GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /home/fundacjagdansk/domains/gdansk.gedanopedia.pl/public_html/images/a/a8/GTN_Siedziba_1973.jpeg
Siedziba Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Grodzkiej 12, 1973
Błąd przy generowaniu miniatury Chyba brakuje pliku /home/fundacjagdansk/domains/gdansk.gedanopedia.pl/public_html/images/f/f3/GTN_1977.jpeg
Wystawa w siedzibie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego przy ul. Grodzkiej 12, 1977

GDAŃSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE (Societas Scientiarum Gedanensis; GTN), kontynuator Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki (TPNiS), reaktywowanego w 1945 roku. Zarząd TPNiS już w roku 1948 podjął starania o zmianę statutu i przekształcenie w wielowydziałowe towarzystwo odpowiadające nowym warunkom życia naukowego w Gdańsku. GTN zarejestrowano w 1956 roku na podstawie nowego statutu, jednocześnie zostało rozwiązane TPNiS.

Trzy powstałe wówczas wydziały: Wydział I – Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział II – Nauk Biologicznych i Medycznych oraz Wydział IV – Nauk Technicznych, działają w niezmienionym kształcie do dziś. Natomiast ówczesny Wydział III – Nauk Matematyczno-Przyrodniczych zrestrukturyzowano, w jego miejsce powstał w 1975 roku Wydział Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych i Wydział V – Nauk o Ziemi. Poza wydziałami w strukturze GTN działa komisja rewizyjna, sąd honorowy i komisje przedmiotowe, od stycznia 2002 roku także zespół ekspertów GTN.

W roku 1972, z okazji 50-lecia działalności, otrzymało od władz Gdańska siedzibę w odrestaurowanej i wpisanej do rejestru zabytków kamieniczce z XVIII wieku przy ul. Grodzkiej 12. W siedzibie mieściły się biuro, sala odczytowa, pokoje gościnne, biblioteka; w sali odbywały się odczyty, konferencje, spotkania; z pokoi gościnnych korzystali pracownicy naukowi z kraju i zagranicy; z biblioteki (3256 woluminów) pracownicy naukowi, studenci i indywidualni czytelnicy. Pogłębiające się trudności finansowe zmusiły Zarząd GTN do podjęcia w 2011 roku uchwały o wydzierżawieniu kamieniczki przy ul. Grodzkiej 12 prywatnemu przedsiębiorcy. Od tego roku GTN dzierżawi dwa pomieszczenia użyczone przez władze Uniwersytetu Gdańskiego (UG) w Instytucie Archeologii przy ul. Bielańskiej.

Celem GTN jest, w nawiązaniu do potrzeb i tradycji nauki, zapoczątkowywanie i organizowanie prac naukowo-badawczych z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, popieranie badań naukowych. GTN prowadzi działalność statutową, finansując ją ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (około 30–45% potrzeb), składek członków zwyczajnych i wspierających, darowizn od sponsorów, sprzedaży wydawnictw własnych, wynajmu pokoi gościnnych, sali odczytowej, pomieszczeń biurowych.

Prowadzi działalność wydawniczą. Trzy spośród pięciu wydziałów dysponują własnymi czasopismami i wydawnictwami ciągłymi. Wydział I oprócz „Rocznika Gdańskiego” wydaje „Gdańskie Studia Językoznawcze”, „Pomorskie Monografie Topomastyczne” oraz „Serię Monografii”; Wydział II – „Acta Biologica et Medica”, Wydział V – „Peribalticum”. Wydawane były też materiały z licznych sesji, w tym międzynarodowych, organizowanych w większości przez przedstawicieli nauk ścisłych, biologiczno-medycznych i technicznych.

Od 1974 roku przyznaje w drodze konkursu nagrody naukowe młodym badaczom w dziedzinach reprezentowanych przez wydziały – 5 nagród rocznie. Współpracuje z UG, Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Akademią Morską w Gdyni, Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołą Zarządzania w Słupsku, Muzeum Archeologicznym, Muzeum Gdańska, Polskim Towarzystwem Archeologicznym i Numizmatycznym w Gdańsku oraz z Nadbałtyckim Centrum Kultury; także z kontynuatorem gdańskiego niegdyś towarzystwa Danziger Naturforschende Gesellschaft w Lubece, a efektem tej współpracy są konferencje naukowe organizowane co 2 lata i wydawane drukiem materiały pokonferencyjne. Pełniący wiele lat funkcję sekretarza doc. dr hab. Andrzej Zbierski wyróżniony został tytułem honorowego prezesa. MWS

Prezesi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
1956–1959 prof. Tadeusz Bilikiewicz
1959–1963 prof. Stanisław Hiller
1963–1965 prof. Wacław Balcerski
1965–1971 prof. Józef Sawlewicz
1971–1973 prof. Robert Szewalski
1973–1979 prof. Gotfryd Kupryszewski
1979–1985 prof. Roman Wapiński
1985–1995 prof. Włodzimierz Prosnak
1995–1998 prof. Marek Latoszek
1998–2012 prof. Jan Drwal
2012–2013 prof. Marek Wesołowski
2013– prof. Jerzy Błażejowski
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii