad korozją morską. Zajmował czołową pozycję w kraju w zakresie hydrotechniki morskiej i badań brzegowych; badał rynek frachtowy, efektywność inwestycji w transporcie morskim, cywilne prawo morskie i problemy unifikacji międzynarodowego prawa morza; w środowisku naukowym Wybrzeża prekursor prac przedinwestycyjnych, m.in. nad nowymi typami statków (lata 60.–80. XX wieku); prowadził studia poprzedzające budowę Portu Północnego, opracowywał prognozy i analizy rozwoju morskiego systemu kontenerowego w Polsce.

Prowadził innowacyjne badania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska, przedinwestycyjne morskich farm wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów, kolektorów sanitarnych, sztucznych raf, badania ekologiczne morskich akwenów chronionych. Publikował wyniki własnych badań („Prace Instytutu Morskiego”, „Materiały Instytutu Morskiego”, „Gospodarka Morska – Przegląd Statystyczny”, początkowo „Morski Rocznik Statystyczny”). W 2011 w skład IM wchodziły zakłady naukowe: Oceanografii Operacyjnej, Hydrotechniki Morskiej, Ochrony Środowiska, Ekonomiki i Prawa, Samodzielna Pracownia Ekologii. Od 2 X 2019 włączony do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. MJ

Dyrektorzy Instytutu Morskiego 1950–2019
1950–1951 Witold Urbanowicz (p.o.)
1951–1957 Zdzisław Ćwiek
1957–1970 Remigiusz Zaorski
1970–1982 Tadeusz Jednorał
1982–1988 Jerzy Młynarczyk
1989–1991 Witold Kuszewski
1991–2003 Jan Curzytek
2003 Maciej Werno (kierownik)
2004–2010 Krzysztof Ossowski
2010–2019 Kazimierz Szefler
2019 Maciej Matczak
MJ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania