BURGRABIOWIE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Constantin Brandt (30 V 1591 – 15 X 1665), ławnik (1632), rajca (od 1641), sędzia (1642), burgrabia gdański 1651 i 1667, malował Adolf Boy
Emanuel Dilger (1628–1697), ławnik (1670), rajca (1677), burgrabia gdański (1695)
Karl Adolf Ferber (5 III 1663 – 24 VII 1737), ławnik (1708), rajca (1728), burgrabia gdański (1734)
Heinrich Schwartzwald (8 lub 13 VII 1642 Gdańsk – 27 III 1705 Gdańsk), ławnik (1688), rajca (1691-1705), burgrabia (1701), portret Andreasa Stecha, 1682
Johann Anton von Waesberghe (19 IV 1713 Gdańsk – 24 II 1776 Gdańsk), ławnik (1748), rajca (1768-1776), burgrabia (1776), według rysunku Daniela Chodowieckiego, którego przyjął w stroju domowym, 1773

BURGRABIOWIE (Burggräfliches Amt), urząd przedstawiciela króla polskiego w Gdańsku, utworzony na mocy przywileju Kazimierza Jagiellończyka z 15 V 1457. Nadawał Radzie Głównego Miasta Gdańska prawo corocznego proponowania na ten urząd ośmiu członków rady (burmistrzów i rajców), z których grona król polski wybierał jedną osobę. Burgrabia składał królowi przysięgę.

W latach 1457–1792 było 326 burgrabiów, niektórzy pełnili urząd kilkakrotnie, w sumie 138 osób z 81 rodzin. Zachowały się 224 dokumenty nominacyjne (68,7 %) dla 182 burmistrzów i 144 rajców. Do głównych kompetencji burgrabiego należało reprezentowanie interesów króla polskiego w mieście, orzecznictwo sądowe w sprawach dla niego zastrzeżonych (głównie przestępstwa na drogach publicznych), wystawianie glejtów, egzekwowanie prawa kaduka (prawo do dysponowania majątkiem zmarłego w wypadku braku spadkobierców) i wyroków sądu oficjała kujawskiego w Gdańsku, przyjmowanie przysiąg od sędziów, prokuratorów i obrońców, nadzór nad budową szubienic i wykonywaniem wyroków śmierci.

Burgrabia posługiwał się własną pieczęcią (od 1578 pieczęć herbowa o dwóch polach, w jednym pół orła polskiego, w drugim godło Gdańska), miał do pomocy pisarza i kilku służących. Jego wynagrodzenie stanowiły wpływy z części kar pieniężnych. JZ

Burgrabiowie gdańscy
Lata pełnienia funkcji Imię i nazwisko
1457–1459, 1472–1475, 1477, 1480 Reinhold Niederhof
1470, 1471, 1476 Johann Fere
1478–1479, 1481–1482 Johann Angermünde
1483, 1484 Martin Bock
1485, 1486, 1487 Rudolf Feldstete
1488, 1489, 1490 Georg Bock
1491, 1492–1494 Heinrich Falcke
1495 Johann Ferber
1496, 1497 Herman Germann
1498, 1500, 1502, 1511 Georg Mandt
1499, 1501 Heinrich Suchten
1503–1508, 1510 Matthias Zimmermann
1509 Johann Schewecke
1512, 1513, 1515–1522 Eberhard Ferber
1514 Martin Rawenwald
1522, 1523, 1526–1531 Philip Bischof
1524 Reinhold Feldstete
1525 Matthias Lange
1532–1535, 1538, 1539, 1546, 1551 Johann von Werden
1536, 1537, 1540, 1542–1545 Georg Schewecke
1541, 1548, 1552 Johann Stutte
1547, 1555 Tiedemann Giese
1549 Georg Mölner
1550 Heinrich Kleinfeld
1553, 1556, 1559, 1563, 1569 Johann Brandes
1554, 1558 Georg Giese
1557, 1567, 1578 Constantin Ferber
1560, 1564, 1568 Georg Kleefeld
1561, 1565 Johann Proite
1562 Johann Kremer
1566 Heinrich Niederhof
1569–1572 Matthias Zimmermann
1572–1577, 1583, 1586–1587, 1590, 1600 Peter Behme
1579 Albrecht Giese
1580, 1584, 1589, 1595, 1598, 1601, 1605, 1608 Johann von der Linde
1581, 1588, 1591 Georg Rosenberg
1582 Reinhold Mölner
1585 Bartholomäus Brandt
1592 Jakob Schelle
1593, 1599 Constantin Giese
1594 Adolf Huppe
1596 Michael Rogge
1597 Gerhard Zimmermann
1600 Daniel Czirenberg (Zierenberg)
1602–1605 Georg Mehlmann
1603, 1606 Gerhard Brandes
1604, 1607, 1612 Simon Kluge
1609 Salomon Brandt
1610 Bartholomäus Brandt
1611 Andreas Borckmann
1613, 1617, 1623 Johann Proite
1614 Walter von Holten
1615, 1619, 1624 Arnold von Holten
1616 Eggert von Kempen
1618 Johann Speimann
1620 Georg Rosenberg
1621, 1629 Tiedeman Giese
1622, 1627, 1631, 1634 Valentin von Bodeck
1625, 1626, 1636 Johann Czirenberg
1628 Adrian von der Linde
1630, 1635, 1639 Herman von der Beke
1632 Johann Rogge
1633, 1638 Israel Köhne-Jaski
1637, 1640 Elert von Bobart
1641 Siegmund Kerschenstein
1642, 1646 Nicolaus Pahl
1643, 1648, 1658 Nathanael Schmieden
1644, 1649, 1655, 1659, 1664, 1668, 1672, 1679 Adrian von der Linde
1645 Constantin Ferber
1647, 1652, 1660 Klemens Cölmer
1650, 1654 Heinrich Freder
1651, 1657 Constantin Brandt
1653, 1656 Friedrich Ehler
1661, 1670 Nicolaus von Bodeck
1662 Daniel Heine
1663 Georg von Bömeln
1665, 1669, 1676, 1682 Gabriel Krumhausen
1666 Johann Wahl
1667 Benjamin Engelcke
1671 Michael Behem (von Behmenfeld)
1673–1675, 1678, 1687, 1691, 1696, 1697, 1699 Gabriel Schumann
1677, 1680 Johann Kratzer
1681, 1685 Daniel Proite
1683, 1690 Christian Schröder
1684 Eduard Rüdiger
1686 Johann Schwartzwald
1688, 1692 Constantin Ferber
1689, 1694, 1698, 1703–1705 Johann Ernst Schmieden
1693 Salomon Schumann
1695 Emanuel Dilger
1700 Reinhold Wieder
1701 Heinrich Schwartzwald
1702, 1706 Constantin Freder
1707, 1711, 1715, 1718 Karl Ernst Bauer
1708 Andreas Borckmann
1709 Friedrich Gottlieb Engelcke
1710 Joachim Hoppe
1712, (1732) Gabriel Bömeln
1713 Johann Albrecht Rosenberg
1714, 1717, 1722, 1727, 1730, 1740 Johann Gottfried Diesseldorf
1716 Gottfried Reyger
1719 Johann Heinrich Schmidt
1720 Johann Ernst von der Linde
1721 Salomon Gabriel Schumann
1723 Johann Nathanael Ferber
1724, 1728, 1731, 1736 Johann Sigmunt Ferber
1725 Abraham Groddeck
1726, 1729 Gottfried Bentzmann
1732–1734 Heinrich Renner
1734 Karl Adolf Ferber
1735, 1741, 1754 Nathanael Gottfried Ferber
1737, 1743 Carl Gottlieb Ehler
1738, 1746, 1748, 1749 Johann Wahl
1739, 1742, 1745 Karl Gottfried Schmieden
1744, (1749), 1753 Friedrich Reyger
1747, 1751 Georg Simon von Bömeln
1750, 1757, 1759 Christian Gabriel von Schröder
1752 Daniel Schumann
1755 Daniel Elert Jantzen
1756, 1760 Gotthilf Wernick
1758, 1763, 1764, 1767, 1774, 1777 Eduard Friedrich Conradi
1760 Johann Friedrich Schumann
1761, 1766, 1769 Karl Groddeck
1762 Daniel Gralath I
1765, 1768, 1772 Gottlieb Gabriel von Weickhmann
1770 Heinrich Zernecke
1771, 1778 Christian Friese
1773 Gottfried Schwartz
1775, 1788 Johann Bentzmann
1776 Johann Anton von Waesberghe
1776, 1783 Paul Gottfried Aycke
1779, 1791 Johann Hieronim Broen
1780 Johann Heinrich Martens
1781, 1784 Gabriel Joachim Weickhmann
1782, 1786, 1789 Joachim Wilhelm Weickhmann
1785, 1790 Karl Friedrich von Gralath
1787 Samuel Flander
1792 Adrian Gottlieb Engelcke
JZ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania