DZIEMIDOK BOHDAN, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

BOHDAN DZIEMIDOK (3 X 1933 Słonim, województwo nowogródzkie – 9 VIII 2022), filozof, teoretyk sztuki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1951 absolwent szkoły średniej w Poznaniu, w latach 1951–1956 studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Leningradzkiego. Od września 1956 pracownik Katedry Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktor od 1963 (dysertacja: Próba zbudowania teorii komizmu na podstawie dotychczasowych badań w tej dziedzinie), w 1977 doktor habilitowany, w 1982 profesor nadzwyczajny (tytularny). Jako stypendysta Fundacji Forda w latach 1967–1968 przebywał na University of California w Berkeley i Columbia University w Nowym Jorku. W 1978 wykładał jako visiting professor na Temple University w Filadelfii i w Berkeley. Współorganizator MIFiS UMCS w Lublinie i jego dyrektor, kierownik Zakładu Etyki i Estetyki, od 1 IX 1981 do 21 V 1982 prorektor, od 21 do 24 maja 1982 pełnił obowiązki rektora UMCS.

Od 1983 pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii UG, 1992 profesor zwyczajny. W 1988–1990 prowadził wykłady w Instytucie Filozofii Akademii Nauk ZSRR w Moskwie, na uniwersytetach w Oxfordzie (1986), Chicago (1987), Tokio (1993), na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie (1994). Był kierownikiem Zakładu Etyki i Estetyki, w latach 1996–1999 dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG, następnie dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UG.

Specjalista z zakresu filozofii sztuki i estetyki, etyki i aksjologii, filozofii amerykańskiej XX wieku. Autor między innymi głośnej pracy O komizmie, z ilustracjami Szymona Kobylińskiego (Warszawa 1967, wydana także w języku rosyjskim (1974) i angielskim w Holandii (1994), wyd. 2 polskie zmienione: O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Gdańsk 2011), Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego (1980), Sztuka, wartość, emocje (1992), The Comical Philosophical Analysis (1993), Główne kontrowersje estetyki współczesnej (2002). Był między innymi współredaktorem (z prof. Peterem McCornickiem, Ottawa) międzynarodowej antologii On the Aesthetics of Roman Ingarden (Dordrecht, 1989).

W 1998 były redaktor naczelny „Studiów Estetycznych”; członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Society for Advancement of American Philosophy, International Association for Aesthetics (w latach 1992–1998 jego pierwszy wiceprezydent), zasiadał w komitecie redakcyjnym wydawanego w USA kwartalnika „Humor. International Journal of Humor Research”. W 2004 otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych ( nagrody miasta Gdańska). Pracował w prywatnych szkołach wyższych: Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, Ateneum – Szkole Wyższej; pracownik Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Żonaty z Hanną z domu Sotomską (zm. 30 V 2016). Pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania