MEDAL 500-LECIA POWROTU GDAŃSKA DO MACIERZY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Medal 500-lecia Powrotu Gdańska do Macierzy, 1954

MEDAL 500-LECIA POWROTU GDAŃSKA DO MACIERZY, brąz srebrzony i oksydowany, 60,2 mm średnicy, 94.56 g. Uchwałę o wybiciu medalu, w nakładzie 50 sztuk, podjęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 27 V 1952. Stroną merytoryczną zajęli się pracownicy Biblioteki Miejskiej i Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Z sześciu projektów, które wpłynęły na konkurs, wybrano dwa: dla strony awersowej i rewersowej.

Awers, zaprojektowany przez Józefa Gosławskiego (1908–1963), rzeźbiarza i medaliera, zastępcy profesora Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, przedstawia trzy postacie: z lewej – budowniczego statków z modelem żaglowca w ręku; z prawej – rybaka z siecią; pośrodku (na tle tkaniny z orłami i herbami Gdańska) – siedzącą postać kobiecą (symbolizującą Polskę), trzymającą herb Polski (orzeł bez korony). U spodu widnieją daty: 1454–1954, wokół napis: W PIĘĆSETLECIE POWROTU GDAŃSKA DO POLSKI MEDAL TEN WYBIŁA MIEJSKA RADA NARODOWA W GDAŃSKU.

Rewers powstał według koncepcji architekta Ryszarda Massalskiego w wykonaniu Wiktora Tołkina. Przedstawia panoramę Głównego Miasta od strony południowej: na pierwszym planie widoczna jest odbudowana ul. Ogarna; w centrum – Ratusz Głównego Miasta; po lewej – kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; po prawej – nieodbudowany kościół św. Jana, pod nimi kartusz z herbem miasta z lwami-trzymaczami. Napis u góry (rozdzielony wieżą Ratusza Głównego Miasta) głosi: BELLO COMBUSTUM i PACE RENOVATUM; napis w otoku: GEDANI ANTE QUINQUE SAECULA IN FINES MATRIS POLONIAE REVERTENTIS MEMORIA MCDLIV MCMLIV. Na rewersie (pod kartuszem herbowym) całość została opatrzona monogramami R.M.W.T.; na awersie podpisem – J. Gosławski. Medal wybiła Mennica Państwowa w Warszawie.

Medal otrzymali między innymi: w 1954 Michał Kuśmidrowicz, w 1956 Elżbieta Duńska-Krzesińska i Tadeusz Tylewski, w 1958 Stanisław Różewicz za film Wolne Miasto, w 1961 profesor Bronisław Bukowski, w 1967 Witold Kledzik.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania