PUNKT, pismo

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
„Punkt”, 1980

„PUNKT. Almanach gdańskich środowisk twórczych”. Wydawany przez Wydawnictwo Morskie, jako kwartalnik ukazywał się w latach 1978–1981, powstało 14 numerów. Pierwszy datowano na styczeń–marzec 1978; ostatni na kwiecień–czerwiec 1981. Funkcję redaktora naczelnego pełnił Edward Mazurkiewicz, dyrektor Wydawnictwa Morskiego.

Czasopismo utworzono z inicjatywy Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Publikowano prozę, poezję i publicystykę, przekłady, recenzje, noty dotyczące wydarzeń artystycznych na Wybrzeżu. Pierwszych 10 numerów ukazało się w nakładzie 800 egzemplarzy. Numer 11 w nakładzie 2300 egzemplarzy. Numer 12, datowany na październik–grudzień 1980, dokumentujący przebieg strajków w sierpniu 1980, ukazał się w dwóch wydaniach, łącznie 40 000. Każdy z ostatnich 2 numerów miał nakład 4800 egzemplarzy. W 12. numerze kwartalnika znalazły się publikacje dokumentujące przebieg wydarzeń sierpniowych, między innymi treść postulatów strajkujących załóg, magnetofonowego zapisu przebiegu obrad Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) w Stoczni Gdańskiej, wybór poezji czasu strajku, treść ulotek rozpowszechnianych przez strajkujących i stronę rządową. W numerze zamieszczono też przemówienia końcowe Lecha Wałęsy i reprezentującego rząd Mieczysława Jagielskiego, protokół porozumienia między Komisją Rządową a MKS z 31 VIII 1980.

Kwartalnik zawieszono zgodnie z dekretem o stanie wojennym i zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki z 21 XII 1981. Z funkcji redaktora naczelnego został odwołany Edward Mazurkiewicz. „Punkt” ukazywał się poza koncernem państwowym RSW Prasa-Książka-Ruch. Nie miał etatów, redagowali go przedstawiciele wybrzeżowego środowiska literackiego i pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy numer tworzył zespół: Edward Mazurkiewicz – redaktor naczelny, Jacek Kotlica – sekretarz, Bohdan Kubicki, Stanisław Rosiek, Tadeusz Skutnik, Zofia Watrak. Później w zespole pojawili się: Małgorzata Czermińska, Zbigniew Joachimiak, Aldona Mrozowska, Edmund Puzdrowski, od 10 nr. Andrzej Krzysztof Waśkiewicz. Jacek Kotlica został zastępcą redaktora naczelnego, funkcję sekretarza redakcji przejął Stanisław Rosiek. Współpracownikami byli między innymi Maria Janion, Stefan Chwin, Ryszard Major, Kazimierz Nowosielski, Władysław Zawistowski.

W 1982 rozpoczęto rozmowy na temat wznowienia kwartalnika. W lipcu władze podjęły decyzję co do osoby nowego redaktora naczelnego. Miał nim zostać Stanisław Hebanowski, który po dwóch spotkaniach redakcyjnych nagle zmarł. Po odwołaniu stanu wojennego zespołowi redakcyjnemu nie udało się porozumieć z dyrekcją Wydawnictwa Morskiego. JAK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania