MEDAL KSIĘCIA MŚCIWOJA II

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Medal Mściwoja II

MEDAL KSIĘCIA MŚCIWOJA II. Po honorowym obywatelstwie miasta i obok Medalu św. Wojciecha największe miejskie wyróżnienie. Ustanowione 16 V 1996, nadawane od 1997 honorowe odznaczenie Rady Miasta Gdańska za wybitne zasługi dla miasta w dziedzinach kultury, nauki, służby zdrowia, gospodarki, za podejmowanie pożytecznych inicjatyw. Przyznawany za konkretne osiągnięcia, nieograniczone w czasie.

Autorem medalu jest Wawrzyniec Samp. Medal wykonany jest ze srebra; na awersie: głowa księcia z podpisem KSIĄŻĘ MŚCIWÓJ II, daty panowania (1266–1294), polski orzeł i gryf. Na rewersie: gdańskie budowle ( Złota Brama, Kaplica Królewska, Dwór Artusa, kościół św. Katarzyny, kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; Ratusz Głównego Miasta, Wieża Więzienna) w nierzeczywistej perspektywie i szarfa z dewizą miasta Nec Temere nec Timide.

Medal przyznaje dziewięcioosobowa kapituła obradująca w pełnym składzie (wspólna z Medalem św. Wojciecha), powoływana na cztery lata, ze stałym członkiem w osobie przewodniczącego Rady Miasta. W ciągu roku kapituła może przyznać maksymalnie 12 medali. W latach 2015–2018 odznaczeń nie przyznawano z uwagi na śmierć ówczesnych członków kapituły ( abp. Tadeusza Gocłowskiego, Jerzego Sampa i przewodniczącego Jerzego Młynarczyka) oraz konieczność jej personalnego uzupełnienia.

Medal Księcia Mściwoja II – laureaci
Rok Imię i nazwisko lub nazwa instytucji Uzasadnienie*
1997 Gdańskie Towarzystwo Naukowe Za działalność naukową; za rozpowszechnianie tradycji nauki gdańskiej.
1997 prof. Hakan Hult Za działania, zaangażowanie i współpracę z Uniwersytetem Gdańskim.
1997 prof. Wiesław Gruszkowski Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie architektury i urbanistyki, bogaty dorobek zawodowy naukowo-badawczy i w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
1997 Janina Jarzynówna-Sobczak Za pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie baletu.
1997 prof. Lech Kadłubowski Za prowadzenie odbudowy Gdańska, osiągnięcia w zakresie projektowania architektonicznego.
1997 Marek Kamiński Za rozsławienie Gdańska w świecie.
1997 Politechnika Gdańska Za kształcenie na wysokim poziomie; za aktywne uczestnictwo w życiu miasta, pomoc kadry naukowej bądź w sferze konstrukcyjnej, badawczej, projektowej czy doradczej.
1997 Zbigniew Szymański Za twórczość literacką, w której stale obecny był Gdańsk.
1997 Hans Taake Za ogromne serce i chęć niesienia pomocy potrzebującym, za bezinteresowne zaangażowanie w sprawy młodzieży poparzonej w Hali Stoczni.
1997 Józefa Wnuk Za wkład w wystrój Głównego Miasta, zaangażowanie w odrestaurowanie zabytkowych budowli, za całość pracy artystycznej.
1997 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Za krzewienie kultury kaszubskiej.
1997 Brunon Zwarra Za zainteresowanie Gdańskiem i jego historią, za spisywanie dziejów Gdańska.
1998 Alina i Jerzy Afanasjew Za wkład wniesiony do kultury Wybrzeża i dokonania w różnych dziedzinach sztuki, literatury i filmie.
1998 prof. Edmund Cieślak Za osiągnięcia naukowe, za miłość do Gdańska i utrwalanie jego dziejów.
1998 prof. Andrzej Hellmann Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie hematologii, za wypełnianie swojej powinności z pasją.
1998 prof. Maciej Krzyżanowski Za zaangażowanie na rzecz odbudowy Gdańska oraz za działalność naukowo-dydaktyczną.
1998 prof. Mirosława Narkiewicz Za osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii, za ogromną pracę włożoną w ratowanie ludziom życia, za wierność przysiędze Hipokratesa.
1998 Wanda Obniska Za wiedzę, miłość do muzyki, propagowanie gdańskich chórów oraz wspieranie ważnych wydarzeń muzycznych.
1998 Rodzinny Dom Dziecka państwa Danuty i Janusza Pniewskich Za działalność godną podziwu i naśladowania, za serce dane potrzebującym tego dzieciom.
1998 Wawrzyniec Samp Za cały dorobek pracy artystycznej upamiętniający ludzi i zdarzenia.
1998 prof. Kazimierz Śramkiewicz Za cały dorobek pracy artystycznej.
1999 prof. Witold Andruszkiewicz Za zasługi w zakresie polityki ekonomicznej i gospodarczej, popularyzację wiedzy ekonomicznej, budowę Portu Północnego.
1999 prof. Maria Bogucka Za wszechstronność naukową, za wkład w rozwój polskiej nauki historycznej, prace ukazujące XVI i XVII-wieczny Gdańsk jako europejską metropolię i znaczenie grodu nadmotławskiego w handlu Polski z Zachodem.
1999 prof. Edward Borowski Za osiągnięcia naukowe w dziedzinie racjonalnych modyfikacji i projektowania chemioterapeutyków ze szczególnym uwzględnieniem antybiotyków i za działalność społeczną.
1999 Teresa Ferenc Za twórczość i osiągnięcia w dziedzinie kultury.
1999 Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Za podejmowanie społecznie pożytecznych inicjatyw, za dostrzeżenie dramatu człowieka, za pochylenie się nad ludźmi chorymi i żmudne działania nad ulżeniem ich doli.
1999 Izba Rzemieślnicza w Gdańsku Za kultywowanie bogatych tradycji gdańskiego rzemiosła, wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny Gdańska.
1999 Zdzisław Kałędkiewicz Za bogatą twórczość artystyczną i literacką oraz wkład w dziedzinie kultury.
1999 Leon Lendzion Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw.
1999 prof. Regina Pawłowska Za wieloletnią pracę nad językiem polskim i piśmiennictwem, bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny jak również działalność społeczną.
1999 Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis Za wszechstronność i wysoki poziom wykonawstwa, zasługi w dziedzinie muzyki chóralnej, bogaty dorobek artystyczny i fonograficzny.
1999 prof. Katarzyna Popowa-Zydroń Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
1999 Florian Skulski Za bogaty dorobek artystyczny, upowszechnianie sztuki śpiewu i rozsławianie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2000 Alicja Boniuszko Za bogaty dorobek artystyczny, wybitne zasługi dla kultury polskiej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2000 Stefan Cejrowski  Za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, w szczególności za pracę i zasługi na niwie artystycznej, rozsławienie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2000 Wydawnictwo „Marpress” Za szczególny wkład w prezentację dorobku trójmiejskiego środowiska humanistycznego przez publikacje o dziejach i ludziach Gdańska.
2000 Rainer von Scharpen Za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw, działania i postawę wobec potrzebujących gdańszczan; za długoletnią, pełną inicjatywę, bliską współpracę z Caritas, jak też instytucjami gdańskimi.
2000 płk. Jan Skrodzki Za zasługi w obronie niepodległości ojczyzny, w walce o wolność Gdańska.
2000 ks. Józef Wilczyński Za całokształt działań podejmowanych w dziedzinie kultury, rozsławienie imienia Gdańska w świecie.
2000 Zbigniew Żakiewicz Za wkład do kultury gdańskiej i ogólnopolskiej.
2000 prof. Mariusz Żydowo Za wybitne zasługi dla Gdańska w rozwoju nauki.
2001 Krzysztof Babicki Za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem i jego kulturą, a w szczególności za pracę twórczą i wybitne osiągnięcia w dziedzinie reżyserii teatralnej i telewizyjnej.
2001 prof. Henryk Gostomski Za całokształt dokonań związanych z Gdańskiem, jego kulturą oraz za zasługi w zakresie działalności artystycznej i pedagogicznej.
2001 prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik Za to, że poprzez swoje badania przyczynił się do upowszechnienia naukowej rangi Gdańska w zakresie gleboznawstwa i gospodarki wodnej.
2001 prof. dr hab. Bogusław Kreja Za całokształt dokonań położonych w dziedzinie i popularyzacji wiedzy o języku, za rozsławianie imienia Gdańska w kraju i na świecie.
2001 mgr inż. Jacek Starościak Za dokonania dla Gdańska, za promowanie i rozsławianie imienia miasta na świecie.
2001 Wydawnictwo „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska” Za dokonania dla Gdańska, szczególnie za wkład poznawczo-informacyjny i rozwojowy w gospodarkę morską.
2001 dr hab. Andrzej Zbierski Za całokształt wybitnych dokonań podejmowanych dla rozwoju naszego miasta i regionu.
2001 Barbara Żurowska-Sutt Za dokonania związane z Gdańskiem, jego kulturą, szczególnie za wieloletnią działalność w zakresie edukacji muzycznej.
2002 prof. dr hab. Józef Bachórz Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań literatury polskiej i powszechnej.
2002 Elżbieta Bielicka-Sokolnicka Za zasługi dla Gdańska, za działalność pedagogiczną w zakresie upowszechniania kultury muzycznej w Gdańsku.
2002 prof. Jerzy Krechowicz Za zasługi dla Gdańska, za całokształt działalności artystycznej i dydaktycznej.
2002 Stanisław Kwiatkowski Za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią sumienną pracę w Stoczni Gdańskiej i szeroko zakrojoną działalność społeczną.
2002 Andrzej Perepeczko Za zasługi dla Gdańska, za bogaty dorobek w popularyzowaniu wiedzy o Polskiej obecności na morzach świata.
2002 Redakcja „Rocznika Gdańskiego” Za zasługi dla Gdańska, za wysoki poziom naukowy i upowszechnianie wiedzy o Gdańsku i Pomorzu.
2002 dr hab. Stanisław Rosiek Za zasługi dla Gdańska, za twórczość krytyczno-literacką i wysoki poziom wydawnictw.
2002 Ruch „Gaudium Vitae” Za działalność w obronie życia, godności człowieka i za opiekę nad samotną matką.
2002 prof. dr hab. Czesław Stoba Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w chirurgii dziecięcej, szczególnie w zakresie onkologii i urologii.
2002 Janina Wieczerska-Zabłocka Za zasługi dla Gdańska, za całokształt twórczości literackiej i krytyczno-literackiej.
2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Za krzewienie wiedzy naukowej i dbałość o estetykę wydawnictw.
2002 Bohdan Zalewski Za zasługi dla Gdańska, za całokształt długoletniej działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu.
2003 Ewa Barylewska-Szymańska Za zasługi dla Gdańska, za szczególne zaangażowanie w rewitalizację Domu Uphagena.
2003 prof. dr hab. Edward Breza Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny.
2003 Tadeusz Daniszewski Za zasługi dla Gdańska, za wieloletnią działalność w Towarzystwie Przyjaciół Gdańska na rzecz naszego miasta.
2003 Renata Gleinert Za zasługi dla Gdańska, a szczególnie za twórczość kompozytorską i upowszechnienie kultury muzycznej w Gdańsku.
2003 Jerzy Kołodziejski Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia naukowe w dziedzinie architektury i planowania przestrzennego.
2003 prof. dr hab. Maria Korzon Za zasługi dla Gdańska, a szczególnie za wybitne osiągnięcia w gastroenterologii i onkologii dziecięcej.
2003 prof. dr hab. Stanisław Wrycza Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za osiągnięcia w dziedzinie informatyki ekonomicznej i aktywność naukową na arenie międzynarodowej.
2003 Wydawnictwo „Oskar” Za zasługi dla Gdańska, szczególnie za upowszechnianie wiedzy i wysoki poziom wydawnictw.
2004 dr med. Michał T. W. Grabowski Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny.
2004 o. Tadeusz Pawlicki Za zasługi dla Gdańska, za wkład w kulturę Polską ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska.
2004 Porozumienie Niepodległościowych Związków Kombatanckich Za zasługi dla Gdańska, za działania które zintegrowały środowiska kombatanckie.
2004 doc. dr inż. Marianna Sankiewicz-Budzyńska Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej.
2005 dr Lucjan Bokiniec Za popularyzację wiedzy o filmie, a także propagowanie i promowanie sztuki filmowej m.in. poprzez inicjatywę powołania Dyskusyjnego Klubu Filmowego w Gdańsku oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
2005 prof. dr Józef Borzyszkowski Za wybitne osiągnięcia w badaniu i propagowaniu dziejów Gdańska i Pomorza, a szczególnie za powołanie Instytutu Kaszubskiego, społeczne przewodniczenie mu, a także za upowszechnianie wiedzy historycznej o Gdańsku w Polsce i Niemczech.
2005 ks. Stefan Duda Za podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego i sprzyjanie jego integracji.
2005 Jerzy Gebert Za wybitne osiągnięcia w dziennikarstwie sportowym i szeroką działalność na rzecz rozwoju wybrzeżowego sportu, a także za liczne publikacje książkowe o tematyce sportowej.
2005 Orkiestra „Vita Activa” Za wybitne realizowanie programu aktywacji życiowej przez muzykę osób niepełnosprawnych.
2005 Robert Zaborski Za ogromne zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, skupianie ich na różnorodnych zajęciach resocjalizacyjnych i wychowawczych, a także za inicjatywę utworzenia Centrum Kultury Oliwskie Słoneczko.
2006 Fundacja „Pan Władek” Marii i Władysława Ornowskich Za wyróżniającą się aktywność w podejmowaniu publicznie pożytecznych inicjatyw, szczególnie za niesienie pomocy potrzebującym, a także za inspirowanie mieszkańców do współdziałania i rozbudzania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.
2006 Dariusz Michalczewski Za efektywne łączenie sukcesów sportowych z działaniem dla dobra miasta.
2006 Konrad Mielnik Za wyróżniającą się promocję gdańskiej muzyki poważnej i młodych wykonawców.
2006 Stanisław Michalski Za wyróżniające się kreacje aktorskie i działania dla dobra gdańskiego teatru.
2006 Edmund Szczesiak Za wybitne osiągnięcia dziennikarskie szczególnie w dziedzinie reportażu podejmującego problematykę Kaszub, Pomorza i Gdańska, za przybliżanie dziejów najnowszych związanych z walką o wolność i demokrację.
2007 Gabriela Danielewicz Za krzewienie wiedzy historycznej o Gdańsku, Pomorzu i gdańskiej Polonii poprzez popularne publikacje, także książkowe.
2007 Henryka Dobosz-Kinaszewska Za zaangażowaną działalność publicystyczną i udział w strajkach sierpniowych, za zrealizowanie filmów o ich uczestnikach i przywódcach.
2007 Zbigniew Nowak Za wybitne zasługi i bogaty dorobek publikacyjny i edytorski w dziedzinie historii literatury i kultury dawnego Gdańska oraz księgoznawstwa, ważne publikacje o gdańskich drukarzach, wielki wkład w rozwój i doskonalenie działalności sławnej Biblioteki Gdańskiej (PAN), której przez 17 lat był dyrektorem, osiągnięcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdańskim i organizacyjne w Gdańskim Towarzystwie Naukowym.
2007 Edwin Rymarz Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji życia muzycznego w Gdańsku, bogaty dorobek kompozytorski i pedagogiczny, stałe podnoszenie poziomu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdańsku, zorganizowanie Mistrzowskich Kursów Fortepianowych (14 edycji) i Skrzypcowych (5 edycji), współorganizację Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis (7 edycji), cyklu letnich koncertów we współpracy z Urzędem Miejskim.
2007 Michał Targowski Za znakomitą działalność organizacyjną i świetną popularyzację przyrody poprzez pogadanki telewizyjne i publikacje, oraz za doprowadzenie do przyjęcia gdańskiego ZOO do Europejskiego (EAZA) i Światowego (WAZA) Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych.
2008 prof. Franciszek Duszeńko Pośmiertnie, za wkład w odbudowę Gdańska, osiągnięcia w dziedzinie rzeźby, zwłaszcza pomnikowej, oraz za wieloletnią pełną pasji działalność pedagogiczną.
2008 Tadeusz Fiszbach Za odwagę, dzięki której zdobył sobie trwałe miejsce w historii jako jeden z współtwórców odzyskania wolności po latach systemu komunistycznego.
2008 Czesław Skonka Za wytrwałą wieloletnią promocję wartości narodowych w Stowarzyszeniu Mazurka Dąbrowskiego i popularyzację historii i piękna Ziemi Gdańskiej.
2008 Piotr Soyka Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie remontów i budowy statków, za kierowanie rozwojem Stoczni „Remontowa SA”, która osiągnęła trwałą pozycję w pierwszej dziesiątce stoczni remontowych świata.
2008 Barbara Szczepuła-Ponikowska Za wybitną działalność publicystyczną i autorską oraz odwagę, z jaką porusza trudne tematy z przeszłości Gdańska oraz takt, z jakim je omawia.
2008 Bohdan Szermer Za długoletnią działalność dla rozwoju Gdańska w dziedzinie urbanistyki i komunikacji, autorstwo i współautorstwo książek, które do dziś są podstawą wiedzy w tej dziedzinie, oraz za wnikliwą i konstruktywną analizę przedsięwzięć i planów.
2009 Zbigniew Canowiecki Za wyróżniającą się działalność na polu gdańskiej przedsiębiorczości oraz za wspomaganie akcji charytatywnych.
2009 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Za działalność na rzecz potrzebujących, w tym tworzenie domów dziecka, pozyskiwanie wolontariuszy i szeroko rozumianą edukację młodzieży.
2009 Zbigniew i Maciej Kosycarzowie Za całokształt dorobku fotograficznego, który stał się niezwykle cenną – także artystycznie – dokumentacją odbudowy i rozwoju Gdańska.
2009 Roman Nowosielski Za bezinteresowną i niezachwianą walkę o naprawienie krzywd wyrządzonych przez władze komunistyczne mieszkańcom Gdańska i Pomorza.
2009 Marian Parusiński Za niezwykłą aktywność w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, a szczególnie za promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.
2009 Zbigniew Strzelczyk Za wybitny wkład w promowanie Gdańska jako światowej stolicy bursztynu.
2009 Grzegorz Pellowski Za rozwijanie i upowszechnianie najpiękniejszych tradycji dawnego gdańskiego piekarnictwa oraz bezinteresowne zaangażowanie w sprawie edukacji młodzieży.
2010 Stefan Chwin Za wysokie walory dzieł literackich, mocno osadzonych w klimacie Gdańska.
2010 Mariusz Drapikowski Za wybitną twórczość rzeźbiarską i promowanie Gdańska jako Światowej Stolicy Bursztynu.
2010 Maria Pąchalska Za zasługi położone w rozwoju neuropsychologii w dziedzinie organizacji badań diagnostycznych i terapeutycznych w kraju i za granicą.
2010 Andrzej Rybicki Za doprowadzenie do wydania reprintu Narratio Prima, pierwszego zwiastuna teorii Kopernika, wydanego w Gdańsku w 1540 roku.
2010 Krzysztof Sperski Za całokształt działalności pedagogicznej i wieloletnią wybitną działalność koncertową na polu muzyki kameralnej.
2010 Leopold Tarszkiewicz Za wybitne osiągnięcia w tworzeniu współczesnej architektury sakralnej.
2010 Zbigniew Walczak Za działalność w Gdańskiej Filii Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. Mariackiej, dzięki której stała się ponadlokalnym ośrodkiem gdańskiej kultury.
2010 Jolanta Wierzba Za stworzenie systemu opieki nad dziećmi z wadami wrodzonymi i założenie organizacji pomocy dla małych pacjentów.
2011 dr Grzegorz Grzelak Za wieloletnie owocne tworzenie podstaw i wcielanie w życie idei samorządności lokalnej.
2011 prof. Brunon Synak Za wybitne osiągnięcia w badaniach nad kaszubszczyzną i szerzenie idei regionalizmu jako czynnika rozwoju kraju.
2011 Jakub Szadaj Za aktywne działanie na rzecz współpracy wyznawców różnych religii, w tym dla międzyreligijnego dialogu „Asyż w Gdańsku”, a także dla ocalenia pamięci o kulturze i historii Żydów gdańskich.
2011 Wiesław Szajda Za promocję polskiej przedsiębiorczości i niezwykle efektywną działalność charytatywną.
2011 Video Studio Gdańsk Za wieloletnią działalność w dziedzinie produkcji filmów i materiałów multimedialnych promujących Gdańsk i region gdański.
2011 prof. Władysław Zajewski Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie historii, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska w epoce napoleońskiej.
2012 Tadeusz Skutnik Pośmiertnie, za całokształt pracy twórczej – felietony, recenzje oraz antologie poezji i opracowaną wspólnie z Andrzejem Drzycimskim książkę Gdańsk. Sierpień ’80 – zapis rozmów.
2012 Bohdan Sienkiewicz Za stworzenie i prowadzenie przez 26 lat niezwykle cennego programu „Latający Holender”, promującego sprawy morza, oraz za organizację akcji letnich i rejsów dla młodych miłośników morza, w wyniku czego powstało Bractwo Żelaznej Szekli i zbudowano barkentynę „Pogoria”.
2012 Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” Za wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Gdańska, zwłaszcza w ochronę i pomnażanie historycznego piękna, pielęgnowanie i popularyzowanie dawnych tradycji, upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, a także za efektywne pobudzanie aktywności mieszkańców Gdańska, m.in. w przygotowywaniu wyborów do Rad Dzielnic.
2012 Jan Zarębski Za działalność w okresie Solidarności, za wybitne sukcesy zawodowe i działalność charytatywną, a także za takt i zdolności koncyliacyjne, jakimi się wyróżniał, sprawując funkcję marszałka województwa pomorskiego.
2013 Jerzy Detko Za całokształt działalności sportowej i artystycznej promującej Gdańsk.
2013 Zygfryd Korpalski Za wyróżniającą się twórczość rzeźbiarską, w tym pomnikową, propagującą wartości historyczne i patriotyczne.
2013 Ewa Kowalska Za wyróżniające się dziennikarstwo, pobudzające aktywność społeczną, w szczególności za nowatorskie formy propagowania spraw miasta w założonym przez nią iBedekerze.
2013 Stanisław Pestka Za całokształt działalności publicystycznej i literackiej, w tym popularnonaukowej, a także za wielki wkład w rozwój języka i ruchu kaszubskiego.    
2013 Jan Jacek Szomburg Za niezwykle owocną działalność w dziedzinie ekonomii, w tym za założenie i wydajne (efektywne) kierowanie gdańskim Instytutem Badania Gospodarki Rynkowej, a także za organizację Kongresów Obywatelskich.
2013 Andrzej Ubertowski Za wieloletnią owocną działalność zawodową i społeczną dla rozwoju gospodarczego Gdańska i Pomorza.
2013 prof. Waldemar Tłokiński Za wybitny wkład w rozwój gerontologii i działalność na rzecz zdrowia publicznego oraz komunikacji międzyludzkiej.
2014 Andrzej Dębiec Za niestrudzone propagowanie wielkich tradycji morskich Gdańska w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, poprzez organizowanie imprez żeglarskich i prowadzenie szerokiej działalności edukacyjno-kulturalnej w Klubie Morza „Zejman” poprzez stałe projekty i imprezy cykliczne w spichlerzu Steffen na Wyspie Spichrzów.
2014 prof. Joanna Muszkowska-Penson Za wieloletnią pracę i osiągnięcia w dziedzinie medycyny, w wyniku których stała się niekwestionowanym autorytetem, nauczycielem i wychowawcą całych pokoleń studentów i lekarzy, a także za odwagę i siłę moralną wykazaną w obozie Ravensbrück i w czasach stanu wojennego, kiedy zapewniała opiekę medyczną uczestnikom strajków w Stoczni Gdańskiej i działaczom opozycji demokratycznej.
2014 „Pomerania” Za wieloletnie efektywne promowanie na wysokim poziomie edytorskim kultury kaszubsko-pomorskiej, niezmiernie ważnej dla umacniania tożsamości naszego regionu, a także tradycji historycznych Gdańska i Pomorza.
2014 Stowarzyszenie SUM Za pobudzanie obywatelskiej aktywności mieszkańców poprzez mądre i sprawne organizowanie wydarzeń publicznych (Parada Niepodległości, Misterium Męki Pańskiej, Orszak Trzech Króli), budujących wspólnotę gdańszczan wokół uniwersalnych wartości, promujących nasze miasto w Polsce i za granicą.
2015 Olga Krzyżanowska Za wieloletnią wybitną działalność w Solidarności, Sejmie i Senacie RP, w której wyróżniała się prawością i dbałością o dobro Polski i Gdańska, zwłaszcza w dziedzinie zdrowia i polityki społecznej.
2015 prof. Włodzimierz Łajming Za całokształt działalności artystycznej, pedagogicznej i społecznej, w tym za stworzenie w latach studenckich nowatorskiego, dziś zapomnianego teatrzyku Co To.
2015 Robert Pepliński i (pośmiertnie) Elżbieta Szczodrowska-Peplińska Za wyróżniające się dzieła sztuki i wystrój wnętrz gdańskich kościołów, m.in. kościoła św. Brygidy, a także za elementy pomnika i placu Solidarności.
2015–2018 Medali nie przyznano
2019 Paweł Adamowicz (pośmiertnie) Za całokształt dokonań.
2020–2021 Medali nie przyznano
2022 Anna Strzałkowska Za budowanie świadomości i upowszechnianie wiedzy w zakresie budowania polityk miejskich, zwłaszcza w zakresie działań na rzecz praw człowieka i równego traktowania.
2022 Andrzej Szydłowski Za promocję Gdańska w Polsce i na świecie poprzez organizowanie inicjatyw typu „Święto Chleba w Gdańsku” lub „Światowy Dzień Chleba”, za działalność charytatywną i wspieranie sportowych drużyn młodzieżowych.
2022 Janusz Czerwiński Za osiągnięcia naukowe, trenerskie i organizacyjne w sporcie w kraju i na arenie międzynarodowej.
2022 Aleksander Ślusarz Za zasługi dla gdańskiego i polskiego dziedzictwa historycznego, w tym za ocalenie Wartowni Nr 1 na Wesperplatte przed zniszczeniem, poprzez opracowanie nowatorskiej techniki przesunięcia obiektu.
2023 Janusz Limon. Za wybitne dokonania naukowe w dziedzinie medycyny, jak również zaangażowanie w inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu nauki polskiej i systemu regionalnej organizacji pomocy rodzinom z chorobami rzadkimi
2023 Krystyna Zachwatowicz-Wajda Za zaangażowanie w obywatelskie inicjatywy, zwłaszcza za działania wspierające NSZZ „Solidarność” w latach 80-tych XX wieku, jak również zaangażowanie w powstanie i działalność Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Europejskiego Centrum Solidarności
2023 Tadeusz Zdunek Za zaangażowanie społeczne i działalność charytatywną, w tym wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz środowiska rzemieślniczego
2023 Stowarzyszenie Czerwonej Róży Za promowanie zdobywania wiedzy oraz osiągania jak najlepszych wyników w nauce wśród studiującej młodzieży
*Cytowane za „Biuletynem Informacji Publicznej” wydawanym przez Gminę Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku, http://bip.gdansk.pl/rada-miasta/Laureaci-medalu-ksiecia-Msciwoja-II,a,7754#1997.
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania