KALISZAN ROMAN, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Roman Kaliszan


ROMAN KALISZAN (23 XII 1945 Przybysław, Wielkopolska – 9 V 2019 Gdańsk), farmakolog, fizyk, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG). Syn Tomasza i Leokadii. W 1963 ukończył liceum ogólnokształcące w Gostyniu (w 1962 był szachowym mistrzem powiatu gostyńskiego), w latach 1963–1968 studiował na Wydziale Farmacji AMG. Następnie od 1969 do 1973 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (UG).

Od 1968 pracownik AMG: do 1975 asystent w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej, od 1975 doktor nauk farmaceutycznych, od 1982 doktor habilitowany nauk farmaceutycznych, od 1983 docent, od 1990 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 1994 profesor zwyczajny. Od 1984 kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakologii AMG, w latach 1984–1987 prodziekan Wydziału Farmaceutycznego, od 1999 do 2005 prorektor AMG do spraw nauki, w okresie 2005–2008 rektor AMG.

W latach 1979–1980 przebywał na stażu podoktoranckim na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Edynburgu (Wielka Brytania). W 1984 stypendysta British Council w Edynburgu i DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) w Instytucie Biologii Doświadczalnej i Medycyny w Borstel koło Sülfeld (Szlezwik-Holsztyn). Profesor wizytujący na Uniwersytecie Stanowym New Jersey w New Brunswick (1987) i na Wydziale Chemii Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Binghamton (1993) oraz na Wydziale Medycznym kanadyjskiego Uniwersytetu McGilla w Montrealu (1991–1992). Pracował także w Collegium Medicum w Bydgoszczy i prowadził zajęcia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-AMG.

Zajmował się badaniami nad zależnością między strukturą chemiczną leków a ich właściwościami, badaniami dotyczącymi wyrażanych matematycznie zależności między strukturą chemiczną leków a ich farmakologicznymi właściwościami. Interesowała go komputerowa analiza struktury leków, ich modelowanie molekularne i analityka chemiczna z pomiarami aktywności farmakologicznej in vitro i in vivo. Był autorem między innymi pracy Elementy farmakometrii i wybrane zagadnienia z zakresu farmakodynamiki (1990). W latach 1992–1995 zasiadał w Radzie Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, od 2001 pełnił funkcję konsultanta krajowego do spraw analityki farmaceutycznej.

W latach 1989–1995 był przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, od 2007 jego członek honorowy. Od 1993 był członkiem, następnie pierwszym zastępcą sekretarza (1995–1998), sekretarzem generalnym (1998–2001) i członkiem honorowym (2017) Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1998 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN), od 2013 członek rzeczywisty, w latach 2002–2014 wiceprezes Oddziału Gdańskiego PAN. Ponadto członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (od 1990), Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN (1998–2002), Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN i Instytutu Chemii Polimerów PAN (od 2003) oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN (od 2003). W 2009 został przyjęty do Polskiej Akademii Umiejętności. Ponadto był członkiem ScanBalt Academy of the Baltic Sea Region University Network (od 2006), serbskiej Akademii Nauk i Sztuki Wojwodiny (od 2010) oraz włoskiej Narodowej Naukowej Komisji Kwalifikacyjnej (ASN) w zakresie chemii analitycznej (od 2013). W latach 2010–2015 zasiadał w Narodowej Rady Rozwoju Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (1991), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007), uhonorowany Medalem „Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku” (1994), Medalem 50-lecia AMG (1995), Medalem 1000-lecia Gdańska (1997), Europejskim Laurem Farmacji oraz Medalem im. B. Koskowskiego (2005), Medalem im. A. Waksmundzkiego (2006), Medalem 60-lecia Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (2007), Medalem 30-lecia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie (2011) i Medalem Jana Heweliusza Rady Miasta Gdańska (2011), odznakami „Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo Lekarskie” (2009), Za Zasługi Dla Służby Zdrowia (2016). W 1990 otrzymał nagrodę wojewody gdańskiego w dziedzinie nauki i kultury, w 2001 Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Ponadto był laureatem nagrody naukowej Wydziału Nauk Medycznych PAN (1996), nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe (1997 i 2014), nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003), indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komitetu Badań Naukowych; 2009). Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W 2020 ustanowiono coroczne wyróżnienie z zakresu nauk biomedycznych i biofarmaceutycznych, Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana, przyznawaną przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Naukową Fundację Polpharmy oraz Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Medal zaprojektował Andrzej Taranek. ASZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania