JAKIMOWICZ WŁADYSŁAW, profesor Akademii Lekarskiej w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WŁADYSŁAW JAKIMOWICZ (15 X 1904 Warszawa – 15 XI 1972 Kraków) lekarz ze specjalizacją z neurologii, neurobiolog, profesor Akademii Lekarskiej w Gdańsku (od 1950: gdańskiej Akademii Medycznej). Studia medyczne rozpoczął na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego (UW), od 1928 doktor wszechnauk lekarskich. Od stycznia 1929 do marca 1935 pracował w Klinice Neurologicznej UW, od maja 1935 do września 1939 był zastępcy kierownika Zakładu Neurobiologicznego Instytutu im. Nenckiego w Warszawie. Podczas II wojny światowej w Armii Krajowej (pseudonimem „Bakcyl”). Uczestnik powstania warszawskiego, należał do Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK oraz grupy Północ, był chirurgiem w Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym nr 1 przy ul. Długiej 7 oraz w Szpitalu św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12.

Od kwietnia 1945 do marca 1946 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologicznej w Warszawie. Jeszcze przed kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Lekarskim UW skierowany do Gdańska, od 1 III 1946 do 31 III 1951 był pierwszym kierownikiem Kliniki Neurologicznej Akademii Lekarskiej. Od września 1946 docent, od października 1947 profesor nadzwyczajny (tytularny). Od 1951 do śmierci kierownik Kliniki Neurologicznej w Krakowie, od września 1962 profesor zwyczajny.

W okresie przedowjennym był autorem między innymi Meningitis necrotoxica reactiva (1933), jednej z pierwszych prac naukowych na ten temat, Histologia prawidłowa i patologiczna zwoju kolankowatego (1931), Zespoły boczne opuszki (1934), Rozstrzenie żylne opon miękkich rdzenia i naczyniakowatość śródrdzeniowa (1937). W okresie powojennym jego badania dotyczyły przede wszystkim symptomatologii i diagnostyki krwotoków śródmózgowych. Był autorem pierwszego wydanego po II wojnie światowej i współautorem (z Leonem Tenczyńskim) kolejnego podręcznika neurologii dla studentów medycyny Neurologia kliniczna w zarysie. W okresie gdańskim zorganizował I Ogólnopolski Zjazd Neurologów Polskich (1948). Był członkiem wielu towarzystw naukowych, tak krajowych jak i zagranicznych, należąc między innymi do Francuskiego Towarzystwa Neurologicznego. Należał do grona osób, dzięki którym wznowiono wydawanie czasopisma „Neurologia Polska”.

Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką honorową „Za Wzorowa Pracę w Służbie Zdrowia”. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. SeKo PPBibliografia:
Dobrzyńska Leokadia, Władysław Jakimowicz (1904–1972), „Annales Academiae Medicae Gedanensis“, t. 25, 1995, supl. 4., s. 109-110.
Machaliński Zbigniew, Geneza i początki Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańsk 1998, s. 69.
Sieńkowski Eugeniusz, Zarys dziejów Akademii Medycznej w Gdańsku, „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 1, 1971, s. 74-75.
Sieńkowski Eugeniusz, Dzieje Akademii Medycznej w Gdańsku 1945–1995, Gdańsk 1995, s. 79-80.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania