WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. 25 IX 1945 została powołana Komisja Wydawnicza Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Gdańskiej (PG), której zadaniem była edycja skryptów, podręczników i pomocy naukowych. W 1946 zakupiono podstawowy sprzęt drukarski: powielacz, dwie maszyny do pisania, nóż do cięcia papieru, maszynę do szycia zeszytów, introligatornię, aparat do fotokopii. W 1954 utworzono Dział Wydawniczy PG i Komisję Wydawnictw Naukowych. W latach 1954–1991 na czele Wydawnictw stał przewodniczący, od 1991 najważniejszym organem jest Komitet Redakcyjny Wydawnictw PG, w którego skład wchodzą: przewodniczący, redaktor publikacji naukowych oraz redaktorzy działowi (architektura, budownictwo wodne, budownictwo lądowe, budownictwo okrętowe, chemia, elektronika, elektryka, ekonomia, mechanika, fizyka, matematyka). Zadania Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw PG stanowią: opiniowanie rocznych planów wydawniczych, wybór recenzentów, nadzór merytoryczny nad wydawnictwem.

W 1954 wydano pierwszy skrypt: Budowa kadłuba okrętowego (część 1) Aleksandra Potyrały. Redaktorami skryptów byli: w latach 1954–1976 prof. zw. dr inż. Włodzimierz Rodziewicz, 1976–1988 doc. dr inż. Zdzisław Puhaczewski. W 1955 rozpoczęto edycję „Zeszytów Naukowych Politechniki Gdańskiej”. W 1962 powstała Sekcja Wydawnicza (Sekcja Wydawnictw), którą kierowali: w latach 1962–1966 Sabina Jakubczak (od 1966 do 2006 kierownik Zakładu Poligrafii), 1966–1974 Anna Konopacka, a w okresie 1975–2000, po kolejnych zmianach nazwy i struktury, Zespołem Wydawniczym i Działem Wydawnictw Joanna Szłapczyńska. Od 2000 Wydawnictwem PG kierowała Joanna Szłapczyńska, od 2011 Iwona Golecka.

W latach 1955–2014 wydano ponad 612 skryptów, 126 różnych materiałów dydaktycznych, ponad 630 „Zeszytów Naukowych” (od 1955 publikowanych w seriach wydziałowych). W latach 1956–1982 opracowywano (pod red. Barbary Mielcarzewicz): Bibliografię publikacji pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej; w latach 1972–1976 Bibliografię publikacji i prac niepublikowanych naukowo-badawczych pracowników Politechniki Gdańskiej, od 1985 w wersji elektronicznej. W 1997 zainicjowano serię „Monografie” – do 2014 wydano 145 publikacji (między innymi prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne). W ofercie wydawniczej znajdują się także podręczniki, skrypty, pomocnicze materiały dydaktyczne (od 1979). Obejmuje ona publikacje z zakresu nauk ścisłych, chemii, fizyki, matematyki, architektury i urbanistyki, budownictwa lądowego, budownictwa wodnego, ekologii, elektrotechniki, geodezji, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, mechaniki, ekonomii, zarządzania, humanistyki (filozofia, języki obce, historia), wydawnictw informacyjnych (między innymi składy osobowe pracowników PG i bibliografie publikacji, prace doktorskie i rozprawy habilitacyjne pracowników PG), redakcji tekstów.

W 2001 wydawnictwo zmodernizowano, wprowadzając grafikę komputerową i skład komputerowy. Po likwidacji Zakładu Poligrafii Wydawnictwo PG przejęło urządzenia drukarni oraz realizację umów i koordynację prac związanych z drukiem książek, skryptów, wydawnictw okazjonalnych i innych. WP

Przewodniczący Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej
i (od 1991) przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Politechniki Gdańskiej
1954–1965 prof. zw. mgr inż. Franciszek Otto
1965–1972 prof. mgr inż. Wacław Balcerski
1973–1991 prof. mgr inż. Roman Kazimierczak
1991–2001 prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński
2002–2012 prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz
2012– prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
redaktor publikacji naukowych: dr hab. inż. Michał Szydłowski
WP
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania