MEDAL ŚWIĘTEGO WOJCIECHA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Medal Świętego Wojciecha, awers, Wawrzyniec Samp
Medal Świętego Wojciecha, rewers, Wawrzyniec Samp

MEDAL ŚWIĘTEGO WOJCIECHA. Po honorowym obywatelstwie miasta i obok Medalu księcia Mściwoja II najwyższe miejskie wyróżnienie. Ustanowione 16 V 1996, nadawane od 1997 honorowe odznaczenie Rady Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia i zasługi przekraczające granice regionu i państwa oraz za działania na rzecz tolerancji i dialogu między przedstawicielami różnych wyznań i religii.

Autorem medalu jest Wawrzyniec Samp. Medal wykonany ze srebra; na awersie: postać świętego wkraczającego do Gdańska z podpisem ŚW. WOJCIECH · a.d. 997 · s. ADALBERTUS; na rewersie: tkanina spięta obręczą z herbem Gdańska i napis GDAŃSK DZIĘKUJE. Medal przyznaje dziewięcioosobowa kapituła (wspólna z Medalem Księcia Mściwoja II), powoływana na cztery lata, ze stałym członkiem w osobie przewodniczącego Rady Miasta. W ciągu roku kapituła może przyznać maksymalnie sześć medali.

Medal św. Wojciecha – laureaci
Rok Imię i nazwisko lub nazwa instytucji Uzasadnienie*
1997 Lech Bądkowski Za twórczość literacko-publicystyczną związaną z

Gdańskiem i Pomorzem, za działalność społeczno-polityczną.działalność naukową; za rozpowszechnianie tradycji nauki gdańskiej.

1997 Tadeusz Jabłoński za całokształt pracy dziennikarskiej
1997 Hans Dietrich Paschmeyer Za pomoc ludziom w chorobie, bez względu na granice
1997 Dieter Schenk Za działalność na rzecz unieważnienia bezprawnego wyroku

sądu niemieckiego skazującego polskich pocztowców w Gdańsku na karę śmierci.

1998 Zbigniew Dworak Za bezinteresowną pomoc, otwartość na sprawy ludzkie,

ogromną wiedzę oraz wybitną osobowość.

1998 Zygmunt Choreń Za doświadczenie morskie i za pracę przy projektach

żaglowców.

1998 Wojciech Rajski Za rozsławianie imienia Gdańska poza granicami Polski.
1998 Ludwik Wiśniewski Za działalność duszpasterską, wychowanie młodej

inteligencji przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku.

1998 Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” za niesienie pomocy ludziom potrzebującym, którzy znaleźli

się w trudnej sytuacji.

1999 Gerhard Nitschke za działania na rzecz pojednania i zbliżenia między Polakami

a Niemcami.

1999 Lucia Thijssen za zasługi dla Gdańska i za promowanie miasta w

Niderlandach, za wkład w popularyzację historii związków Gdańska i Niderlandów

1999 Jan Majder za wieloletnią pracę duszpasterską i działalność społeczną

dla mieszkańców Gdańska.

2000 Janka Bielak Za działania promujące Gdańsk, w szczególności za zasługi

w zakresie rozwoju żeglarstwa, szerzenie idei międzynarodowej współpracy młodzieży pod żaglami, rekomendację Gdańska i przyczynienia się do przyznania organizacji w Gdańsku w 2000 regat Cuty Sark Tall Ships Race.

2000 Dorothe Boden Za działania związane z promocją gdańskiej kultury,

promowanie polsko-niemieckich kontaktów młodzieży

2000 Wolfgang Günter Deurer (zob. Peter Jakob Deurer Za zaangażowanie i działania zmierzające do ocalenia

gdańskich zabytków, w szczególności za publikację poświęconą gdańskim świątyniom „Danzig Die Dokumentation 52 Historischer Kirchen”.

2000 Jerzy Katlewicz Za działania podejmowane w dziedzinie kultury, osiągnięciaartystyczne i pedagogiczne, rozsławianie imienia Gdańska w świecie.
2000 Edmund Kotarski Za dokonania związane z Gdańskiem, jego dziejami, kulturą

i literaturą.

2000 Danuta Sobolewska Za promowanie dobrych stosunków pomiędzy Wielką

Brytanią i Gdańskiem, promowanie polskiej kultury i sztuki, za działania pomocy dla ofiar pożaru w Hali Stoczni Gdańskiej, zaangażowanie w organizację II Konferencji Miast Partnerskich Wielkiej Brytanii i Polski .

2001 ks. Stanisława Bogdanowicza Za dokonania związane z popularyzacją dziejów Gdańska,

szczególnie gdańskiego kościoła i podejmowanych działań na rzecz ocalenia gdańskich zabytków

2001 Franz Kessler Za zasługi dla Gdańska, za działalność w zakresie

upowszechniania muzyki gdańskiej w świecie.

2001 Bolesława Mazurkiewicza Za zasługi dla Miasta Gdańska, nauki polskiej i światowej
2001 Leszek Moszyński Za wybitne dokonania związane z Gdańskiem, szczególnie

za osiągnięcia w dziedzinie językoznawstwa.

2001 Roman Wapiński Za dokonania związane z Gdańskiem, szczególnie za zasług

dla nauki polskiej i światowej.

2002 Marian Biskup Za zasługi dla Gdańska, za wybitne osiągnięcia w badaniach

historii Pomorza i Prus Książęcych w okresie późnego średniowiecza.

2002 Peter Marja Stajkoski Za zasługi dla Gdańska, za organizację współpracy i

integrację środowiska artystycznego Gdańska i Niemiec oraz propagowanie polskiej sztuki w Niemczech.

2002 Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum Za zasługi dla Gdańska, za osiągnięcia dydaktyczne i

przygotowanie na bardzo wysokim poziomie kadr dla gospodarki morskiej.

2002 Zespół osób i instytucji Za zasługi dla Gdańska, za zaangażowanie w rewitalizację

Dworu Artusa.

2003 Gert Oldenbeuving Za zasługi dla Gdańska, wieloletnią współpracę

holendersko-gdańską, kreowanie wizerunku miasta i rozsławianie Gdańska w świecie.

2003 Martin Gerike Za zasługi dla Gdańska, wkład w rozwój współpracy polsko-

niemieckiej, kreowanie wizerunku miasta i pomoc w dziele restytucji Dworu Artusa.

2004 Joanna Konopacka Za zasługi dla Gdańska, kreowanie wizerunku miasta i

rozsławianie Pomorza Gdańskiego w kraju i na świecie.

2004 Halina Słojewska Za zasługi dla Gdańska, za działalność kulturalną i społeczną.
2004 Andrzej Urbańczyk Za zasługi dla Gdańska, za rozsławiane imienia Gdańska w

świecie, a zwłaszcza w Ameryce gdzie obecnie mieszka.

2005 Jerzy Litwin Za całokształt działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa

morskiego i propagowanie Gdańska jako ważnego ośrodka morskiego, a także publikacje poświęcone problematyce morskiej .

2005 Reinhold Stiering Za zasługi w rozwoju kontaktów społecznych i kulturalnych

między miastami partnerskimi Gdańskiem i Bremą, a także podejmowanie publicznie pożytecznych inicjatyw i za pomoc udzielaną gdańskim dzieciom i młodzieży.

2005 Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis Za dorobek artystyczny twórczo uwzględniający dawną

muzykę gdańską, za propagowanie polskiej kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami.

2005 Zofia Janukowicz-Pobłocka Za osiągnięcia wokalne sławiące polską wokalistykę również

poza granicami kraju, a także za upowszechnianie kultury muzycznej.

2005 Roman Perucki Za całokształt dokonań w dziedzinie kultury muzycznej,

bogaty dorobek artystyczny, za kierowanie zespołem Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, szczególnie za tworzenie największej inwestycji w dziedzinie kultury – Centrum Muzycznego na Ołowiance.

2005 Jerzy Doerffer Za osiągnięcia w nauce dorobek publikacyjny poświęcony

budownictwu okrętowemu, za przygotowanie na bardzo wysokim poziomie kadr dla gospodarki morskiej.

2006 John H. Bloecher Za promowanie Gdańska wśród filatelistów na świecie.
2006 Aleksander Nagucki Za promowanie Gdańska poza granicami kraju,

podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego dzielnicy Gdańsk Orunia i sprzyjanie jego integracji.

2006 Wiesław Gierłowski Za animację rozwoju gdańskiego bursztynnictwa i promocję

Gdańska jako światowej stolicy bursztynu.

2006 Tadeusz Bolduan Za osiągnięcia w popularyzacji wiedzy historycznej o

Gdańsku i Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych aspektów polsko- niemieckiego sąsiedztwa.

2007 Grzegorz Szychliński Za osiągnięcia w organizacji i prowadzeniu Muzeum

Zegarów Wieżowych, zaangażowanie w zakończenie odbudowy karylionu kościoła Św. Katarzyny i propagowanie muzyki dzwonów, reprezentowanie Polski i Gdańska w Światowej Organizacji Karylionowej, doprowadzenie do zorganizowania w Gdańsku Światowego Kongresu Karylionowego, za ofiarne zaangażowanie w ratowanie dzieł sztuki w czasie pożaru kościoła w 2006.

2007 Zdzisław Ossowski Za działalność wydawniczą, artystyczną i inwestycyjną,

propagowanie idei braterstwa i przyjaźni ludzi i narodów poprzez muzykę, zasługi w ochronie zabytkowych kościołów w Gorzędzieju i Osieku, podnoszenie ich znaczenia przez sprowadzenie relikwii, udatne łączenie inwestycji kulturalnych i komunalnych.

2007 Kalina Zabuska Za dorobek wystawienniczy, publikacje na temat sztuki

gdańskiej, inicjowanie przedsięwzięć, mających duże znaczenie dla utrwalania pamięci sławnych gdańszczan i dla zbliżenia ludzi i narodów, za inicjatywę utworzenia Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy.

2007 Danuta Popinigis Za osiągnięcia na polu badania i propagowania dziejów

muzyki gdańskiej, współpracę międzynarodową w tej dziedzinie. współorganizację i udział w konferencjach naukowych w tej dziedzinie, wkład w opracowanie i wydanie zbioru utworów Jana Efraima Eggerta z 1784 na karylion kościoła św. Katarzyny.

2008 Cezary Annusewicz Za działania na rzecz dokończenia odbudowy kościoła św.

Piotra i Pawła, integracji katolików dwóch obrządków ormiańskiego i rzymskokatolickiego i współpracy między narodami.

2008 Maria Pelczar Za przedsięwzięcia organizacyjne, dzięki którym Biblioteka

Gdańska umocniła pozycję wybitnego centrum nauki i kultury w kraju i zagranicą.

2008 Budzimira Wojtalewicz-Winke (zob. Feliks Muzyk) Za wierność tradycjom gdańskiej Polonii i wcielanie w życie

idei porozumienia i przyjaźni między narodami.

2008 Gdańskie Koło Przewodników PTTK Za osiągnięcia w efektywnej popularyzacji i promocji

Gdańska i przekazywaniu wiedzy milionom turystów z kraju i zagranicy.

2009 Leszek Blanik Za rozsławianie Gdańska w świecie przez wybitne

osiągnięcia sportowe, w tym złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich.

2009 o. Tomasz Jank, franciszkanin Za wkład, zaangażowanie w dzieło przywracania świetności

zabytkowemu kompleksowi kościelno-klasztornemu św. Trójcy.

2009 Zbigniew Jujka Za wieloletnią, wybitną w skali międzynarodowej

działalność na polu dowcipu rysunkowego, tworzącego swoistą satyryczną lecz nie agresywna kronikę wydarzeń i postaci.

2009 Adam Koperkiewicz Za wieloletnie kierowanie Muzeum Historycznym Miasta

Gdańska, za szczególny wkład w przywracanie świetności gdańskim zabytkom – zwłaszcza Dworowi Artusa, a także za efektywne rozwijanie współpracy międzynarodowej.

2009 Forum Dialogu Gdański Areopag Za skuteczne promowanie wizerunku Gdańska, w którym

rozpoczęła się jedna z najważniejszych debat współczesnego społeczeństwa; debata na temat ludzkich powinności.

2010 Paweł Adamowicz Za zasługi w umacnianiu i rozwoju idei samorządu

terytorialnego, skuteczne zarządzanie Gdańskiem oraz cenne inicjatywy podnoszące rangę naszego Miasta, a także efektywne promowanie wizerunku Gdańska w kraju jak i poza jego granicami.

2010 Adam Korol Za sukcesy sportowe, rozsławiające Gdańsk w świecie.
2010 Jacek Krzysztofowicz Za systematyczne przywracanie świetności kościołowi św.

Mikołaja za stworzenie w Gdańsku wybitnego centrum kultury duchowej za organizację sesji naukowych, poszerzających wiedzę o historii dominikanów w Gdańsku .

2010 Nadbałtyckiego Centrum Kultury (dyrektor Larry Okey Ugwu) Za wieloletnią zespołową działalność i różnorodność

cennych inicjatyw w dziedzinie kultury.

2010 Rainer Nalazek Za rozwijanie wszechstronnej współpracy między

społeczeństwami Gdańska i Bremy .

2010 Jean-Yves Potel Za wieloletnią działalność, przyczyniającą się do głębszego

rozumienia Polski i zrywu Solidarności we Francji.

2011 Kai Bumann Za wybitne osiągnięcia i nowe inicjatywy w dziedzinie

wielkiej muzyki, a także za szczególne umiłowanie swojej drugiej Ojczyzny – Polski i promowanie polskiej kultury.

2011 Zdzisław Kropidłowski Za działalność publicystyczno-wydawniczą, szczególnie za

opracowanie "Księgi gdańskiego bractwa piekarzy", za zasługi dla Gdańska, za osiągnięcia w pracy naukowej i dorobek publikacyjny.

2011 Konstanty Andrzej Kulka Za osiągnięcia w dziedzinie wielkiej muzyki i propagowanie

swoim wspaniałym kunsztem Gdańska i polski na estradach świata.

2012 Wojciech Grabianowski Za stworzenie wizji stadionu Arena Bałtycka w Gdańsku,

„Bursztynowego Stadionu”, zgodnie uważanego za jeden z najpiękniejszych na świecie.

2012 Władysława Jackiewicza Za całokształt twórczości, za zasługi w kształceniu pokoleń

absolwentów gdańskiej Akademia Sztuk Pięknych.

2012 Maciej Świeszewski Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości plastycznej i

promocję Gdańskiej sztuki za granicą, za charytatywne ozdobienie wraz ze studentami pomieszczeń I Kliniki Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego malowanymi postaciami z bajek .

2013 Ryszard Trykosko Za zaangażowanie i kierowanie wielkimi inwestycjami,

dzięki którym Gdańsk zmienia się w nowoczesną metropolię: Stadion PGE Arena, Trasa Słowackiego, tunel pod Martwą Wisłą, Europejskie Centrum Solidarności, za działanie na korzyść miasta w komitetach PAN i organizacjach ogólnopolskich i zagranicznych.

2013 Edmund Wittbrodt Za całokształt wybitnej działalności naukowej,

pedagogicznej i społecznej w kraju i zagranicą.

2013 Paweł Huelle Za całokształt znakomitej twórczości pisarskiej,

identyfikowanej w świecie z Gdańskiem, stanowiącej najlepszą promocję wizerunku miasta.

2014 Janusz Lewandowski Za zasługi dla rozwoju polskiej i gdańskiej myśli

ekonomicznej, organizacji procesów prywatyzacyjnych i zmian ustroju gospodarczego w naszym kraju, za wieloletnią zaangażowaną i wysoce kompetentną pracę w strukturach Parlamentu i Komisji Europejskiej, umacnianie autorytetu Polski i Polaków w Europie.

2014 Peter Oliver Loew Za wkład pracy w badania historii Gdańska, w szczególności

literatury i kultury dziewiętnastowiecznego Gdańska i ich popularyzację w językach niemieckim i polskim, za działania dla pogłębienia przyjaźni między naszymi narodami. Za całokształt wybitnej działalności naukowej, pedagogicznej i społecznej w kraju i zagranicą.

2014 Błażej Śliwiński Za dorobek naukowy w dziedzinie historii, w szczególności

za badania początków i pierwszych wieków rozwoju Gdańska, za liczne publikacje, z których każda wnosi wiele nowego do stanu wiedzy o naszym mieście i regionie.

2015 Andrzejem Drzycimskim Za całość działalności społecznej, naukowej i

publicystycznej, a szczególnie za dwutomową monografię Westerplatte „Reduta w budowie 1926-1939” i „Reduta wojenna 1939”– ukoronowanie wieloletnich badań Autora, przywracające godność i sens bohaterskiej Obronie Westerplatte.

2015 Jerzy Limon Za wytrwałe i konsekwentne kultywowanie i rozwijanie

gdańskich tradycji teatralnych i za stworzenie w Gdańsku ważnego w skali światowej centrum szekspirowskiego.

2015 Wojciech Targowski Za wyróżniającą się twórczość architektoniczną, a zwłaszcza

za projekt Europejskiego Centrum Solidarności.

2016–2018 Medali nie przyznano
2019 Andrea Anastasi Za wybitne sukcesy siatkarzy, rozsławiające Gdańsk w

świecie.

2019 Europejskiego Centrum Solidarności Za prowadzenie szerokiej działalności edukacyjno-

konferencyjnej skierowanej do odbiorców na całym świecie, za inspirację również tych, którzy dziś nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych.

2019 Grażyna Świątecka Za całokształt działalności na polu zawodowym, naukowym

i społecznym, a także ze względu na intensywną współpracę międzynarodową w tej dziedzinie.

2020–2021 Medali nie przyznano
2022 Krystyna Bieńkowska-Szewczyk Za wpływ na rozwój nauki w wymiarze krajowym i międzynarodowym, na rozwój służby zdrowia, szkolnictwa wyższego i gospodarki, za wpływ na współpracę i integrację środowiska akademickiego, zaangażowanie w walkę z pandemią COVID-19.
2022 Magdalena Renk-Grabowska Za zasługi w dziedzinie kultury, organizowanie wydarzeń artystycznych rozsławiających Gdańsk, reaktywowanie festiwalu Jazz Jantar i podniesienie jego rangi
2022 Stowarzyszenie Arbuz Za projekty społeczno–artystyczne pomagające w inicjowaniu działalności twórczej, wspierające idee edukacji wielokulturowej, godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich, za społeczną i obywatelską aktywizację cudzoziemców
2023 Jacek Jassem Za wybitne dokonania w dziedzinie onkologii, za działania naukowe i społeczne służące społeczeństwu zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym
2023 Leszek Możdżer Za wybitne dokonania artystyczne rozsławiające Gdańsk w Polsce i na świecie
2023 Aleksander Hall Za działalność opozycyjną w czasach PRL, wspieranie strajkujących robotników oraz przyczynienie się do powstania wolnej Polski.
2023 Gerd-Dietrich Ewert Za promocję kultury i dziedzictwa kulturowego Miasta Gdańska i mieszkańców Gdańska poza granicami Polski, a także za współpracę z Muzeum Miasta Gdańska, dzięki której powstało wielu wystaw
*Cytowane za „Biuletynem Informacji Publicznej” wydawanym przez Gminę Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku.
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania