STOWARZYSZENIE HISTORYKÓW SZTUKI – ODDZIAŁ GDAŃSKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

ODDZIAŁ GDAŃSKI STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI (SHS) został powołany do życia 12 X 1955 decyzją Zarządu Głównego SHS w Warszawie, a jego pierwsze, założycielskie zebranie odbyło się 24 XI 1955. Uczestniczył w nim prof. Władysław Tomkiewicz, prezes Zarządu Głównego SHS, i Jerzy Frycz, prezes Oddziału Pomorskiego SHS w Toruniu i ówczesny wojewódzki konserwator zabytków w Bydgoszczy, a także 16 członków założycieli: Jan Borowski, Bożena Chranicka, Marian des Loges, Zdzisława Drozdowska, Janina Ebenberger-Orzechowska, Krystyna Fabijańska, Anna Gosieniecka, Zygmunt Knothe, Lech Krzyżanowski, Jerzy Łoś, Krystyna Mellin, Bronisław Mieszkowski, Irena Rembowska, Teresa Sierant, Maria Zdzitowiecka (w zebraniu nie uczestniczył Jan Chranicki, jednak wchodził w skład grupy powołującej oddział SHS w Gdańsku). Zebranie zakończyło się wyborem pierwszego zarządu. W jego skład weszli: Jan Chranicki (prezes) i Anna Gosieniecka (wiceprezes), sekretarzem została Maria Zdzitowiecka, a skarbnikiem Krystyna Mellin. Poza tym wybrano przewodniczących i wiceprzewodniczących sekcji: naukowej – Bronisława Mieszkowskiego i Lecha Krzyżanowskiego, popularyzatorskiej – Zdzisławę Drozdowską i Irenę Rembowską, oraz samokształceniowej – Krystynę Fabijańską-Przybytko i Teresę Sierant. Powstała również komisja kwalifikacyjna, mająca opiniować kandydatury przyjmowanych członków (Jan Borowski, Bronisław Mieszkowski, Bożena Chranicka), i rewizyjna (Marian Des Loges, Zygmunt Knothe).

W latach 1955–1981 siedzibą Oddziału Gdańskiego SHS było Muzeum Pomorskie (obecnie Muzeum Narodowe), a od 1981 Muzeum Gdańska (MG). Zebrania odbywają się w Domu Uphagena – Oddziale MHMG.

W gronie osób, które założyły Oddział Gdański SHS, znaleźli się przedstawiciele wielu specjalności: historycy sztuki, zabytkoznawcy, muzealnicy, konserwatorzy, archeolodzy, architekci, bibliotekarze. Obecnie do Oddziału Gdańskiego SHS należą pracownicy wszystkich trójmiejskich muzeów, a także instytucji spoza aglomeracji (Elbląg, Kwidzyn, Malbork, Pelplin, Puck, Słupsk), bibliotek, urzędów konserwatorskich, przedsiębiorstw i Uniwersytetu Gdańskiego, jak również osoby, niezwiązane zawodowo z ochroną zabytków, ale w swojej działalności społecznej realizujące cele statutowe SHS.

Oddział Gdański SHS wspólnie z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Sekcją Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków powołał 9 X 2000 doroczną Nagrodę im. Profesora Jerzego Stankiewicza – wybitnego badacza i konserwatora. Ustanowiono ją w celu wyróżnienia osób wykazujących się znacznymi osiągnięciami w ochronie i konserwacji zabytków Gdańska i regionu.

Zakres działania Oddziału Gdańskiego SHS to przede wszystkim inicjowanie cyklicznych zebrań połączonych z wykładami, organizowanie sesji i konferencji dotyczących badań nad sztuką, a także interwencje w sprawach budzących zaniepokojenie lub sprzeciw członków Stowarzyszenia. Oddział Gdański SHS jest organizatorem lub współorganizatorem ważnych sympozjów, konferencji i sesji naukowych, między innymi ogólnopolskich, dorocznych sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1966, 1976, 1996 i 2011), sesji poświęconych sztuce Gdańska i regionu (sztuka dawna: 1982, 1993, 2000; sztuka XIX–XX wieku: 2005, 2013). Z okazji 60. rocznicy powstania Oddziału Gdańskiego SHS została wydana jego monografia ( Jacek Kriegseisen, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Gdański, 1955–2015. W 60. rocznicę powstania, 2014).

Według stanu z października 2014 Oddział Gdański SHS liczył 85 członków i był największą gdańską organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się badaniami nad sztuką i ochroną zabytków. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Historyków Sztuki, obchodziło w 2014 roku 80. rocznicę powstania, liczyło wówczas 1600 członków zrzeszonych w 12 oddziałach. JKR

Członkowie założyciele Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Nazwisko Nadana funkcja
Jan Borowski członek komisji kwalifikacyjnej
Bożena Chranicka członkini komisji kwalifikacyjnej
Jan Chranicki* prezes
Marian des Loges członek komisji rewizyjnej
Zdzisława Drozdowska przewodnicząca sekcji popularyzatorskiej
Janina Ebenberger-Orzechowska
Krystyna Fabijańska-Przybytko przewodnicząca sekcji samokształceniowej
Anna Gosieniecka wiceprezes
Zygmunt Knothe członek komisji rewizyjnej
Lech Krzyżanowski wiceprzewodniczący sekcji naukowej
Jerzy Łoś
Krystyna Mellin skarbnik
Bronisław Mieszkowski przewodniczący sekcji naukowej, członek komisji kwalifikacyjnej
Irena Rembowska wiceprzewodnicząca sekcji popularyzatorskiej
Teresa Sierant wiceprzewodnicząca sekcji samokształceniowej
Maria Zdzitowiecka sekretarz
*Nie uczestniczył w zebraniu założycielskim.
JKR
Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Prezes Wiceprezes Sekretarz
1955–1956 Jan Chranicki Anna Gosieniecka Maria Zdzitowiecka
1957 Anna Gosieniecka Bronisław Mieszkowski Maria Zdzitowiecka
1958 Anna Gosieniecka Maria Zdzitowiecka Teresa Sierant
1959 Anna Gosieniecka Bronisław Mieszkowski Teresa Sierant
1960 Bronisław Mieszkowski Lech Krzyżanowski Teresa Sierant
1961–1962 Lech Krzyżanowski Teresa Sierant Maria Zdzitowiecka
1963–1964 Bronisław Mieszkowski Tadeusz Domagała Teresa Stankiewicz
1965–1966 Teresa Stankiewicz Tadeusz Domagała Barbara Tuchołka-Włodarska
1967–1968 Tytus Bieniecki Romuald Chomicz Barbara Tuchołka-Włodarska
1969–1970 Tytus Bieniecki (zmarł w trakcie kadencji) Maciej Kilarski Barbara Tuchołka-Włodarska
następca: Maciej Kilarski
1971–1972 Barbara Roll Iwona Strzelecka Barbara Tuchołka-Włodarska
1973–1974 Barbara Roll Teresa Jednaszewska
1975–1976 Bogna Jakubowska Barbara Ambrożewicz Teresa Jednaszewska
Czesława Betlejewska
1977–1978 Bogna Jakubowska Czesława Betlejewska Teresa Jednaszewska
Iwona Strzelecka
1979–1980 Bogna Jakubowska Teresa Jednaszewska
1981–1982 Tadeusz Domagała Romuald Chomicz Aleksandra Banach
Teresa Romanowska
1983–1984 Tadeusz Domagała Teresa Stankiewicz Urszula Staniewska
Teresa Stankiewicz (przejęła obowiązki prezesa w trakcie kadencji) Antoni R. Chodyński
1985–1986 Teresa Stankiewicz Zdzisław Balewski Urszula Staniewska
Antoni R. Chodyński
1987–1988 Bogna Jakubowska Zdzisław Balewski Elżbieta Budzyńska
Teresa Sierant
1989–1990 Bogna Jakubowska Barbara Tuchołka-Włodarska Grażyna Zinówko
Tadeusz Piaskowski
1991–1993 Czesława Betlejewska Barbara Tuchołka-Włodarska Grażyna Zinówko
Tadeusz Piaskowski
1994–1996 Czesława Betlejewska Barbara Tuchołka-Włodarska Grażyna Zinówko
Tadeusz Piaskowski
1997–1999 Jacek Friedrich Katarzyna Cieślak (zmarła w trakcie kadencji) Jolanta Barton–Piórkowska
następczyni: Bogna Jakubowska
Ewa Barylewska-Szymańska
2000–2002 Jacek Friedrich Beata Purc-Stępniak Zofia Maciakowska
Jolanta Barton–Piórkowska
2003–2005 Antoni R. Chodyński (zrezygnował w trakcie kadencji) Barbara Pospieszna Beata Purc-Stępniak (zrezygnowała w trakcie kadencji)
następczyni: Krystyna Sanowska–Jackowska Jacek Gzowski następczyni: Barbara Tuchołka-Włodarska
2006–2008 Krystyna Sanowska–Jackowska Barbara Pospieszna Dobromiła Rzyska-Laube
Maciej Rydel
2009–2012 Krystyna Sanowska–Jackowska Barbara Pospieszna Jacek Bielak
Maciej Rydel
2013–2015 Małgorzata Buchholz-Todoroska Maciej Rydel Jan Leszczyłowski
2015–2021 Jacek Kriegseisen Maciej Rydel Anna Śliwa
JKR
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania