ZASŁUŻONYM ZIEMI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Legitymacja odznaki „Zasłużonym ziemi gdańskiej” przyznanej Konradowi Pelplińskiemu, 1967
Legitymacja odznaki „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” przyznanej Franciszkowi Basmannowi, 1975

„ZASŁUŻONYM ZIEMI GDAŃSKIEJ”, odznaka honorowa. Ustanowiona uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 15 X 1964, według projektu Bolesława Siemianowskiego, w formie posrebrzanego, okrągłego medalu (średnica 50 mm). Awers: stylizowany gryf pomorski (bez korony), zwrócony w prawą (heraldycznie) stronę, trzymający w szponach tarczę herbową z orłem polskim, otoczony 15 stylizowanymi herbami miast województwa gdańskiego. Rewers: wybrzeże morskie (połączenie lądu z wodą), na nim w trzech wersach napis: „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”.

Nadawany osobom i instytucjom, które przyczyniały się do rozwoju oświatowego, kulturalnego i gospodarczego województwa, po zmianie w regulaminie z 1974 działalność taka musiała trwać minimum 20 lat (od czego czyniono liczne wyjątki). Odbiorca otrzymywał także miniaturkę (średnica 14 mm). Gryf, wprowadzony dzięki inicjatywie Andrzeja Bukowskiego, symbolizował herb ziemi gdańskiej. Przyznawana przez gdańską WRN, nadawana przez jej Prezydium, początkowo przy okazji kolejnych rocznic wyzwolenia ziemi gdańskiej w 1945 oraz 1 maja i 22 lipca, szybko jednak także i w innym czasie.

Po raz pierwszy wręczona 22 III 1965, z okazji 20 rocznicy wyzwolenia Gdańska. W pierwszym roku funkcjonowania wręczono 559 odznak. Najwięcej wręczono w 1973 – 3.393. W sumie przyznano ich około 35 000. Nadawane były podczas specjalnych uroczystości (np. 29 IV 1966 otrzymało ją jednocześnie 27 osób, a dzień później, 30 kwietnia – 31, 9 września z okazji Dnia Kolejarza w kinie „Gedania” odznakę odebrało 16 osób, 8 IV 1967 z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia – 33 osoby, 22 VII 1968 – 10, 7 IV 1970 ponownie z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia – 20, 21 VII 1970 – 10 zasłużonym przy budowie nowego wiaduktu Błędnik; 12 IV 1980 8 pracownikom EC-I „Ołowianka”).

Przyznawana przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom (1966 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu; 7 XII 1969 Stocznia Gdańska; 4 IV 1970 Gdańska Chorągiew Harcerska; 22 VII 1971 Zarząd Portu Gdańsk; 16 IX 1972 sztandar KS Gedania i 16 działaczy klubu; 11 XII 1972 Gdańskie Towarzystwo Naukowe; 30 IV 1974 gdański oddział Naczelnej Organizacji Technicznej; 4 V 1974 gdański oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; 29 XII 1976 załoga jachtu „Gedania” ( Dariusz Michał Bogucki); 18 VII 1977 Towarzystwo Urbanistów Polskich; 21 I 1978 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie), zaprzyjaźnionym miastom (19 IX 1974 Skarszewy, później Leningrad (ob. St. Petersburg)). Z politycznych względów przyznana między innymi 9 X 1966 zastępcy przewodniczącego Rady Państwa Ignacemu Lodze-Sowińskiemu, jednemu z odsłaniających Pomnik Obrońców Westerplatte. Po 1990 nie nadawana.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania