ZAJADŁO JERZY, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jerzy Zajadło

JERZY ZAJADŁO (ur. 28 VIII 1954 Gdańsk), prawnik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Absolwent Szkoły Podstawowej nr 71 w Gdańsku-Przymorzu, w 1973 V Liceum Ogólnokształcącego, w 1977 Wydziału Prawa i Administracji UG na kierunku prawo, w 2015 Wydziału Nauk Społecznych UG na kierunku filozofia. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UG, od 1983 doktor na podstawie rozprawy Prawo natury w myśli politycznej Hugona Grocjusza. W latach 1984–1986 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku i zdał egzamin sędziowski. W okresie 1985–1986 był stypendystą Alexander von Humboldt-Stiftung na uniwersytecie w Kolonii. Od 2001 doktor habilitowany (na Wydziale Prawa i Administracji UG), od 2003 profesor nadzwyczajny (uczelniany), od 2005 profesor tytularny, od 2007 profesor zwyczajny. Od 2015 członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.

W latach 1983–2002 pracownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG, 2002–2014 tamże w Zakładzie Praw Człowieka, od 2005 tamże w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa. Przez dwie kadencje (2008–2016) członek Senatu UG i Konwentu Godności Honorowych UG. Jednocześnie w latach 1991–1996 prezes zarządu Hestii sp. z o.o., od 1997 – po powstaniu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Hestia Insurance oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Hestia-Life – przewodniczący rad nadzorczych obu instytucji. W 1976 zawodnik drużyny rugby Bałtyku Gdynia, od 29 maja do 22 XII 1999 prezes Polskiego Związku Rugby.

Specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa oraz praw człowieka. Autor między innymi monografii: Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury (2001), Odpowiedzialność za Mur. Procesy strzelców przy Murze Berlińskim (2003), Studia Grotiana (2004), Dylematy humanitarnej interwencji (2005), Dziedzictwo przeszłości. Gustaw Radbruch – portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty (2007), Po co prawnikom filozofia prawa (2008), Radbruch (2016), Schmitt (2016), Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa (2017). Redaktor opracowań zbiorowych: Prawa człowieka: wczoraj – dziś – jutro (2005), Filozofia dogmatyk prawniczych (2007), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć (2007), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: portrety filozofów prawa (2008), Fascynujące ścieżki filozofii prawa (2008), Antologia tekstów dotyczących praw człowieka (2008), Human Rights. An Anthology of Texts (2008), Humanitarian Interventions (2010), Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej filozofii prawa (2010), Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego. 100 podstawowych pojęć (2011), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? (2012), Łacińska terminologia prawnicza (2013), Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach (2013), Sprawiedliwość (2016). Ponadto od 2008 do marca 2016 członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sejmowego”, od 2012 rady programowej miesięcznika „Państwo i Prawo”, od 2017 rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego.

Od 2005 członek Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego ILA (International Law Association), od 2010 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR (jednej z sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR – Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie), od 2019 członek Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

Odznaczony Medalem Edukacji Narodowej (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), uhonorowany nagrodą „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich UG (2007), Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2016), Nagrodą im. Edwarda J. Wendego (2017), Nagrodą Wydziału I Polskiej Akademii Nauk im. Leona Petrażyckiego (2017), Nagrodą Naukową Rektora UG im. Karola Taylora (2020). BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania