BORZYSZKOWSKI JÓZEF, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Józef Borzyszkowski

JÓZEF MAKSYMILIAN BORZYSZKOWSKI (ur. 6 II 1946 Karsin, powiat Kościerzyna), naukowiec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Syn Bolesława i Walerii z domu Trzcińskiej. Ukończył szkołę podstawową w Karsinie. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Kościerzynie (1959–1964). W latach 1964–1969 studiował na kierunku historia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W 1969–1970 młodszy bibliotekarz w Polska Bibliotece Gdańskiej PAN, od 1970 pracownik Instytutu Historii UG: od 1976 doktor, od 1982 doktor habilitowany, od 1983 docent, od 1992 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 1997 profesor zwyczajny. W latach 1986–1990 wicedyrektor Instytutu Historii UG. Od 2001 prorektor do spraw nauki Elbląskiej Uczelni Ekonomiczno-Humanistycznej. W latach 1990–1996 wicewojewoda gdański, w latach 1991–1993 senator Rzeczypospolitej Polskiej (w wyborach otrzymał 155 694 głosy), 1990–1993 wiceprzewodniczący rządowego zespołu do spraw reformy ustroju terytorialnego.

Działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (ZKP), w latach 1966–1969 prezes Klubu Studenckiego „Pomorania”, prezes oddziału gdańskiego, w latach 1986–1992 prezes Zarządu Głównego ZKP, od 2016 członek honorowy. Od 1996 współzałożyciel i w latach 1997–2016 prezes Instytutu Kaszubskiego, następnie prezes honorowy. Od 1999 redaktor naczelny rocznika „Acta Cassubiana”). Współzałożyciel i w latach 1992–2003 prezes Stowarzyszenia Odbudowy Gotyckiego Kościoła św. Jana w Gdańsku. W latach 1990–1992 i 1996–2020 członek Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN.

Autor prac, głównie dotyczących historii Kaszubów i Pomorza, m.in. Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu (1979), Inteligencja polska Prus Zachodnich 1848–1920 (1986), Aleksander Majkowski 1876–1938. Biografia historyczna (2002). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989) i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009). Wyróżniony w 1978 Medalem Stolema, w 1986 nagrodą tygodnika „Polityka”, w 1999 i 2008 Nagrodą Artystyczną Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (za działalność programową Instytutu Kaszubskiego i za edycję serii wydawniczej „Pro Memoria”), w 2005 Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza ( nagrody miasta Gdańska) i Medalem Księcia Mściwoja II. W 2016 i 2021 otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Wyróżniony odznaczeniem „Komandoria Missio Reconciliationis”, przyznawanego przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednania”. W 2022 otrzymał Medal 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Żonaty z Anną z domu Kosznik, nauczycielką chemii. Ojciec Miłosławy (ur. 1972) zamężnej Szewczyk, germanistki, nauczycielki akademickiej, tłumaczki, dr hab., profesor w Instytucie Filologii Germańskiej UG, Sławiny zamężnej Kwidzińskiej, polonistki, poetki, redaktorki, korektorki, i Wisławy zamężnej Kołodziejczyk, absolwentki politologii, specjalistki zarządzania personelem (HR). SR

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania