AUTOGRAF, pismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Okładka miesięcznika „Autograf”, 1989

„AUTOGRAF. Miesięcznik. Literatura. Sztuka. Krytyka”. Pismo powstałe w wyniku starań środowiska literackiego Trójmiasta po rozwiązaniu kwartalnika „Punkt” w stanie wojennym. Ukazywało się w latach 1988–1990; nr 1 z datą: wrzesień 1988, ostatni, czyli 7/8 (23–24), z datą: lipiec–sierpień 1990 (na początku 1991), w sumie 24 numery. Redaktorem naczelnym był Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, wydawcą Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki z siedzibą przy ul. Chlebnickiej 2.

Pismo dotował Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Nakład: 3000–4000 egzemplarzy (od nr. 5/89 nie podawano wysokości nakładu). Miało charakter literacko-artystyczny. Obok poezji i prozy ważne miejsce zajmowała eseistyka i recenzje: literackie, teatralne, plastyczne i muzyczne; rejestrowano najważniejsze wydarzenia kulturalne i artystyczne. Wśród publikacji można wymienić miedzy innymi pierwodruk przekładu poematu Anny Achmatowej Requiem (tłumaczenie Jacek Kotlica). Niektóre numery miały charakter tematyczny (między innymi wileński potrójny numer 6–7–8/89 czy rosyjski 7–8/90).

Przestało wychodzić wskutek rozłamu w zespole redakcji i nacisków części środowiska literackiego, skupionego w powstającym gdańskim oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Część aktywów pisma przejął kwartalnik „Tytuł”. Od 1995 kontynuowane jako „Autograf-Post”, „Autograf”. ASW

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania