STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Okładka monografii Zarys historii Stowarzyszenia Geodetów Polskich 1969–1994, Warszawa 1995
Członkowie oddziału gdańskiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich podczas wyborów w 2022. Stoją od lewej: Zbigniew Sobolewski, Florian Romanowski, Sławomir Świderski, Ryszard Cieślukowski, Agata Lechowska, Karol Koss, Barbara Łada, Kazimierz Chudzikiewicz, Sławomir Czkuj, Andrzej Żylis, Paweł Wysocki, Tomasz Pokora, Ryszard Rus, Irena Mislisz, Karolina Makowska-Jarosik, Paweł Jędrzejewski, Barbara Kaczmarczyk, Jan Brzóska, Sławomir Skorupa, Elżbieta Hajdul, Dariusz Ostałowski, Bartosz Ekmann, Radomir Dłużewski, Lucyna Sobolewska, Marek Jasiak, Maria Szot, Zbigniew Rynkiewicz, Beata Hańczak. Pierwszy rząd (w przyklęku) od lewej: Katarzyna Chomyj, Zdzisław Lechowski, Tomasz Jewsienia, Jarosław Kolasiński, Tadeusz Keliński, Edward Brodowski
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH (SGP) ODDZIAŁ W GDAŃSKU, z siedzibą przy ul. Rajskiej 6. W 1946 powstał Oddział Wojewódzki Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP) w Gdańsku, wybrano władze oddziału i ustalono program działania. Pierwszymi zadaniami były: sprawne przeprowadzenie reformy rolnej, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenie ocalałych zbiorów map, szkolenie kadr realizujących prace geodezyjne, integracja społeczna kadry geodezyjnej z instytucjami i zakładami województwa. We wrześniu 1948 Oddział Wojewódzki ZMRP przystąpił do gdańskiego oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej, w 1953 przyjął obecną nazwę. W 1957 do stowarzyszenia należało 213 osób (80% geodetów województwa gdańskiego), działających w czterech komisjach: Szkoleniowo-Odczytowej, Techniki, Pomocy Koleżeńskiej oraz Zobowiązań i Czynów Społecznych.

Po 1958 działalność SGP skupiła się na wprowadzeniu nowych technologii, doskonaleniu zawodowym kadr i działalności popularyzatorskiej. Rozwinęły się koła zakładowe, w których organizowano kursy oraz szkolenia z geodezji, odczyty, pokazy i wystawy (m.in. wystawa nowoczesnego sprzętu i osiągnięć w geodezji odbywająca się 15–21 III 1964 w Strzelnicy św. Jerzego i Złotej Bramie). Ze względu na braki kadrowe i konieczność wykształcenia nowych geodetów SGP doprowadziło do otwarcia Technikum Geodezyjnego (1962–1970) i Pomaturalnego Studium Zawodowego (1973–1989) przy III Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum Budowlanego o profilu geodezyjnym (1980–2012) przy Państwowej Szkole Budownictwa im. Mariana Osińskiego.

W styczniu 1965 SGP objęło patronat nad kołami zakładowymi w Powiatowych Biurach Geodezji i Urządzeń Rolnych. W 1965 oddział liczył 301 członków w 23 kołach, w tym osiemnastu członków zbiorowych, czyli zakładów pracy. Podejmował prace społeczne polegające na sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej, dotyczyło to między innymi budowy szkół Pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego, szpitali, hal sportowych i pomników. W latach 1966–1968 organizowano imprezy pod nazwą Tygodni Klubowych SGP: wystawy, odczyty, prelekcje i pokazy w celu popularyzacji nowości technicznych w geodezji i kartografii.

Po 1970 podjęto działania nad utworzeniem służby geodezyjnej. Od 1 I 1974 Okręgowe Przedsiębiorstwa Miernicze (OPM) i Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Geodezyjne (WPG) zostały połączone w Okręgowe Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficzne (OPGK) w Gdańsku, a Miejskie Pracownie Geodezyjne działały jako Pracownie Terenowe OPGK, co spowodowało reorganizację kół zakładowych – utworzono koło SGP w OPGK.

W latach 1971–1989 pod patronatem oddziału SGP, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Gdańsku i Elblągu (od 1975 stolicy województwa elbląskiego) oraz redakcji „Głosu Wybrzeża” organizowano zloty geodetów, umożliwiające wymianę doświadczeń w pracy zawodowej i stowarzyszeniowej oraz promocję aktywnej turystyki i wypoczynku.

5 III 1972 powołano Oddziałową Komisję Morską, a w 1973 Główną Komisję Morską w Zarządzie Głównym SGP z siedzibą w Gdańsku, przewodniczącym został Zbigniew Koziarz, w 1986 Adam Żurowski. W Komisji zasiadali przedstawiciele ośrodków zajmujących się zagadnieniami hydrografii, geodezji morskiej, budownictwa morskiego i przemysłu stoczniowego. Organizowano sesje, sympozja, narady i konferencje, w tym cztery krajowe konferencje „Geodezja w gospodarce morskiej” (14–16 XI 1975, 16–17 IX 1979, 14–15 X 1988, 23–25 IV 1997). W 1975, po nowym podziale województw w Polsce i powstaniu województwa elbląskiego, obszar działania gdańskiego oddziału SPG został zawężony, spadła też liczba kół zakładowych.

W marcu 1980 z inicjatywy koła SPG w OPGK obchodzono po raz pierwszy Dzień Geodety. W latach 1978–1989 zarządy oddziałów SGP w Gdańsku oraz Olsztynie współuczestniczyły z OPGK w Gdańsku i Instytutem Geodezji i Fotogrametrii ART w Olsztynie w organizacji sesji naukowych i zawodowych. Między 1980 a 1983 prowadzono kursy pomiarowe oraz geodezji dla informatyków i informatyki dla geodetów. W 1982 zorganizowano konkurs wiedzy geodezyjnej i kartograficznej dla uczniów średnich szkół geodezyjnych w kraju. W kwietniu 1987 współorganizowano XXI Kongres Techników Polskich. W latach 1984–1993 SGP prowadziło szkolenia z obowiązujących przepisów prawnych i technicznych w geodezji.

Po 1990 znacznie zmniejszyła się liczba kół zakładowych i ich członków, co wynikało z prywatyzacji lub likwidacji wielu przedsiębiorstw państwowych. 15 V 1996 zorganizowano konferencję z okazji pięćdziesięciolecia gdańskiego oddziału SGP. W latach 1998–2000 przeprowadzono Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej dla młodzieży szkół geodezyjnych. Organizowano egzaminy i kursy przygotowawcze. Od 2001 współorganizowano konferencje dotyczące ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. W 2010 powstało Koło Naukowe SGP „Hevelius” przy Politechnice Gdańskiej (PG). Od 2000 w SGP działają: Komisja do spraw Zawodu i Legislacji, Komisja Techniki, Komisja do spraw Szkolenia Ustawicznego, Komisja do spraw Młodej Kadry, Komisja Imprez Relaksacyjnych, Komisja Odznaczeń i Komisja do spraw Informacji. Od 6 do 8 VI 2016 SGP wraz z Katedrą Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG współuczestniczyło w organizacji Bałtyckiego Kongresu Geodezyjnego.

Periodykiem gdańskiego oddziału SGP był biuletyn informacyjny „Skoczybruzda”. Od marca 1993 do maja 1995 ukazało się 11 numerów. WP

Liczba członków gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
1946 69
1948 146
1960 227
1965 301
1968 460
1980 630
1986 696
1989 502
1992 476
1995 187
1998 205
2001 194
2004 103
2007 72
2016 101
2020 103
2023 118
WP
Przewodniczący (prezesi) gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
1946–1948 mgr inż. prof. nadz. Paweł Kułakowski
1948–1950 mgr inż. Tadeusz Arciszewski
1950–1953 mgr inż. Andrzej Woropay
1953–1955 mgr inż. Jan Joachimowski
1955–1956 doc. mgr inż. Kazimierz Dziubiński
1956–1957 mgr inż. Tadeusz Ujazdowski
1957–1958 mgr inż. Jerzy Felczak (honorowy przewodniczący)
1958–1959 mgr inż. Henryk Czarnkowski
1959–1961 dr inż. Tadeusz Dąbrowski
1961–1965 mgr inż. Jerzy Stawowski
1965–1974 mgr inż. Antoni Nalepa
1974–1980 mgr inż. Tadeusz Kalinowski
1980–1983 mgr inż. Antoni Nalepa
1983–1989 mgr inż. Tadeusz Kalinowski
1989–1992 Jerzy Stawowski (honorowy przewodniczący)
1992–1995 mgr inż. Ryszard Rus
1995–1998 mgr inż. Krzysztof Matysik
1998–2004 mgr inż. Ryszard Sławiński
2004–2007 mgr inż. Florian Romanowski
2007–2017 mgr inż. Ryszard Cieślukowski
2017–2018 mgr inż. Tomasz Jewsienia
2018–2026 mgr inż. Ryszard Rus
WP
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania