STOWARZYSZENIE „NASZ GDAŃSK”

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Stowarzyszenia ,,Nasz Gdańsk” przy ul. Św. Ducha 119/121
Miesięcznik ,,Nasz Gdańsk”, listopad 2019

STOWARZYSZENIE „NASZ GDAŃSK”, ul. Ogarna 64/65, następnie ul. Św. Ducha 119/121, organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Powstała w okresie poprzedzającym wybory samorządowe w 1994 do Rady Miasta Gdańska, grono założycieli (38 osób) stanowili przedstawiciele kupców, przedsiębiorców oraz Gdańskiej Izby Rzemieślniczej. W wyborach samorządowych w 1994 czterech członków weszło w skład Rady Miasta Gdańska. W kolejnych latach zmieniało strukturę i kierunki poszerzającej się działalności.

Stowarzyszenie działa na płaszczyźnie ponadpartyjnej, a jego głównym celem jest skupienie ludzi, organizacji i instytucji, pragnących aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej, społecznej i działalności charytatywnej na obszarze Gdańska i województwa pomorskiego; kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości historycznej polskości w Gdańsku i na Pomorzu, krzewienie i popularyzacja wiedzy o Gdańsku i województwie pomorskim.

Brało udział w wielu inicjatywach w zakresie upamiętniania miejsc, osób i wydarzeń, między innymi przewodnicząc społecznemu komitetowi organizacyjnemu (o charakterze wolontariatu) na rzecz odsłonięcia trzech tablic pamiątkowych: 11 XI 2009 na murach Aresztu Śledczego, upamiętniającej uwięzienie w gdańskim więzieniu w 1917 Józefa Piłsudskiego i gen. Kazimierza Sosnkowskiego, dwóch kolejnych: 1 VI 2010 na gmachu Komendy Miejskiej Policji przy ul. Nowe Ogrody 27, upamiętniających Komisariat Generalny RP i odtwarzającej tablicę odsłoniętą w 1935 (w 15. rocznicę odzyskania przez Polskę dostępu do morza) i zniszczonej we wrześniu 1939. Jest organizatorem sesji popularnonaukowych i spotkań otwartych o charakterze historycznym.

Od 2001 wydaje miesięcznik ,,Nasz Gdańsk”, w końcu 2010 skupiało 60 członków. W 2012 wyróżnione Medalem Księcia Mściwoja II. WK

Prezesi Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
1994–1998 Antoni Szczyt
1998– Andrzej Januszajtis
WK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania