GDAŃSKIE ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Logo Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej
Nagrywanie wspomnień Wolfganga Deurera do Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej
Nagranie do Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej
Nagranie do Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej
Nagranie do Gdańskiego Archiwum Historii Mówionej

GDAŃSKIE ARCHIWUM HISTORII MÓWIONEJ (GAHM). Utworzone w 2018. Pomysłodawcą i autorem koncepcji działania był historyk dr Andrzej Hoja, pracownik Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (od 2018 Muzeum Gdańska), w ramach którego funkcjonuje. Celem GAHM jest rejestrowanie, zachowanie i utrwalanie relacji osób różnych profesji i pochodzenia, dla których Gdańsk był istotnym elementem biografii, zgodnie z poglądem, że na historię miasta składają się indywidualne losy jego mieszkańców. Zadaniem GAHM jest także opracowywanie wspomnień, udostępnianie oraz rozpowszechnianie ich we fragmentach na portalu internetowym. Zbiór w formie audio oraz wideo tworzą opowieści biograficzne zarówno osób urodzonych w Gdańsku, jak i czasowo z nim związanych; tych, którzy mieszkają w nim na stałe jak i tych, którzy na jakimś etapie swojego życia uczyli się w nim, pracowali, działali społecznie. Misją GAHM od początku funkcjonowania jest promowanie współpracy pomiędzy osobami i organizacjami związanymi z zachowaniem szeroko rozumianego dziedzictwa niematerialnego.

Metodą pozyskiwania wspomnień jest wywiad biograficzno-narracyjny. Gromadzone są relacje dotyczące całego życia rozmówców, m.in. dotyczące dorastania bądź adaptacji uczestnictwa zarówno w wydarzeniach historycznych. jak i w życiu lokalnej społeczności lub funkcjonowaniu w szkole, na uczelni, w miejscu pracy. Relacje odnoszą się do Gdańska w jego współczesnych granicach administracyjnych oraz skupiają się na historii XX i XXI w. W wywiadach biograficznych pojawia się osobista refleksja na temat własnych losów w kontekście gdańskiej przestrzeni miejskiej, jej specyfiki i uwarunkowań. Atutem jest szeroki wachlarz doboru rozmówców, dzięki któremu istnieje możliwości ukazania bogactwa i różnorodności miasta. Do jesieni 2023 zbiór liczył blisko 200 relacji, głównie wywiadów biograficznych. Zasoby GAHM pochodzą z realizowanych na bieżąco nagrań. Każda osoba, która zdecyduje się udzielić wywiadu biograficznego i udzieli zgodę na jego nagranie, zostaje Darczyńcą Muzeum Gdańska.

W 2016 ówczesne Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na zasadzie porozumienia otrzymało od Fundacji Ośrodka KARTA w Warszawie kopie nagrań zrealizowanych w ramach projektu „Wspólne pół wieku. Kontynuacja dokumentacji pamięci lokalnej w polsko-niemieckich narracjach”. Była to pierwsza kolekcja nagrań, która stworzyła zaczyn dla zbiorów GAHM. W 2017 Muzeum Gdańska wzięło udział w projekcie „Miasto z gruzów. Odbudowa Gdańska oczami świadków”, podczas którego zarejestrowano wspomnienia osób uczestniczących w odbudowie materialnej i społecznej zniszczonego miasta. W 2018 zrealizowano projekt „Kościół obywatelski. Budowa gdańskich świątyń w okresie Polski Ludowej”, który miał na celu zobrazowanie integracji gdańskiej społeczności wokół budowy nowych świątyń w PRL. Oba przedsięwzięcia zostały dofinansowywanych ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

W 2020 GAHM otrzymało kopię nagrań ze zbioru Cyfrowego Archiwum Pomorskich Kresowiaków należącego do Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Gdańsku, realizowanych w latach 2009–2015. Kolekcja 80 nagrań ilustruje proces migracji osób z Wileńszczyzny na Pomorze Gdańskie, w tym do Gdańska. Działanie to stanowi kolejny istotny aspekt prac w GAHM – propagowanie deponowania kopii nagrań lokalnych i dzielnicowych archiwów historii mówionej w Muzeum Gdańska, co pozwala na zabezpieczenie przyszłości zbiorów gromadzonych przez nie posiadające gwarancji trwania fundacje i stowarzyszenia.

W latach 2021–2023 zarejestrowano relacje architektów i urbanistów w ramach projektu „Historia mówiona polskiej architektury”, realizowanego w ramach współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki. Nagrania będące efektem działań zarchiwizowane zostały także w Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA oraz Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

W ramach GAHM organizowane są także działania edukacyjne i popularyzatorskie, związane z przygotowywaniem amatorów historii mówionej do profesjonalnego rejestrowania relacji. Jesienią 2022 oraz wiosną 2023 obyły się warsztaty, których celem było przekazanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności w zakresie przeprowadzania nagrań metodą wywiadów biograficznych narracyjnych. Nagrania są opracowywane i udostępniane w całości w siedzibie Muzeum Gdańska, a w formie krótkich wypowiedzi zamieszczanych na stronie http://relacje.dziedzictwo-gdansk.pl/online-collection/-/results/init. Fragmenty nagrań stanowią także elementy wystaw realizowanych przez instytucję oraz stają się przyczynkiem do realizowanych konferencji, wykładów i spotkań poświęconych współczesnej historii miasta. MTOBibliografia:
Informacje Andrzeja Hoji.
Hoja Andrzej, Regional and city oral archives as places inspiring changes in cultural memory – the example of the Gdańsk Oral History Archive. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 2023, s. 304–314.
http://relacje.dziedzictwo-gdansk.pl/o-projekcie.
https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia/szczegoly/news/historia-mowiona-warsztaty/.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania