UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Centrum Medycyny Inwazyjnej (ul. Smoluchowskiego 17), będące częścią Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, 2023
Centrum Medycyny Inwazyjnej (ul. Smoluchowskiego 17) będące częścią Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, 2023

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO (UCK GUMed). Po zakończeniu II wojny światowej na bazie budynków i zaplecza technicznego Medizinische Akademie Danzig ( Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej w Gdańsku) w kwietniu–lipcu 1945 zorganizowano Szpital Miejski Ogólny, główny szpital dla ludności Gdańska. Od 8 X 1945 stanowił bazę szpitalną gdańskiej Akademii Lekarskiej (później: Akademia Medyczna (AMG)) jako szpital kliniczny. Przemianowany 7 I 1950 zarządzeniem Ministra Zdrowia na Państwowy Szpital Kliniczny (PSK) w Gdańsku z trzema oddziałami (przy ul. Dębinki 7; przy ul. Klinicznej 1; przy ul. Śluza 9/10).

18 XII 1954 zarządzeniem Ministra Zdrowia PSK podzielono na: Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Dębinki (PSK 1), Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 przy ul. Klinicznej (Klinika Położniczo-Ginekologiczna; PSK 2) i Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 przy ul. Śluza ( Szpital Kliniczny Najświętszej Marii Panny; PSK 3). 4 VII 2002 na mocy uchwały senatu AMG ponownie połączono PSK 1, PSK 2 i PSK 3 jako Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej (ACK AMG), 19 V 2009 przemianowane na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed. Zadaniem UCK (jak i jego poprzedników) jest tworzenie bazy szpitalnej dla uczelni medycznych dla potrzeb działalności dydaktycznej, badawczej i leczniczej.

UCK jest w zasadzie jednostką niezależną od GUMed, choć rektor GUMed powołuje i odwołuje dyrektora UCK oraz Radę Społeczną UCK. W skład Rady wchodzą: przedstawiciel rektora (jako przewodniczący), przedstawiciele: GUMed, ministra zdrowia, wojewody, samorządu wojewódzkiego, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. UCK jest jednocześnie samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej. ASZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania