GDAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki przy ul. Chlebnickiej 2
Tablica Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki na budynku przy ul. Chlebnickiej 2
Alina Jackiewicz-Kaczmarek Fiord, I nagroda w konkursie GTPS Gdańska Grafika Roku 1994

GDAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUKI (GTPS), stowarzyszenie kulturalne. Propozycja utworzenia w Gdańsku stowarzyszenia mającego zajmować się sprawami kultury zgłoszona została na posiedzeniu Sejmiku Kultury Miasta Gdańska 6 XI 1957. Pierwsze zebranie organizacyjno-wyborcze odbyło się 26 XI 1957, 2 V 1958 wpisane do rejestru stowarzyszeń. Kontynuuje tradycje międzywojennego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki. Powstało w wyniku podziału na Gdańskie Towarzystwo Naukowe i na GTPS. Pierwszym prezesem został profesor Politechniki Gdańskiej i radny Gdańska Jerzy Mindowicz.

Początkowo z siedzibą m.in. w Klubie Studentów Wybrzeża Żak przy ul. Wały Jagiellońskie 1, na dłużej przy ul. Długiej 57, od 16 IV 1977 z siedzibą przy ul. Chlebnickiej 2 (błędny jest powszechnie powielany pogląd, jakoby miała tu siedzibę szkoła mariacka, zob. też Johann Glosemeyer). Działalność GTPS zaznaczyła się szczególnie w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, teatru. Tu w latach 60. XX wieku działały: Studio Rapsodyczne i Teatr przy Stoliku. W latach 70. XX wieku przyznawano doroczne nagrody Gdańska Książka Roku oraz stypendia pisarskie i plastyczne. W latach 1967–1972 GTPS zgromadziło kolekcję malarstwa, rysunku, grafiki i rzeźby twórców pomorskich, przekazaną następnie w depozyt Muzeum Pomorskiemu. GTPS organizuje wystawy plastyczne (w galerii PUNKT działającej od lat 70.), spotkania literackie i artystyczne. W latach 90. XX wieku organizowano Konkurs Poetycki im. Mieczysława Czychowskiego.

Dorobek wydawniczy: „Gdański Rocznik Kulturalny” (1964–1970, 1973, 1975, 1985–2000), miesięcznik „Autograf” (1988–1990), dwumiesięcznik „Autograf-post” (od 1995), tomy poezji, seria „Biblioteka Rękopisów” (77 arkuszy poetyckich), katalogi plastyczne.

Organizuje doroczny Konkurs na Pomorską Grafikę Roku i Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Laur Czerwonej Róży. Co roku przyznaje twórcom gdańskim za wybitne osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach Honorowe Nagrody Artystyczne GTPS. ASW

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania