WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Budynek Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, lata 60. XX wieku

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ (PG), ul. Narutowicza 11/12. W 1945 powstał Wydział Elektryczny, powołany dekretem z 24 V 1945 o przekształceniu PG w państwową szkołę akademicką. Początkowo miał być połączony z Wydziałem Mechaniczno–Elektrycznym, ostatecznie zdecydowano o utworzeniu dwóch oddzielnych wydziałów. Organizatorem Wydziału był Kazimierz Kopecki.

W 1945 Wydział Elektryczny składał się z Katedr: Elektrotechniki Teoretycznej, Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć, Urządzeń Elektrycznych, Sieci i Gospodarki Elektrycznej, Wysokich Napięć, Maszyn Elektrycznych i Napędu Elektrycznego, Teletechniki, Radiotechniki, Elektrotechniki Stosowanej i Akustyki, Podstaw Elektrotechniki, Trakcji Elektrycznej, Fizyki I. Pierwszą kadrę tworzyli wykładowcy Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, w tym profesorowie: Łukasz Dorosz, Ignacy Malecki, Mieczysław Rodkiewicz, Leon Staniewicz, Stanisław Trzetrzewiński oraz konstruktorzy i pracownicy elektrowni i przemysłu elektrycznego, radia: Piotr Ciechanowicz, Ignacy Gościcki, Kazimierz Kopecki, Henryk Markiewicz, Jan Piasecki, Stanisław Szpor (od 1947), Paweł Szulkin, a od 1949: Alfons Hoffmann i Eugeniusz Kenig oraz matematycy: Stanisław Turski, fizycy: Mieczysław Wolfke, Arkadiusz Piekara.

Do 1948 studia na Wydziale prowadzono według programu czteroletnich dziennych studiów magisterskich z sekcjami: Energetyki, Konstrukcji, Elektrotechniki Okrętowej, Teletechniki, Radiotechniki. W 1948 wprowadzono dwustopniowy tok studiów: trzyletnie studia inżynierskie i dwuletnie studia magisterskie, a w roku akademickiego 1954/1955 – pięcioletnie i pięcio- i półletnie studia magisterskie (realizowane do 2010/2011). W latach 1951–1968 funkcjonowały: dwuletnie studia wieczorowe inżynierskie, a w 1955–1956 sześcioletnie wieczorowe. Od 1963 prowadzone są studia podyplomowe, między innymi z Automatyki Przemysłowej, Energetyki Przemysłowej, Trakcji Elektrycznej, od 1970 zaś studia doktoranckie. W 1992 uruchomiono siedmiosemestralne studia dzienne inżynierskie i czterosemestralne studia magisterskie oraz dziesięciosemestralne studia zaoczne inżynierskie, od roku akademickiego 2001/2002 – dziewięciosemestralne. Od roku akademickiego 2010/2011 realizowany jest Program Podwójnego Dyplomowania, wraz z The School of Engineering, w strukturze Blekinge Institute of Technology w Karlskronie. Kształcono między innymi w specjalnościach elektrotechnika okrętowa (morska), od 1989 automatyka i robotyka, prowadzone są studia na kierunkach: Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka, Energetyka (kierunek międzywydziałowy: z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa i Mechanicznym). Wydział przygotowywał prace dotyczące systemu elektroenergetycznego północnych województw, zasilania miast, odbudowy, modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej, trakcyjnej autobusów, tramwajów, trolejbusów, Szybkiej Kolei Miejskiej, automatyki, elektronicznej techniki obliczeniowej.

W 1952 z Wydziału Elektrycznego wydzielono Wydział Łączności. W 1969 zamiast Katedr utworzono trzy Instytuty: Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych, Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej, Elektroenergetyki i Automatyki. W 1991 zamiast Instytutów utworzono Katedry: Elektrotechniki Teoretycznej, Wysokich Napięć, Aparatów Elektrycznych, Trakcji Elektrycznej, Elektrotechnologii, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Miernictwa Elektrycznego, Elektrowni i Gospodarki Energetycznej, Systemów Elektroenergetycznych, Automatyki. W 1996 Wydział Elektryczny został przekształcony w Wydział Elektrotechniki i Automatyki, w 1999 utworzono Katedry: Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki oraz Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych.

Początkowo największą inwestycją były laboratoria Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych, w 1949 urządzone przez prof. Stanisława Szpora w gmachu przy ul. Własna Strzecha 18a, oraz sala audytoryjna WN 15. W 1953 zbudowano i uruchomiono pierwszą w Polsce zwarciownię, w 1955 powstał Ośrodek Doświadczalny. W 1979 i 1987, z inicjatywy prof. Henryka Markiewicza i seniora budowy doc. Jan Figwera, zbudowano budynki Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej (później Ośrodek Doświadczalny i Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB 6). W 1992 zbudowano czteropiętrowy nowy gmach Wydziału (ul. Sobieskiego 7), halę Laboratorium Maszyn Elektrycznych, w 2015 nowoczesny gmach Laboratorium Linte 2 (ul. Sobieskiego 5).

W styczniu 2013 powstała Rada Konsultacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, pełniąca funkcję opiniodawczo–doradczą, którą tworzą przedstawiciele podmiotów gospodarczych województwa pomorskiego, stowarzyszeń naukowo–technicznych i szkół. W 2023 na Wydziale funkcjonowały Katedry: Automatyki, Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Biomechatroniki i Elektroenergetyki, Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Inżynierii Elektrycznej Transportu, Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji, Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, Metrologii i Systemów Informacyjnych oraz Ośrodek Doświadczalny. Wydział posiada trzy audytoria: E 41 i E 1 i WN 15. Od 1994 budynek główny nazwano imieniem Kazimierza Kopeckiego. WP


Dziekani Wydziału
Lata pełnienia funkcji Imię i nazwisko
Wydział Elektryczny
1945–1950 Kazimierz Kopecki
1950–1951 Łukasz Dorosz
1951–1958 Eugeniusz Kenig
1958–1964 Stanisław Trzetrzewiński
1964–1968 prof. mgr inż. Zbigniew Woynarowski
1968–1969 doc. dr inż. Jerzy Dziedzic
1969–1973 doc. dr hab. inż. Jacek Marecki
1973–1975 doc. dr inż. Eugeniusz Wasilenko
1975–1978 prof. mgr inż. Zbigniew Woynarowski
1978–1981 prof. dr inż. Tadeusz Lipski
1981–1987 prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba
1987–1993 doc. dr inż. Ludwik Referowski
1993–1996 prof. dr hab. inż. Przemysława Pazdro
Wydział Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
1996–1999 prof. dr hab. inż. Przemysława Pazdro
1999–2000 prof. dr hab. inż. Romuald Szczęsny
2000–2004, 2004–2008 prof. dr hab. inż. Paweł Zimny
2008–2012 prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk
2012–2016 dr hab. inż. Leon Swędrowski, prof. PG
2016–2020 prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
2021– dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. PG
WP
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania