NAGRODY MIASTA GDAŃSKA: KULTURALNE I NAUKOWE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Statuetka Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, 2021
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Neptuny”, 2017
Statuetka Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza


NAGRODY MIASTA GDAŃSKA: KULTURALNE I NAUKOWE

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Najstarsze i najważniejsze wyróżnienie promujące ludzi kultury i sztuki związanych z Gdańska. Przyznawana jest indywidualnym twórcom za wybitne osiągnięcia artystyczne i działania na polu upowszechniania kultury w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Po raz pierwszy przyznano ją w 1973. Nazwa ewoluowała od Nagrody Miasta Gdańska do obecnej (od 28 X 2004), zaproponowanej przez Jerzego Sampa. Przyznawana na wniosek Kapituły Nagrody, ma charakter finansowy, jej wysokość jest określana zarządzeniem prezydenta Miasta Gdańska. W 2022 po raz pierwszy wręczono także Nagrodę Specjalną.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, przyznawana indywidualnym twórcom za całokształt pracy artystycznej i osiągnięcia na polu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz dokonania w upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców Gdańska, w kraju i za granicą. Przyznawana przez prezydenta Miasta Gdańska na wniosek organizacji i instytucji działających na polu kultury, po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Nagród Prezydenta Miasta Gdańska. Nagroda ma charakter finansowy.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, przeznaczona dla tych artystów młodego pokolenia, których twórczość zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jest wyrazem uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć, z uwzględnieniem zwłaszcza trzech ostatnich lat. Przyznawana od 2000. Od 2008 laureata w plebiscycie wyłaniają czytelnicy „Gazety Wyborczej. Trójmiasto” oraz portalu www.gazeta.pl/trojmiasto. Nagroda przyznawana jest na wniosek Kapituły Nagrody i ma charakter finansowy, jej wysokość corocznie jest określana zarządzeniem prezydenta Miasta Gdańska.

Nagroda Teatralna Miasta Gdańska, przyznawana od 2008 autorom najcenniejszych teatralnych kreacji artystycznych stworzonych w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Corocznie prezydent Miasta Gdańska, na wniosek Kapituły, przyznaje trzy równorzędne nagrody w kategoriach: reżyseria, rola męska, rola żeńska, scenografia, muzyka, debiut roku oraz całokształt dorobku artystycznego. Możliwe jest przyznanie więcej niż jednej nagrody w tej samej kategorii. Ma charakter finansowy, jej wysokość określana jest zarządzeniem prezydenta Miasta Gdańska. Kapituła może wnioskować o przyznanie honorowej nagrody specjalnej za „przedstawienie roku” teatrowi, w którym nagrodzone przedstawienie zrealizowano.

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska „Neptuny”, przyznawana od 2006 dla uhonorowania polskich i zagranicznych twórców, których artystyczna działalność nawiązuje do gdańskiej tradycji bądź współczesności, ich dorobek zaś pozostawia trwały ślad w historii miasta. Laureat otrzymuje laudację, dyplom oraz statuetkę autorstwa gdańskiego rzeźbiarza Jana Szczypki.

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska „Neptuny”
Rok Laureaci
2006 Jan A.P. Kaczmarek
Volker Schlöndorff
Andrzej Wajda
2007 Krystyna Janda
Ewa Pobłocka
Jerzy Radziwiłowicz
2008 Agnieszka Holland
Jacek Fedorowicz
Krzysztof Penderecki
2009 Przemysław Gintrowski
Leszek Możdżer
Joanna Szczepkowska
2010 Paweł Huelle
Maja Komorowska
Marcel Łoziński
2011 Krystyna Zachwatowicz
Jerzy Janiszewski
Antoni Krauze
2012 Konstanty Andrzej Kulka
Anda Rottenberg
Halina Winiarska
2013 Elżbieta Sikora
Andrzej Dudziński
Janusz Głowacki
2014 Stefan Chwin
Andrzej Fidyk
Halina Słojewska-Kołodziej
2015 Dorota Michalska-Kolak
Mirosław Baka
Wojciech Marczewski
2016 Ewa Ewart
Paweł Mykietyn
Agnieszka Odorowicz
2017 Danuta Stenka
Krzysztof Czyżewski
Krzysztof Zanussi
2018 Jan Klata
Maja Ostaszewska
Krzysztof Pomian
2019 Oleg Sencow

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, ustanowiona w 1987, pomysłodawcą byli ówczesny prezydent Gdańska Kazimierz Rynkowski i przewodniczący Komitetu Obchodów 300-lecia śmierci Jana Heweliusza prof. Robert Szewalski. Pierwszych laureatów wyłoniono w roku 1988. Do 2000 przyznawana była z reguły w dziedzinie nauk ścisłych, od 2001 – nauk ścisłych i przyrodniczych oraz humanistycznych i społecznych. O wyborze laureata decyduje Kapituła Nagrody Naukowej, na której czele stoją przewodniczący Gdańskiego Oddziału PAN i prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W skład Kapituły Nagrody wchodzą także rektorzy wszystkich państwowych wyższych uczelni Gdańska, przedstawiciel prezydenta Miasta Gdańska i przedstawiciel niepublicznych uczelni Trójmiasta. Laureaci otrzymują dyplom, statuetkę Jana Heweliusza autorstwa prof. Jana Szczypki oraz nagrodę finansową w wysokości 20 000 zł. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się 28 stycznia, w rocznicę urodzin Jana Heweliusza.

Laureaci Nagrody Naukowej Miasta Gdańska
im. Jana Heweliusza
Rok Laureaci Uczelnia
1988 prof. dr hab. Edward Borowski Politechnika Gdańska
1989 prof. dr hab. Kazimierz Gęba Uniwersytet Gdański
1990 prof. dr hab. Stefan Angielski Akademia Medyczna w Gdańsku
1991 prof. dr hab. Kazimierz Prosnak Instytut Maszyn Przepływowych PAN
1992 prof. dr hab. Maciej Żylicz Akademia Medyczna w Gdańsku
1993 prof. dr Edmund Cieślak Instytut Historii PAN
1994 prof. dr hab. Olgierd Narkiewicz Akademia Medyczna w Gdańsku
1995 prof. dr hab. Karol Taylor Uniwersytet Gdański
1996 prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski Uniwersytet Gdański
1997 prof. dr hab. Edmund Wittbrodt Politechnika Gdańska
1998 prof. dr hab. Mariusz Żydowo Akademia Medyczna w Gdańsku
1999 prof. dr hab. Zbigniew Grzonka Uniwersytet Gdański
2000 prof. dr hab. Roman Kaliszan Akademia Medyczna w Gdańsku
2001 prof. dr hab. Roman Wapiński Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jacek Namieśnik Politechnika Gdańska
2002 prof. dr hab. Edmund Kotarski Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Michał Mrozowski Politechnika Gdańska
2003 prof. dr hab. Józef Bachórz Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Uniwersytet Gdański
2004 prof. dr hab. Bohdan Dziemidok Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Bolesław Rutkowski Akademia Medyczna w Gdańsku
2005 prof. dr hab. Józef Borzyszkowski Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Janusz Limon Akademia Medyczna w Gdańsku
2006 prof. dr hab. Jerzy Limon Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski Politechnika Gdańska
2007 prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (Książek) Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Marcin Pliński Uniwersytet Gdański
2008 prof. dr hab. Ryszard Horodecki Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Marek Latoszek Akademia Medyczna w Gdańsku
2009 prof. dr hab. Zdzisław Brodecki Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jacek Jassem Gdański Uniwersytet Medyczny
2010 prof. dr hab. Jan Burnewicz Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Janusz Rachoń Politechnika Gdańska
2011 prof. dr hab. Mirosław Szreder Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Andrzej Szutowicz Gdański Uniwersytet Medyczny
2012 prof. dr hab. Brunon Synak Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski Uniwersytet Gdański
2013 prof. dr hab. Stefan Chwin Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Jerzy Mizerczyk Polska Akademia Nauk
2014 prof. dr hab. Mieczysław Nurek Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz Gdański Uniwersytet Medyczny
2015 dr hab. Danuta Popinigis Akademia Muzyczna w Gdańsku
prof. dr hab. Marek Żukowski Uniwersytet Gdański
2016 prof. dr hab. Jerzy Zajadło Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki Politechnika Gdańska
2017 prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Michał Woźniak Gdański Uniwersytet Medyczny
2018 prof. dr hab. Piotr Dominiak Politechnika Gdańska
prof. dr hab. Piotr Stepnowski Uniwersytet Gdański
2019 Ks. bp dr hab. Marcin Hintz Chrześcijańska Akademia Teologiczna
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec Gdański Uniwersytet Medyczny
2020 prof. dr hab. Maria Mendel Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski Politechnika Gdańska
2021 prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Ewa Łojkowska Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2022 prof. dr hab. Jacek Zaucha Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Ryszard Smoleński Gdański Uniwersytet Medyczny
2023 prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Artur Blaim Uniwersytet Gdański
MrGl

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, ustanowiona w 2003, początkowo pod nazwą Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców „Młody Heweliusz”. Przyznawana osobom w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych.

Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, ustanowiona 28 IV 2011, przyznawana za wybitne zasługi w promocji twórców i kultury Gdańska wśród jego mieszkańców, w kraju i za granicą, w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody. Laureat otrzymuje dyplom i nagrodę finansową. Kandydatów mogą zgłaszać radni Gdańska, szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska, instytucje kultury i kulturalno-oświatowe działające na terenie miasta, stowarzyszenia i związki twórcze, fundacje oraz przedsiębiorstwa działające na rzecz kultury i sztuki, prezydent Gdańska, organy administracji publicznej, przedstawiciele działów kultura w gdańskich mediach, członkowie Kapituły Nagrody, indywidualni twórcy, radni osiedli i dzielnic Gdańska.

Gdańska Nagroda Równości, ustanowiona 23 XI 2017 w kategoriach: 1. „Praktyk, Praktyczka” dla osoby fizycznej za codzienną pracę na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, 2) „Wizjoner, Wizjonerka” dla osoby fizycznej za wizjonerskie pomysły i idee w dziedzinie równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, 3) „Bohater, Bohaterka” dla osoby fizycznej za bohaterskie działanie na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Od 2018 nagrodę przyznaje się w jednej kategorii, łączącej trzy obszary, za które do tej pory ją przyznawano. Od 2019 patronem nagrody jest Paweł Adamowicz. Nagrody przyznaje kapituła, w skład której wchodzi 16 osób Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania oraz przedstawiciel Wydziału Rozwoju Społecznego. Wręczenie nagród obywa się corocznie 10 grudnia, w Międzynarodowym Dni Praw Człowieka, w Europejskim Centrum Solidarności (ECS).

Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, honorowe wyróżnienie przyznawane od 2004 firmom, które szczególnie aktywnie wspierały działalność kulturalną w Gdańsku w roku poprzedzającym rok przyznania tytułu. PAD RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania