ŚWIATOWE ZJAZDY GDAŃSZCZAN

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Parada na Drodze Królewskiej podczas III Światowego Zjazdu Gdańszczan, 2010
IV Światowy Zjazd Gdańszczan, 2014

ŚWIATOWE ZJAZDY GDAŃSZCZAN, spotkania osób urodzonych w Gdańsku, jego mieszkańców (byłych i obecnych) czy odczuwających emocjonalne związki z miastem, różnych narodowości i z różnych państw, odbywające się co cztery lata z intencją wzmocnienia więzów i gdańskiej tożsamości oraz promocji Gdańska. Pomysłodawcą był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz (zainspirowany Zjazdem Podhalan). Na termin zjazdów wybrano okres około 25 maja, nawiązujący do 25 V 1457, czyli daty wystawienia przywilejów króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka dla Głównego Miasta Gdańska ( wojna trzynastoletnia).

Pierwszy zjazd odbył się 24–26 V 2002, podczas niego między innymi odsłonięto pomnik Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy, zorganizowano wystawę grafik Güntera Grassa. Drugi zjazd (z powodu wizyty w Polsce papieża Benedykta XVI) odbył się 2–4 VI 2006, towarzyszyły mu: ogłoszenie wyników międzynarodowego studenckiego konkursu na zabudowę Targu Siennego i Targu Rakowego, otwarcie parku Kraina Zabawy i Skate Plaza ( Park im. Ronalda Reagana), wystawy („Wisła w dziejach Gdańska” w Centralnym Muzeum Morskim, „Ryciny Daniela Chodowieckiego w kolekcji Jacoba Kaburna” w Zielonej Bramie); zorganizowano międzynarodowe kryterium uliczne, przegląd filmów fabularnych związanych z Gdańskiem („Gdańsk na ekranie”; kina Neptun, Kameralne, Helikon).

Dwa pierwsze zjazdy potwierdziły zasadność przyświecającej im idei, czego dowodem było między innymi podarowanie w 2008 przez profesora medycyny uniwersytetu w Heidelbergu Hartmuta Kirchheima (niepochodzącego z Gdańska, ale odwołującego się do wspomnień matki z okresu międzywojennego, pamiętającej piękną gdańską szafę w sieni Domu Uphagena) barokowej szafy gdańskiej, przekazanej Muzeum Dom Uphagena. Trzeci zjazd, w 2010, przyniósł Gdańskowi między innymi darowiznę ponad 600 eksponatów ze zbioru sreber stołowych (z XVIII–XX wieku) – donatorem był Jurgen Gromka (ur. 1939 Gdańsk), kolekcjoner książek, grafiki, pocztówek, porcelany, numizmatów i złotnictwa, członek gdańskiego Bractwa Trzech Króli. W maju 2011 unikatową kolekcję znaczków z czasów II Wolnego Miasta Gdańska, zbiory ojca, przekazał Muzeum Historycznemu Miasta Gdańska profesor ekonomii Wiktor Askanas, zamieszkały w Kanadzie.

Do najważniejszych wydawnictw, które ukazały się z okazji zjazdów, należą: tom zbiorowy Tożsamość miejsca i ludzi. Gdańszczanie w perspektywie historyczno-socjologicznej, opublikowany w 2003 przez Oficynę Naukową, oraz Gdański Fenomen, wydany pod redakcją Lesława Michałowskiego w 2011 przez Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Ostatni, jak do tej pory, V Zjazd Gdańszczan odbył się w 2018. PAD

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania