BÖMELN GABRIEL, burmistrz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gabriel Bömeln, według Daniela Kleina rytował Bernard Lépicié, 1739

GABRIEL BÖMELN (22 VII 1658 Gdańsk – 25 III 1740 Gdańsk), burmistrz Gdańska. Syn Georga Bömelna i Justiny, córki Lorenza Gabriela. W młodości wysłany został przez rodziców w celu nauki języka polskiego do Poznania i na dwór królewski w Warszawie. Uczył się od 1669 w Gimnazjum Akademickim, następnie studiował na uniwersytecie w Królewcu (1672) oraz prawo na uniwersytecie w Lejdzie (1678). Na początku lat 80. XVII wieku odbył kilkuletnią podróż edukacyjną po Europie, zwiedził Niderlandy, Francję i Anglię.

Po powrocie do Gdańska najprawdopodobniej od 1683 był sekretarzem Rady Miejskiej. 4 II 1687 otrzymał kupieckie obywatelstwo Gdańska jako tzw. Bürger-Kind (dziecko gdańskich obywateli). Od 1688 był członkiem Trzeciego Ordynku, reprezentując na jego forum Kwartał Wysoki. Od 1692 był ławnikiem, od 1700 był rajcą, w 1703 sędzią.

Stał na czele poselstwa gdańskiego wysłanego za namową króla polskiego Augusta II Wettina do Paryża i przebywającego tam od 27 IX 1700 do 30 VI 1701, głównie w celu przeproszenia króla francuskiego Ludwika XIV za brak poparcia ze strony Gdańska i niewpuszczenie w mury miasta księcia Contiego, francuskiego kandydata do tronu polskiego. Przepraszać miano również za zajęcie towarów kupców francuskich w Gdańsku, co było odpowiedzią gdańszczan na restrykcje Francji wobec gdańskiego handlu. 7 XII 1700 delegacja została przyjęta w Wersalu, wygłosił w obecności Ludwika XIV uroczystą mowę deprekacyjną. Mimo kilkumiesięcznego pobytu w Paryżu nie udało mu się dojść do porozumienia ze stroną francuską, która żądała wypłaty przez Gdańsk wysokiego odszkodowania (200 000 liwrów). W 1703 został wysłany do Torunia na rozmowy z generałem Magnusem Stenbockiem, głównodowodzącym wojsk szwedzkich okupujących Prusy Królewskie w początkowej fazie wojny północnej. Dzięki zręcznej grze dyplomatycznej odwiódł go od zamiaru ataku na Gdańsk, jak i zamiaru ściągnięcia z miasta kontrybucji.

Jako rajca pełnił również funkcję kierownika gdańskiej izby akcyzowej, odpowiedzialnej za pobór akcyzy od towarów konsumowanych w mieście. W 1704 zredagował na zlecenie władz miejskich memoriał Observationes, so zu gutter Einrichtung der Accise-Kammer gehören dotyczący potrzeby pilnej reformy izby akcyzowej i nowej konstrukcji pobieranych przez tę instytucję podatków pośrednich.

Od 1708, przez 32 lata, był burmistrzem. Urząd pierwszego burmistrza pełnił w 1710, 1714, 1718, 1720, 1722, 1726, 1730, 1734 i 1738, drugiego w 1709, 1713, 1717, 1725, 1729, 1733 i 1737, trzeciego w 1708, 1712, 1724, 1728, 1732 i 1736, czwartego w 1711, 1715, 1716, 1719, 1721, 1723, 1727, 1731, 1735, 1739 i 1740. W 1712 i 1713 był burgrabią królewskim w Gdańsku. Był także protoscholarchą.

W 1733 był w Radzie Miejskiej Gdańska przywódcą stronnictwa opowiadającego się za elekcją na króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego i przeciwnikiem kandydatury Augusta III Wettina. Jesienią 1733, stojąc na czele gdańskiej Rady Wojennej (jako burmistrz odpowiedzialny za sprawy militarne) zaangażował się w przygotowania Gdańska do spodziewanego oblężenia przez wojska rosyjsko-saskie, nakazując gromadzenie zapasów żywności i sprzętu wojskowego, organizując naprawę i rozbudowę fortyfikacji, a ponadto asygnując z kasy miasta znaczne kwoty na dodatkowe zaciągi żołnierzy do wojsk miejskich. Wielokrotnie bywał na dworze królewskim w Warszawie w sprawach związanych z politycznymi, prawnymi i gospodarczymi interesami Gdańska.

Był właścicielem rezydencji zwanej Monplaisir (Moja Przyjemność) we Wrzeszczu wraz z dworem i rozległym, obszernym parkiem (obecnie róg al. Grunwaldzkiej i ul. Uphagena). W 1738 opat klasztoru cystersów w Oliwie skarżył go, że bezpodstawnie rościł sobie prawa do Dworu III i Dworu IV w Oliwie.

Wydarzenia z jego życia upamiętniano licznymi okolicznościowymi utworami. M.in. misja z 1703 znalazły odbicie w wierszu rektora szkoły św. Katarzyny Johanna Ernsta Schrödera, wybór na burmistrza 1708 jak i objęcie funkcji pierwszego burmistrza w 1710 doczekały się utworów późniejszego pastora w Tczewie, Gabriela Bentera (1682–1721), wybór w 1708 utworów pastora Johannesa Falcka i profesora Gimnazjum Akademickiego Christopha Behra (1643–1704), wybór w 1710 także wiersza Johanna Andreasa Habela, ponowne objęcie funkcji pierwszego burmistrza w 1718 uświetnił Gottlieb Schelwig, kolejne, w 1720, późniejszy sekretarz Gdańska, Karl Friedrich Steinhart itd. Kilka grzecznościowych utworów poświęcił mu profesor Gimnazjum Akademickiego, Johannes Sartorius (1703, 1708, 1712, 1723).

Żonaty był od 17 II bądź 3 XII 1686 z Agathą, córką Simona Schrödera, ławnika (od 1655) Starego Miasta. Miał czworo dzieci: Georga Simona (11 VI 1688 Gdańsk – 20 III 1755 Gdańsk), od 29 I 1715 posiadającego kupieckie obywatelstwo Gdańska, ławnika (od 1722), rajcę (od 1741), burgrabiego królewskiego w Gdańsku (w 1747 i 1751), żonatego od 1714 z Anną Elisabethą, córką burmistrza Karla Ernsta Bauera, oraz córki Agathę Justinę (1691–1756), od 1723 żonę dowódcy wojsk gdańskich, generała majora Johna Sinclaira (zm. 1731), następnie od 1732 hrabiego Constantina von Unruha, Concordię Renatę (1694–1737), od 1731 żonę Johanna Ernsta Wallenrodta, tajnego radcę dworu pruskiego, i Constantię Benignę (ur. 1700), która poślubiła pułkownika regimentu dragonów w służbie saskiej (pod naczelnym dowództwem przyszłego króla polskiego Augusta III). DK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania