STOWARZYSZENIE GÜNTERA GRASSA W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

STOWARZYSZENIE GÜNTERA GRASSA W GDAŃSKU, ul. Wita Stwosza 51. Organizacja społeczna zarejestrowana 4 VIII 2003, stawiająca sobie za cel podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do zbierania, dokumentowania i prezentowania materiałów związanych z twórczością Güntera Grassa, a także upamiętniających historię wielonarodowego Gdańska. Logo Stowarzyszenia, przedstawiające ślimaka, zaprojektował Andrzej Taranek.

Pomysłodawczynią założenia Stowarzyszenia była Heidrun Mohr-Meyer z domu Steffens (1941 Gdańsk − 2014), uratowana w 1945 roku z zatopionego statku Steuben, zamieszkała w Pforzheim, realizatorką Ewa Rachoń. Zebranie grupy inicjatywnej (43 osoby) odbyło się 10 XII 2001 w Klubie Aktora przy ul. Mariackiej. Zdecydowano o powołaniu Stowarzyszenia Güntera Grassa przy Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Nawiązano kontakt z Domem Güntera Grassa w Lubece, uzyskując akceptację patrona dla nazwy i założeń działania. W 2009 powołano przy ul. Szerokiej 34/35 Gdańską Galerię Güntera Grassa. W 2018 Stowarzyszenie liczyło 47 członków, w 2021 – 50 członków, w tym 4 honorowych.

Stowarzyszenie inicjuje i organizuje imprezy inspirowane twórczością Güntera Grassa. W ramach projektu Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska, którego partnerem jest Stowarzyszenie Güntera Grassa, w 2018 ukazały się nakładem Instytutu Kaszubskiego tom pokonferencyjny Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska (red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Cezary Obracht-Prondzyński) oraz przewodnik historyczno-literacki Kaszubski Wanożnik po Gdańsku. Znaki i miejsca w przestrzeni kulturowej Miasta, autorstwa Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, Bogumiły Cirockiej i Cezarego Obracht-Prondzyńskiego (projekt graficzny opracowała Anita Wasik, kierownik Pracowni Projektowania dla Kultury Akademii Sztuk Pięknych). W obydwu publikacjach istotne miejsce zajmują odwołania do twórczości i działalności Güntera Grassa. AKLL

Prezesi Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku
Lata Imię i nazwisko Zawód
2003–2011 Maciej Kraiński polonista, poeta i muzealnik
2011–2017 prof. Mirosław Ossowski germanista, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego (UG)
2017– dr hab. prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk germanistka, pracownik UG
AKLL
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania