GZOWSKI JACEK, architekt, konserwator zabytków

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jacek Gzowski
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

JACEK ANTONI GZOWSKI (22 VIII 1955 Kalisz – 24 VIII 2013 Sopot), architekt, konserwator zabytków, archeolog. Syn Olgierda Andrzeja Gzowskiego (21 VIII 1929 Kalisz – 17 V 1997 Sopot), profesora fizyki na Politechnice Gdańskiej (PG), i Barbary Marii z domu Dzieduszyckiej (2 X 1929 Sokołów – 1 XI 2019), starszego wykładowcy fizyki w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1974 absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie, w 1979 Wydziału Architektury PG. Po studiach zatrudniony w Pracowni Badań Urbanistyczno-Architektonicznych Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków w Gdańsku. Na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) w Gdańsku i WKZ w Elblągu opracował wraz ze współpracownikami karty ewidencyjne i badawcze zespołów pałacowo-parkowych dla województwa gdańskiego i elbląskiego (1983–1992), karty ewidencyjne zespołów cmentarnych (1983–1989) oraz karty zabytków nieruchomych (1983–1992). Na zlecenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (powiat poznański, województwo wielkopolskie) opracował 29 kart ewidencyjnych i badawczych zespołów pałacowo-parkowych.

W latach 1987–1988 był zastępcą szefa misji do spraw rekonstrukcji świątyni królowej Hatszepsut w Egipcie (prace badawcze, projektowe i rekonstrukcyjne do rewaloryzacji zespołu świątynnego w Deir el-Bahari w Luksorze). W 1988 przeprowadził inwentaryzację konserwatorską, badania architektoniczne i stworzył projekt rewaloryzacji wiejskiego zespołu mieszkalnego z XVI wieku w Clarcks Cottage (okręg Oksford, Wielka Brytania), w latach 1992–1999 przeprowadził badania penetracyjne i konsultacje do rewaloryzacji zespołów klasztornych w Mougères, Le Thoronet, La Verne (Francja), Camporeggiano (Włochy) i Marche-les-Dames (Belgia).

W województwie pomorskim – oprócz prac zrealizowanych w Gdańsku i Sopocie (zob. tabela) – współuczestniczył w przygotowaniu projektu badawczo-studialnego rewaloryzacji zespołów staromiejskich Tolkmicka, Ornety, Pasłęka, Kościerzyny (1979–1983), prowadził badania architektoniczne i opracował wytyczne do projektowania (zalecenia konserwatorskie) kamienicy z XVIII wieku w Słupsku przy Rynku 8 (1980), ponadto prowadził prace w Grabowcu w gminie Szemud (projekt budowlano-wykonawczy stylizowanego historycznie klasztoru – Monasteru Najświętszej Dziewicy na Pustyni, 1992–2002), w Kościerzynie (projekt rewaloryzacji elewacji i nadzór wykonawczy kamienicy z XIX wieku, Rynek 6, 1997), w Leźnie w gminie Żukowo (kompleksowa rewaloryzacja całości stolarki okiennej i drzwiowej oraz klatki schodowej i stropów drewnianych w pałacu z XIX wieku, 1997), w Starogardzie Gdańskim (badania architektoniczne i wytyczne do projektu kamienicy z oficynami z XVI–XIX wieku, Rynek 6, 1998), w Gniewie (badania architektoniczne, wytyczne do projektu i ekspertyza techniczna pozostałości kamienicy z XV–XIX wieku, 1998), w Lęborku (badania archeologiczne, architektoniczne i konserwatorskie, projekt budowlany i wykonawczy rewaloryzacji średniowiecznych murów obronnych, 2003), w Wejherowie (badania wstępne, rozpoznanie problematyki Kalwarii Wejherowskiej, 2004), w Lubiatowie w gminie Choczewo (rozpoznanie uwarunkowań inwestycyjnych oraz koncepcja architektoniczna przebudowy dawnej jednostki wojskowej na ośrodek dla niepełnosprawnych, 2005), w Sulicicach w gminie Krokowa (prace przedprojektowe i badawcze do adaptacji zespołu dworsko-parkowego na zespół mieszkalno-usługowy, 2007–2008), w Debrznie (prace przedprojektowe i badawcze do adaptacji tzw. Wieży Czarownic z XVI wieku na centrum promocji regionu, 2007).

Przeprowadził badania architektoniczne pałacu Pod Blachą w Warszawie (wytyczne do projektowania, projekt koncepcyjny rewaloryzacji odbudowy, 2000) oraz zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie (badania architektoniczne, projekt rewaloryzacji elementów zespołu ogrodowego oraz detalu architektonicznego, 2003–2004), a także badania archeologiczne zamku Krzyżtopór w Ujeździe (2011). W 2004 wraz z Magdaleną Gzowską-Hazuką i Sławomirem Błażewiczem przygotował projekt kompleksowej informacji adresowej, ulicznej i turystycznej SIM – System Informacji Miejskiej Gdańska dla Starego i Głównego Miasta oraz Starej Oliwy.

W 1989 założył Biuro Badawczo-Projektowe AGENCJA DART, od 2005 działające pod nazwą Architekci Gzowski & Gzowski. Był członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, od 1993 roku kapitanem Gdańskiej Szkoły Fechtunku Bractwa św. Jerzego.

Od 1976 był żonaty z Jolantą z domu Pietruszewską (ur. 31 III 1956), ojciec Magdaleny (ur. 1976), zamężnej Hazuki, Marty (ur. 1977), zamężnej Sawickiej i Mateusza (ur. 23 VI 1980), żonatego z Magdaleną Wejher (ur. 7 VI 1980 Gdynia). Pochowany na cmentarzu w Gdańsku-Kiełpinie Górnym. SR

Wykaz prac i projektów Jacka Gzowskiego w Gdańsku i Sopocie
1980–1981 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej 6
1983–1984 projekt budowlany rekonstrukcji domu galeriowego przy ul. Świętej Trójcy
1986–1987
(wraz z Joanną Labenz)
badania architektoniczne Dworu Artusa (wytyczne do projektowania, koncepcja rekonstrukcji Wielkiego Pieca)
1993–1997
(wraz z Januszem Tarnackim)
Ratusz Głównego Miasta: inwentaryzacja konserwatorska, projekt rewaloryzacji elewacji, konsultacja do wykonawstwa, wykonawstwo balustrad żelaznych oraz całości okiennic wieży
1993–1998 Sąd Apelacyjny, ul. Nowe Ogrody 28: inwentaryzacja konserwatorska, projekt rewaloryzacji elewacji, nadzór wykonawczy, wykonawstwo stolarki drzwiowej z polichromiami, polichromii ścian i stropów zespołu wejściowego
1994–1997 Dom Uphagena: koncepcja boazerii Małej Jadalni/Palarni, projekt rekonstrukcji klatki schodowej, projekty detali, nadzór wykonawczy
1996–2005 Wielka Zbrojownia: inwentaryzacja konserwatorska piwnic, badania archeologiczne, wytyczne do projektowania (1996–1997), projekt rekonstrukcji stolarki okiennej, nadzór konserwatorski nad rekonstrukcją elewacji zachodniej (2000) oraz nadzór konserwatorski nad rewaloryzacją elewacji południowej i wschodniej (2003–2005)
1997 projekt rewaloryzacji elewacji i nadzór wykonawczy kamienicy z XIX wieku przy ul. Bohaterów Monte Cassino 47 w Sopocie
1997 badania architektoniczne, kompleksowy projekt rewaloryzacji i przebudowy zespołu Dawnej Strzelnicy Miejskiej na Hotel Opera, ul. Moniuszki 5 w Sopocie
1997–1998 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Ogarnej 12
1997–1998 inwentaryzacja konserwatorska, projekt budowlany adaptacji wnętrz restauracji Złoty Ul, ul. Bohaterów Monte Cassino 31/35 w Sopocie
1998 Wieża Więzienna: inwentaryzacja konserwatorska, badania architektoniczne południowego szybu klatki schodowej
1998 Złota Brama: badania architektoniczne, inwentaryzacja, projekt adaptacji i nadzór zespołu schodów
1999 autor projektu zagospodarowania terenu, sieci oraz projektu przestrzennego i organizacyjnego Mszy Papieskiej (5 VI 1999) na hipodromie w Sopocie, ul. Polna
1999–2000 Nowy Ratusz: nadzór konserwatorski, projekty elementów wnętrz
2000–2004 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ulicach Szerokiej, Szklary i Świętojańskiej
2001 projekt budowlano-konserwatorski adaptacji willi Claaszena na siedzibę Muzeum Sopotu, ul. Poniatowskiego 8
2001–2002 kościół Bożego Ciała: inwentaryzacja osiemnastowiecznej stolarki, projekt rewaloryzacji, nadzór konserwatorski i wykonawczy
2001–2002 kościół św. Mikołaja: rekonstrukcja rozwoju przestrzennego klasztoru, wizualizacja około 1600 roku, nadzór konserwatorski
2002 klasztor pallotynów, ul. Podbielańska: badania elewacji, nadzór konserwatorski
2002 Baszta pod Zrębem: nadzór konserwatorski nad zabezpieczeniem aranżacyjnym obiektu
2002–2004 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy Długim Targu 19
2002–2004 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Powroźniczej 1–7
2003 Pałac Opatów w Oliwie: projekt rekonstrukcji stolarki okiennej obu skrzydeł pałacu według stanu z XVIII/XIX wieku, nadzór konserwatorski
2003 Dom Angielski, ul. Chlebnicka: projekt rekonstrukcji stolarki okiennej, nadzór konserwatorski
2003–2005 inwentaryzacja, badania architektoniczne i projekt rewaloryzacji, nadzór konserwatorski kaplicy grobowej Herbstów na cmentarzu komunalnym w Sopocie, ul. Malczewskiego
2004 Muzeum Narodowe w Gdańsku: projekt zagospodarowania terenu, projekty przebudowy wybranych pomieszczeń i koncepcja architektoniczna przebudowy
2004 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy pozostałościach zamku krzyżackiego, ul. Grodzka 9 – Wartka 6
2004–2005 Hala Targowa: nadzór konserwatorski, dokumentacja i projekty elementów składowych, projekt i wykonawstwo skansenu archeologicznego przy pozostałościach romańskiego kościoła św. Mikołaja
2005 Młyn w Oliwie, ul. Grunwaldzka 520 ( Młyny nad Potokiem Oliwskim i dopływami. Młyn VI): inwentaryzacja konserwatorska, projekt adaptacji i rozbudowy młyna na pensjonat
2005 projekt budowlano-wykonawczy rewaloryzacji tzw. Sali BHP, dawnej Stoczni Gdańskiej (ul. Doki 1) na Centrum Wystawienniczo-Dydaktyczne NSZZ „Solidarność”
2006–2007 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Grodzkiej 17 – Rycerskiej 11
2006–2007 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy Targu Rybnym 11–17
2006–2007 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ulicach Spichrzowej, Chmielnej i Żytniej
2006–2007 studium krajobrazowe, projekt budowlano-wykonawczy Zespołu Przestrzeni Rybackiej w Sopocie
2006–2008 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Szafarnia
2007 projekt budowlano-wykonawczy pawilonu muzealnego Grodzisko Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, ul. Haffnera w Sopocie
2007–2008 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Jana z Kolna 11
2007–2009 Dwór V, ul. Polanki 117: prace przedprojektowe i badawcze, w tym architektoniczne i archeologiczne
2007–2009 willa Kirscha, ul. Jaśkowa Dolina 44: prace przedprojektowe i badawcze, w tym architektoniczne i archeologiczne, adaptacja na dom rezydencjonalny
2008 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Kotwiczników 11/13
2008 prace przedprojektowe i badawcze na stanowisku archeologicznym przy ul. Tobiasza 12–18
2008–2009 autor projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji, remontu i rozbudowy sopockiego hipodromu
2011–2012 badania architektoniczno-archeologiczne poprzedzające budowę Muzeum II Wojny Światowej przy ul. Wałowej
SR
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania