GORYSZEWSKA-PISARSKA LUCYLLA, nauczycielka, bibliotekarka

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Lucylla Goryszewska-Pisarska

LUCYLLA GORYSZEWSKA-PISARSKA (28 IX 1908 Sulejów – 18 VI 2009 Gdańsk), nauczycielka, bibliotekarka. Córka Stanisława Goryszewskiego, urzędnika, dyrektora poczty w Płocku, i Stanisławy z domu Lewandowskiej. W 1927 uzyskała maturę w Żeńskim Gimnazjum Państwowym im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej w Płocku, w 1932 ukończyła Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego jako magister filozofii w zakresie filologii francuskiej. 15 V 1935 uzyskała uprawnienia nauczyciela szkół średnich do nauczania języka francuskiego. Od 1 IX 1932 do 17 IX 1939 nauczycielka języka francuskiego w Państwowym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zdołbunowie na Wołyniu; pod okupacją radziecką uczyła w tej samej szkole (przemianowanej na Szkołę Średnią) do 30 VI 1941. Po zamknięciu szkoły przez władze niemieckie represjonowana, pracowała jako kucharka, prowadząc jednocześnie tajne nauczanie na poziomie gimnazjum. Zagrożona aresztowaniem, w 1943 uciekła z rodziną do Rzeszowa, gdzie pracowała jako kucharka do chwili wyzwolenia miasta. W roku szkolnym 1944/1945 była lektorką języka francuskiego w Szkole Handlowej i Odzieżowej w Rzeszowie.

Od sierpnia 1945 w Gdańsku, od 1 IX 1945 do 31 VIII 1951 pracowała w I Państwowym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum w Gdańsku: nauczycielka języka francuskiego i łaciny (1949–1950), współorganizatorka i wicedyrektorka szkoły (1949–1950). Od 1 IX 1951 do 31 VIII 1953 przebywała na bezpłatnym urlopie zdrowotnym, a następnie na rencie (31 VIII 1953 – 28 II 1954). W latach 1954–1968 pracowała w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku jako organizatorka i kierowniczka Działu Informacyjnego (później Informacyjno-Bibliograficznego). W okresie 1963–1970 nauczycielka języka francuskiego, bibliotekarka w Studium Nauczycielskim w Gdańsku, bibliotekarka w II Liceum Ogólnokształcącym (LO) dla Pracujących (1965–1969). Na emeryturze od 1 IX 1968; pracowała następnie w I LO (1971–1973; 1983–1991) i w IV LO (1972–1983).

W Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) od 1932, m.in. przewodnicząca Sekcji Bibliotecznej w Zarządzie Okręgu ZNP w Gdańsku (1962–1966). W I LO zorganizowała trzy koła przedmiotowe: Towarzystwo Przyjaciół Gdańska (w jego ramach oprowadzała po Śródmieściu śladami motywów i symboli antycznych w architekturze) oraz języka francuskiego i łaciny. Przygotowywała spektakle związane z historią miasta i kulturą antyczną oraz opracowania związane z architekturą I LO i dziejami szkoły. Autorka książki Ślady kultury antycznej w Gdańsku (1993). Należała do organizacji społecznych i naukowych: Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Towarzystwa Przyjaciół Gdańska (powstałego w 1970) i gdańskiego oddziału Związku Sybiraków. Odznaczona m.in. Złotą Odznaką ZNP, odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowana na cmentarzu św. Ignacego w Starych Szkotach. WPBibliografia:
Informacje i archiwum rodziny Przylipiaka.
Gdańska Jedynka. 60 lat I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (1945–2005), Gdańsk 2005, s. 9.
Ikonnikow Dominika, Utile cum dulci – łączyć przyjemne z pożytecznym. Moje wspomnienia o Lucylli Pisarskiej, „Nasz Gdańsk”, nr 8, 2018, s. 12–13.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania