PRASA STUDENCKA W LATACH 1953–1989

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Głos Politechniki” z 20 X 1956
„Kluka”, wydanie specjalne dla studentów roku zerowego, nr 10, 1978
„Serwis Informacyjny”

PRASA STUDENCKA W LATACH 1953–1989. W latach 1953–1956, pod auspicjami Związku Młodzieży Polskiej (ZMP) ukazywał się „Głos Politechniki Gdańskiej. Pismo pracowników i studentów P.G.”. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1953, ostatni w 1956. Wśród autorów byli m.in. ówcześni studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (PG): Wiesław Anders i Jerzy Kołodziejski, z Wydziału Budowy Okrętów PG Włodzimierz Trafalski, oraz wykładowcy, m.in.: prof. Adam Gerżabek. Redaktorem naczelnym był Janusz Kowalski, zastępcą redaktora Kazimierz Różdżyński. Siedziba redakcji znajdowała się przy ul. Siedlickiej 4, pismo drukowano w GDA Gdynia, sprzedawane było w Domach Studenckich PG i kiosku „Ruchu” na terenie uczelni.

Od czerwca 1956 do 25 XII 1956 ukazało się dziewięć numerów dwutygodnika „Kontrasty”. Zastąpiło go wydawane przez Radę Okręgową Związku Studentów Polskich (ZSP) od kwietnia 1957 do 1958 pismo społeczno-kulturalne, także dwutygodnik, „Uwaga”. Redaktorem naczelnym był Janusz Kowalski z Wydziału Architektury PG.

W 1962, w Domu Studenckim 15 (później nr 5) PG przy ul. Wyspiańskiego utworzono gdański oddział tygodnika „Politechnik”, wydawanego przez ZSP Politechniki Warszawskiej, od 1963 ukazujący się lokalnie jako „Politechnik Gdański”, z redakcją i składem makiety w Gdańsku. Z ramienia uczelni (PG) opiekunami „Politechnika” byli: w latach 1962–1968 dr inż. architekt Janusz Kowalski, od 1969 docent dr hab. Halina Różańska. Do kwietnia 1969 redaktorem pisma był student Wydziału Budowy Okrętów Wiesław Kozyra, następnie Jerzy Mierzejewski, w 1969 Jan Jakubowski, od listopada 1969 do 1971 Paweł Janikowski, w latach 1972–1973 Andrzej Liberadzki, w 1974–1978 Wojciech Charkin, w 1978–1981 Henryk Jezierski, od wiosny 1981 do 13 XII 1981 Jarosław Mykowski. W latach 1967–1971 sekretarzem był Andrzej Gołębiowski. Do zespołu autorskiego należeli studenci różnych lat i Wydziałów PG, m.in. Kazimierz Sposób, Ewa Suska, Barbara Pozauc, Grażyna Kortylewska, Witold Jocher, Marian Lach, Mieczysław Sokołowski; z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku chemik Benedykt Szumilewicz, ekonomista Witold Toczyski; z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (PWSSP) Stefan Wasilewski. Sprawami fotografii zajmowali się Janusz Charkiewicz i Zygmunt Grabowiecki, później Leszek Latos, redaktor „Kroniki Studenckiej PG”.

Dzięki staraniom redakcji „Politechnika” od 1964 prowadzono na PG seminaria z udziałem dziennikarzy trójmiejskiej prasy, radia i telewizji. Pismo starało się być niezależne od ZMS i ZSP. Spotykano się z dziennikarzami „Polityki”: Andrzejem Krzysztofem Wróblewskim, Krzysztofem Teodorem Toeplitzem, Michałem Radgowskim, Stefanem Kozickim, Januszem Rolickim. W marcu 1968 oddział gdański „Politechniki” zorganizował warsztaty dziennikarskie dotyczące projektowania graficznego wydania–makiety dla studentów dziennikarzy z Polski. Wydawano też numery specjalne, np. w 1975 na 30-lecie PG. Na winiecie redakcja „Politechnika” nawiązywała do pisma „Politechnik”, wydawanego od 1930 przez studentów Politechniki Warszawskiej. „Panorama” została zawieszona po wprowadzeniu stanu wojennego (13 XII 1981). Wznowiona w 1983, pod redakcją studenta handlu zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego Krzysztof Krupy (późniejszego redaktora „Dziennika Bałtyckiego”), zlikwidowana została w 1985 powodu braku funduszy. W latach 70. i 80. XX wieku w zespole „Politechnika” działali m.in. Janusz Wikowski, Katarzyna Korczak, Anna Klim, Tomasz Parteka, Edmund Szczesiak, Zbigniew Gach (z UG), Nina Rasz, Włodzimierz Szymański, Grzegorz Boros (z PWSSP w Gdańsku).

W latach 1966–1981 Uczelniany Parlament ZSP (od 1973 SZSP) PG wydawał Magazyn Informacyjny Studentów Politechniki Gdańskiej „Kluka”, wydawcą był Komitet Wykonawczy Studenckiego Parlamentu ZSP, a w 1973–1981 SZSP. Redaktorami naczelnymi byli kolejno Andrzej Kozicki, Bernard Markowski, Andrzej Święcicki (zastępca redaktora naczelnego), Jacek Czabański, Leszek Jaskuła, Roman Stromski, Wiesław Gałkowski, publikowali m.in. Aleksandra Podkowik, Barbara Balik, Małgorzata Kowalczyk, Władysław Jaworski, Sławomir Bibulski, Grzegorz Dębowski, Dariusz Korytkowski, Marek Żabczyński, Bernard Markowski, Andrzej Święcicki, Janusz Kłos, Jarosław Herman, Mariusz Czach, Józef Górzyński. Niektóre artykuły były sygnowane skrótem nazwiska, pełnymi danymi osobowymi lub bez podpisu autora. Oprócz edycji dwutygodnika „Kluki” wydawano zeszyty specjalne pisma dla kandydatów i studentów roku zerowego (np. nr 10 w 1978). Objętość periodyku wynosiła od jednej do trzech stron. Siedzina redakcji mieściła się w „Bratniaku” przy ul. Siedlickiej 4, pokój 201, w siedzibie Uczelnianego Parlamentu SZSP PG, drukiem zajmowało się Gdańskie Wydawnictwa Prasowe.

W latach 1968–1970 w gdańskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP), w cyklu miesięcznym, techniką powielaczową i w skromnej szacie graficznej, wydawano pismo Rady Uczelnianej ZSP „Bakałarz”. Ukazywało się 10 numerów. W latach 1969–1970 Zarząd Uczelniany WSP ZMP wydawał „Serwis Informacyjny”, w latach 1971–1972 jako biuletyn do użytku wewnętrznego ZMS. Poruszana tematyka dotyczyła serwisu informacyjnego, recenzji teatralnych i literackich, wierszy tekstów popularno-naukowych. Redaktorami byli Jacek Czabański, Ryszard Banach, Stanisław Grabowski. W latach 1970–1971 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Studentów Akademii Medycznej w Gdańsku Eskulap”, od września 1975 do listopada 1976 wznowiony dla studentów I roku AMG pod nazwą „Eskulap”. Redaktorami naczelnymi byli Ewa Korolow i Waldemar Narożny.

Od 1970 do 1978 ukazywał się „Dziennik Akademicki”, wkładka do „Dziennika Bałtyckiego”. Redaktorami byli kolejno Paweł Janikowski, Mieczysław Sokołowski, od 1972 do maja 1973 Andrzej Tyszecki, następnie do 1974 Marek Ławnicki, Stefan Cieśla, Aleksandra Zielińska. Ukazywał się początkowo w cyklu comiesięcznym, później nieregularnie, od 1973 co miesiąc (poza wakacjami, lipiec–sierpień). Przeważały teksty o charakterze informacji i reportażu, niewiele było publicystyki i dyskusji o literaturze i kulturze, było pismem o studencie nie dla studenta, później rozszerzonym o publicystykę, reportaże, wywiady recenzje teatralne muzyczne i literackie, felietony, wiersze i fotoreportaże. Od października 1974 redaktorem był Marek Ryszkowski. W zespole byli znani późniejsi dziennikarze, m.in.: Katarzyna Korczak, Marek Ryczkowski, Zbigniew Gach, Waldemar Narożny.

W maju 1973 ukazywała się jednodniówka „Płaszczyzna”, redaktorem był Henryk Kowalczyk, redagował zespół Zarządu Wojewódzkiego Socjalistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich (SZSP). Wśród autorów byli: Tomasz Parteka z PG, Ewa Podsiadłowska, Aleksandra Zielińska, Marek Ławnicki. W kwietniu 1974 ukazała jednodniówka „Gazeta PWSSP” z podtytułem: „Wydanie okolicznościowe”. Ewenementem było, iż połowa nakładu została zamknięta w puszcze blaszanej formatu konserwy rybnej. Redaktorem naczelnym był Grzegorz Boros. Kolejną gdańską jednodniówką był wydany w styczniu 1975 „SMAK – Studencki Magazyn Kulturalny”, dodatek do „Wieczoru Wybrzeża”. Redaktorem naczelnym była Aleksandra Zielińska.

Od 1974 do 1976 Klub Studentów Wybrzeża Żak wydawał na Spotkania Jesienne „Kurier Jesienny. Biuletyn Prasowy”; ukazało się siedem numerów. Od października 1967 Studencki Klub Turystyczny FIFY PG wydawał nieregularnie „Kurierek”, jako druk wewnętrzny, od 1973 corocznie do 2017 (w formie książki) wydawano „Bazunę”, poświęconą przeglądowi piosenki turystycznej. W latach 1972–1976? ukazywał się „Student”, periodyk oddziału gdańskiego ogólnopolskiego wydania z Krakowa. Wśród redaktorów byli: w latach 1972–1974 Tomasz Parteka, w 1974–1976 Henryk Kowalczyk, następnie Waldemar Dąbrowski. Poruszano tematykę socjologiczną i ekonomiczną, później kulturalną i literacką. Na UG w latach 1971–1976 ukazywały się „Litteraria” z podtytułem „Studenckie Próby Literackie”, w 1972 „Literraria Studenckie”, od nr 6 „Litteraria”, z numeracją nieciągłą, i nieregularnie wydawane przez Koło Naukowe Polonistów z Instytutu Filologii Polskiej UG. Drukowano wiersze studentów UG, m.in. Andrzeja Ceynowy, Anny Czekanowicz, Aleksandra Jurewicza, Kazimierza Nowosielskiego, Zbigniewa Majchrowskiego, Antoniego Pawlaka, Elżbiety Smolarz, Władysława Zawistowskiego.

W latach 1968–1969 Rada Uczelniana ZSP Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE) w Sopocie wydawała pismo (ukazało się 74 numery) „Bulaj”, w latach 1978-1981, 1983 i w 1989 dwutygodnik SZSP UG, siedziba redakcji znajdowała się w Domu Studenckim w Sopocie, przy ul. Armii Czerwonej 113 (Armii Krajowej) drukowano w Gdańskich Wydawnictwach Prasowych. Wydawcą była Komisja Informacji i Propagandy SZSP UG. WP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania