GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Oficjalna inauguracja działalności Akademii Lekarskiej w Gdańsku, 2 II 1946
Gdański Uniwersytet Medyczny
Budynek Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, al. Zwycięstwa 41/42
Budynek Rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a
Lekarze i pielęgniarki przy stole operacyjnym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym
GUMed, zajęcia z anatomii

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, 1945–1950 Akademia Lekarska (ALG), 3 III 1950 – 2009 Akademia Medyczna (AMG), od 19 V 2009 GUMed. Uczelnia powołana dekretem Krajowej Rady Narodowej 8 X 1945 jako Akademia Lekarska, na bazie częściowo ocalałego z działań wojennych mienia Medizinische Akademie Danzig ( Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej w Gdańsku). Po przekazaniu 11 V 1945 przez władze radzieckie władzom polskim budynków i zaplecza technicznego (polską ekipą odbierającą kierował Stefan Michalak) utworzono prowizoryczny Szpital Miejski Ogólny (kwiecień – lipiec 1945), stanowiący bazę szpitalną uczelni ( Uniwersyteckie Centrum Kliniczne).

16 X 1945 przeprowadzono egzaminy wstępne na I rok studiów, a pierwsze zajęcia na Wydziale Lekarskim odbyły się 11 XI 1945. Oficjalne otwarcie ALG nastąpiło 2 II 1946 (wykład inauguracyjny pt. „Stulecie narkozy i aseptyki” wygłosił prof. Kornel Michejda, na uroczystości obecny był minister zdrowia dr Franciszek Litwin). Kadrę dydaktyczną uczelni stanowili polscy imigranci, głównie z Wilna (Uniwersytet Stefana Batorego; profesorowie: Włodzimierz Mozołowski, Stanisław Hiller, Michał Reicher, Tadeusz Pawlas, Kornel Michejda, Ignacy Abramowicz) i Warszawy (profesorowie: Wilhelm Czarnocki, Stanisław Manczarski, Mściwój Semrau-Siemianowski, Stanisław Wszelaki, Michał Telatycki, Henryk Gromadzki, Henryk Brokman, Władysław Jakimowicz).

W 1945 w skład Wydziału Lekarskiego ALG wchodziły katedry i zakłady: Anatomii Prawidłowej, Biologii i Parazytologii, Chemii Lekarskiej, Fizyki, Histologii i Embriologii, Anatomii Patologicznej, kliniki: Chirurgiczna; Chorób Oczu; Chorób Gardła, Nosa i Uszu; Radiologii i Radioterapii; Chorób Skórnych i Wenerycznych oraz oddziały: wewnętrzny i zakaźny. W latach następnych powstawały katedry i zakłady: Fizjologii (1946), Patologii Ogólnej i Doświadczalnej (1946), Historii i Filozofii Medycyny (1946), Farmakologii (1947), Medycyny Sądowej (1948), Chemii Ogólnej (1950), Chemii Fizjologicznej (1950), Organizacji Ochrony Zdrowia (1953), Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (1946) oraz katedry i kliniki: Katedra Chorób Wewnętrznych (1946), Klinika Chorób Kobiecych (w 1946 przy ul. Dębinki, od 1947 w szpitalu przy ul. Klinicznej), Klinika Chorób Nerwowych (1946), Klinika Chorób Psychicznych (1946), Klinika Chorób Dziecięcych (1946), Klinika Ftyzjologii (1947), Klinika Chorób Zakaźnych (1948), I i II Klinika Chorób Wewnętrznych (1948), II Klinika Chirurgiczna (1948), III Klinika Chirurgiczna (1948, na bazie Szpitala Miejskiego, Pomorskie Centrum Traumatologii; od 1950 przeniesiona do szpitala przy ul. Śluza 9/10, Szpital Najświętszej Marii Panny), III Klinika Chorób Wewnętrznych (w 1949 przy ul. Dębinki; w 1950 w Szpitalu Miejskim, od 1950 przeniesiona do szpitala przy ul. Śluza 9/10), I Klinika Chorób Dziecięcych (w 1952; wydzielona z Kliniki Chorób Dziecięcych), II Klinika Chorób Dziecięcych (w 1953, na bazie Szpitala Miejskiego), Klinika Chirurgii Dziecięcej (1955), II Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych (w 1955, na bazie Szpitala Miejskiego), Klinika Ortopedii (w 1955, na bazie Szpitala Miejskiego). W 1946 powstał Wydział Farmaceutyczny (w budynku dawnej szkoły ogrodniczej przy al. Hallera 107), a w 1947 Wydział Stomatologiczny (w 1950 przemianowany na Oddział Stomatologiczny i włączony do Wydziału Lekarskiego).

W 1970 dokonano reorganizacji struktury uczelni, powołując do życia instytuty AMG, grupujące zakłady i kliniki. Instytuty zostały zlikwidowane w 2006 podczas restrukturyzacji. W 1971 AMG utworzyła w Bydgoszczy Zespół Nauczania Klinicznego (w latach 1975–1979 jako Filia AMG, w okresie 1979–1984 jako II Wydział Lekarski AMG; w 1984 usamodzielnienie – AM w Bydgoszczy). W 1975 uczelnia otrzymała własny sztandar ( Czesław Baran). W 1993 powstał Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w 2005 Wydział Nauk o Zdrowiu. Bazę szpitalną GUMed stanowi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. W skład GUMed wchodzą: 1) Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, 2) Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 3) Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, 4) Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG–GUMed, 5) instytuty i jednostki międzywydziałowe (Dzienne Studia Doktoranckie, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu), 6) jednostki ogólnouczelniane (Biblioteka Główna, Kolegium Kształcenia Podyplomowego, Muzeum, Trójmiejska Akademicka Zwierzętarnia Doświadczalna – Centrum Badawczo-Usługowe GUMed). ASZ

Rektorzy ALG (1945–1950),
AMG (1950–2009) i GUMed (od 2009)
1945–1947 Edward Grzegorzewski
1947–1948 Michał Reicher
1948–1953 Wilhelm Czarnocki
1953–1956 Jakub Penson
1956–1962 Stanisław Manczarski
1962–1968 Jakub Penson
1968–1972 Marian Górski
1972–1975 Stefan Raszeja
1975–1981 Zdzisław Brzozowski
1981–1982 Mariusz Żydowo
1982–1983 Wiesław Łasiński
1983–1990 Barbara Krupa-Wojciechowska
1990–1993 Stefan Angielski
1993–1999 Zdzisław Wajda
1999–2005 Wiesław Makarewicz
2005–2008 Roman Kaliszan
2008–2016 Janusz Moryś
2016–2024 Marcin Gruchała
2024–2028 Michał Markuszewski
ASZ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania