INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Instytutu Pamięci Narodowej przy al. Grunwaldzkiej 216

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. ODDZIAŁ W GDAŃSKU, al. Grunwaldzka 216. Gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) został utworzony w 2000. Jest największym pod względem terytorialnym oddziałem w Polsce. Obejmuje całe województwo pomorskie i kujawsko-pomorskie, a także część województw warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Pierwszy punkt informacyjno-konsultacyjny IPN mieścił się w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30 (zob. sądownictwo w Gdańsku). Następnie przez kilka miesięcy, do połowy 2001, tymczasowa siedziba IPN funkcjonowała w wynajętym budynku przy ul. Polanki 124 Ic. Równocześnie trwała rozbudowa struktury kadrowej trzech głównych pionów Instytutu: 1) Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej (OBEP), które prowadzi badania historyczne oraz działalność edukacyjną; 2) Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów (OBUiAD), które przejmuje i gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia dokumenty organów bezpieczeństwa PRL, organów bezpieczeństwa III Rzeszy i ZSRR; 3) Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (KŚZpNP), prowadzącej śledztwa w sprawie zbrodni komunistycznych, nazistowskich i przeciwko ludzkości oraz innych represji dotyczących obywateli polskich. W 2006 na mocy nowej ustawy w IPN utworzono kolejny pion, wprowadzony również w strukturę gdańskiego oddziału. Jest to Biuro Lustracyjne, którego zadania polegają na weryfikacji prawdziwości oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne. Gdański oddział IPN ma także delegaturę w Bydgoszczy. Delegatura w Koszalinie, istniejąca w ramach oddziału gdańskiego od 2000, w 2005 przeszła pod zarząd oddziału w Szczecinie.

W 2013 gdański oddział IPN mieścił się w kilku lokalizacjach. Przy ul. Witomińskiej 19 w Gdyni od 2001 znajdowała się siedziba administracji oddziału oraz Oddziałowej KŚZpNP. Przy ul. Słonecznej 59A w Gdyni od 2006 mieściła się siedziba OBEP, wcześniej działająca przy ul. Witomińskiej. Przy ul. Polanki 124 w Gdańsku od 2001 znajdowała się siedziba OBUiAD, przy ul. Hallera 245 od 2007 mieściła się siedziba Biura Lustracyjnego. W 2013 oddział IPN w Gdańsku zatrudniał ogółem (łącznie z personelem technicznym) 170 osób, w tym kilka na niepełnych etatach. JAK

Dyrektorzy Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku
Lata Imię i nazwisko
2000–2006 Edmund Krasowski
2006 – 16 I 2022 prof. Mirosław Golon
17 I 2022 – 4 VIII 2023 dr Paweł Warot
8 VIII 2023 – 14 XI 2023 Karol Piskorski
14 XI 2023 – Marek Szymaniak
JAK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania