UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO (UCK GUMed). Po zakończeniu II wojny światowej na bazie budynków i zaplecza technicznego Medizinische Akademie Danzig ( Państwowa Akademia Medycyny Praktycznej w Gdańsku) w kwietniu–lipcu 1945 zorganizowano Szpital Miejski Ogólny, główny szpital dla ludności Gdańska. Od 8 X 1945 stanowił bazę szpitalną gdańskiej Akademii Lekarskiej (później: Akademia Medyczna (AMG)) jako szpital kliniczny. Przemianowany 7 I 1950 zarządzeniem Ministra Zdrowia na Państwowy Szpital Kliniczny (PSK) w Gdańsku z trzema oddziałami (przy ul. Dębinki 7; przy ul. Klinicznej 1; przy ul. Śluza 9/10).

18 XII 1954 zarządzeniem Ministra Zdrowia PSK podzielono na: Państwowy Szpital Kliniczny nr 1 przy ul. Dębinki (PSK 1), Państwowy Szpital Kliniczny nr 2 przy ul. Klinicznej (Klinika Położniczo-Ginekologiczna; PSK 2) i Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 przy ul. Śluza ( Szpital Kliniczny Najświętszej Marii Panny; PSK 3). 4 VII 2002 na mocy uchwały senatu AMG ponownie połączono PSK 1, PSK 2 i PSK 3 jako Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej (ACK AMG), 19 V 2009 przemianowane na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne GUMed. Zadaniem UCK (jak i jego poprzedników) jest tworzenie bazy szpitalnej dla uczelni medycznych dla potrzeb działalności dydaktycznej, badawczej i leczniczej.

UCK jest w zasadzie jednostką niezależną od GUMed, choć rektor GUMed powołuje i odwołuje dyrektora UCK oraz Radę Społeczną UCK. W skład Rady wchodzą: przedstawiciel rektora (jako przewodniczący), przedstawiciele: GUMed, ministra zdrowia, wojewody, samorządu wojewódzkiego, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. UCK jest jednocześnie samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej. ASZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania