NASZE MORZE, czasopismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Numer miesięcznika „Nasze Morze” z września 2006
Dyrektor Ilona Miluszewska
Jerzy Drzemczewski, dziennikarz miesięcznika „Nasze Morze”
Tomasz Falba, dziennikarz miesięcznika „Nasze Morze”
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

„NASZE MORZE. Maritime magazine”, miesięcznik wydawany w latach 2006–2012, powstały z przekształcenia czasopisma "Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska”, które w nowej formule dołączano do magazynu jako „Budownictwo Okrętowe. Dodatek branżowy o stoczniach i statkach” (od grudnia 2008 do 2009 pod tytułem „Budownictwo Okrętowe”). Od 16 IV 2012 został przekształcony i funkcjonuje w internetowej wersji: www.portalmorski.pl. Wydawcą jest Okrętownictwo i Żegluga sp. z o.o., redakcja mieści się przy ul. Na Ostrowiu 1.

Magazyn poruszał tematykę związaną z żeglugą, okrętownictwem, gospodarką morską i dziedzinami pokrewnymi. W 2006 zawartość periodyku ujmowano w działach: „Wydarzenia”, „Opinie”, „Rozmowa miesiąca”, „O tym się mówi”, „Wokół morza”, „Morze firm”, „Reportaż z morza”, „Morze pieniędzy”, „Obrazy morza”, „Archiwum morza”, „Pocztówka z morza”, „Ludzie morza”, „Morze-świat”, „Morze tajemnic”, „Morze książek”, „Morze w sieci”, „Morze filmów”, „Morze w TV”. W latach 2008–2010 ukazywał się również dodatek „The Maritime Worker. Czasopismo marynarzy, stoczniowców i portowców”. W kolejnych latach uzupełniono periodyk o działy: „Morze muzeów”, „Morze podroży”, „Morskie historie”, „Wspomnienie «Morza»”, „Morze opowiadań”, „Przewodnik morski”.

Do pisma dodawano również płyty zawierające materiały filmowe produkcji gdańskiego oddziału Telewizji Polskiej (przygotowywane przez Marka Kańskiego) oraz zdjęcia zgodne z profilem miesięcznika, stałymi dodatkami były też reprodukcje starych pocztówek przedstawiających statki oraz kartonowe modele jednostek pływających do sklejania.

Redaktorem naczelnym był Grzegorz Landowski, pełniący tę funkcję również w portalu internetowym, zastępcą redaktora naczelnego – Piotr Witek (styczeń–marzec 2006; po jego odejściu z redakcji stanowisko zlikwidowano), sekretarzem redakcji – Czesław Romanowski (2006–2012). Dyrektorkami do spraw wydawniczych były kolejno Aleksandra Dylejko i Ilona Miluszewska. Dla „Naszego Morza” stale pisali dziennikarze Piotr B. Stareńczak, później również Tomasz Falba, współpracowali zaś Andrzej Perepeczko (co miesiąc nowe opowiadanie), Jerzy Bitner, Jerzy Drzemczewski, Bogdan Huras, Krzysztof Kubiak, Mariusz Konarski, Marian Lenz i Marek Twardowski.

Pismo drukowano w Drukarni „Spartan” w Gdyni (2006, 2008–2011), Drukarni WERS Design Sp. z o.o. w Bydgoszczy (2006–2007) oraz Zakładzie Poligraficznym Techgraf w Łańcucie (2012). WP CR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania