AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >


Siedziba Akademii Muzycznej przy ul. Łąkowej, budynek B („żółty”), widok od strony dziedzińca
Akademia Muzyczna przy ul. Łąkowej, wnętrze Budynku B
Siedziba Akademii Muzycznej przy ul. Łąkowej, budynek A („czerwony”)
Wyższa Szkoła Muzyczna w Gdańsku, 1977
Zajęcia ze studentami
w Akademii Muzycznej
Próba przed Benefisem Dojrzałości w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej, 20 X 2017

AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI (AMuz), wyższa uczelnia artystyczna. Powstanie poprzedziła krótka działalność prywatnego Gdańskiego Instytutu Muzycznego (1945–1947). Jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (PWSM) w Gdańsku z tymczasową siedzibą w Sopocie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, powołana została dekretem Ministra Kultury i Sztuki 1 X 1947 i zorganizowana przez Stefana Śledzińskiego. Pierwszym rektorem został pianista, kompozytor i pedagog Jan Ekier. PWSM rozpoczęła zajęcia w 2. połowie października 1947. W pierwszym dziesięcioleciu działalności zebrano kadrę pedagogów (m.in. Stanisław Bielicki, Kazimierz Czekotowski, Florian Dąbrowski, Jan Ekier, Roman Heising, Stefan Herman, Barbara Iglikowska, Wacław Kmicic-Mieleszyński, Leokadia Nowacka-Ilska, Konrad Pałubicki, Paweł Podejko, Władysław Walentynowicz, Kazimierz Wiłkomirski, Bohdan Wodiczko).

W 1966 przeniesiono siedzibę do Gdańska, na ul. Łagiewniki. Szczególny rozwój przypadł na okres po 1972, kiedy rozwinięto jej struktury (cztery wydziały: kompozycji i teorii muzyki, instrumentalny, wokalno-aktorski, wychowania muzycznego i rytmiki), utworzono studio nagrań, wydawnictwo (od 1972 redaktorem naczelnym był zmarły 23 IX 2009 Janusz Krassowski), a także jedyny w Polsce Instytut Teorii Muzyki pod kierunkiem Marka Podhajskiego (1978). W latach 1974–1992 działała filia uczelni w Koszalinie (studia z zakresu wychowania muzycznego oraz pedagogiki instrumentalnej), rozpoczęło działalność studium pedagogiczne (1972) i studium języków obcych (1974). Od 1982 nosi obecną nazwę. Za wzrostem liczby studentów i nauczycieli akademickich poszły znaczące sukcesy artystyczne na krajowych i zagranicznych konkursach muzycznych i festiwalach. Wśród laureatów byli m.in. Konstanty Andrzej Kulka, Stefania Toczyska, Zofia Janukowicz-Pobłocka, Jerzy Sulikowski, Edward Zienkowski, Roman Suchecki, Bożena Porzyńska, Piotr Kusiewicz, Katarzyna Popowa-Zydroń, Ewa Pobłocka, Waldemar Malicki, wśród absolwentów – m.in. jazzmani Włodzimierz Nahorny i Leszek Możdżer.

Uznanie środowisk muzycznych zdobyły klasy: śpiewu solowego (prof. Barbara Iglikowska, prof. Halina Mickiewiczówna), fortepianu ( prof. Zbigniew Śliwiński, prof. Jerzy Sulikowski), wiolinistyki (prof. Stefan Herman), a także organów (prof. Leon Bator), wiolonczeli (prof. Roman Suchecki), kompozycji (prof. Konrad Pałubicki, prof. Eugeniusz Głowski), gitary (prof. Jan Paterek), klarnetu (prof. Mieczysław Andrzej Pietras). Ciekawą inicjatywą było zorganizowanie ( Krzysztof Olczak, przy współudziale Koła Młodych Związku Kompozytorów Polskich) cyklu Gdańskich Spotkań Młodych Kompozytorów „Droga” (1987, 1989, 1991, 1994), gromadzących w AMuz wielu ciekawych twórców młodego pokolenia. W 1998 na ul. Łąkową do pierwszego z dwóch rekonstruowanych budynków ( Gimnazjum Królewskie) przeniosły się Wydział Instrumentalny i administracja uczelni, w 1999 w skrzydle drugiego ( koszary) oddano do użytku nowoczesny dom akademicki, w 2001 do nowej siedziby w dawnych koszarach przeniosła się już cała uczelnia. Na przełomie XX i XXI wieku uczelnia weszła do Europejskiego Programu Sokrates-Erasmus (obecnie około 30 uczelni partnerskich w Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech), czego wyrazem były między innymi koncerty studenckich orkiestr w Max-Reger-Tage w Weiden (Niemcy 1999, 2000, 2001, 2003), na festiwalu mozartowskim w Lucernie (Szwajcaria 2002), na koncertach Junge Philharmonie Zentralschweiz w Lucernie (Szwajcaria, wielokrotnie). Nawiązano kontakty z wieloma instytucjami muzycznymi za granicą (najdłużej z akademiami w Brnie, Lucernie, Płowdiw, Petersburgu i Weimarze), co zaowocowało współpracą z wybitnymi muzykami, przyjeżdżającymi na kursy mistrzowskie, warsztaty, sesje naukowe i seminaria. W 2007 w kompleksie uczelni wybudowano nową salę koncertową; planuje się utworzenie Europejskiego Centrum Muzyki. AMuz jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów, Wyższych Szkół oraz Akademii Muzycznych (AEC) oraz Stowarzyszenia Akademii Muzycznych Krajów Morza Bałtyckiego ABAM.

Strukturę uczelni tworzą: Wydział I Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki; specjalności: dyrygentura symfoniczna, kompozycja, teoria muzyki (studia podyplomowe: dyrygentów orkiestr dętych, w zakresie teorii muzyki, w zakresie kompozycji); Wydział II Instrumentalny; specjalności: gra na instrumencie – akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, klarnet, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela – oraz instrumentalistyka w trybie zaocznym (studia podyplomowe i staże podyplomowe); Wydział III Wokalno-Aktorski, kierunek studiów – wokalistyka, specjalność: śpiew solowy; Wydział IV Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu (do września 2013 pod nazwą Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki); specjalności: dyrygentura chóralna, rytmika, edukacja muzyczna i muzyka kościelna oraz (w trybie zaocznym) jazz i muzyka rozrywkowa. Jako samodzielna jednostka działa Wydawnictwo Akademii Muzycznej (od 2010). W 2012 na uczelni studiowało 570 osób, kadra pedagogiczna liczyła 147 pedagogów etatowych (w tym 22 profesorów zwyczajnych, dziesięciu profesorów nadzwyczajnych, 21 na stanowisku profesora).

Najważniejsze cykliczne imprezy o zasięgu międzynarodowym organizowane w AMuz to: w trzyletnim cyklu Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa, zorganizowany po raz pierwszy w 1997 w ramach obchodów 1000-lecia pierwszej wzmianki o Gdańsku, 50-lecia uczelni i w 100. rocznicę śmierci kompozytora; w cyklu trzyletnim Międzynarodowy Konkurs Gry na Instrumentach Blaszanych, przeniesiony w 1983 z Pabianic, początkowo konkurs ogólnopolski, odbywający się corocznie, od 1996 międzynarodowy; w cyklu dwuletnim Międzynarodowe Gdańskie Spotkania Gitarowe; od 2006 Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Skrzypcowy; w cyklu dwuletnim Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Współczesnej. Instytut Teorii Muzyki (kierowany od 1993 przez Teresę Błaszkiewicz) organizuje cykliczne międzynarodowe sesje naukowe. Corocznie odbywają się kursy mistrzowskie w międzynarodowej obsadzie pedagogów w dziedzinach: gry na flecie, klarnecie oraz instrumentach smyczkowych, śpiewu solowego i dyrygentury chóralnej. W AMuz działają zespoły artystyczne, koncertujące w kraju i za granicą, współpracujące z wybitnymi dyrygentami: Akademicka Orkiestra Symfoniczna (dyrygent Janusz Przybylski), Orkiestra Kameralna (dyrygent Andrzej Kacprzak, Paweł Kukliński), Chór Uczelniany (dyrygent Marcin Tomczak) oraz Chór Żeński „Gaudium per Canto” (dyrygent Anna Fiebig) i Chór Męski Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu (dyrygent Michał Kozorys). Biuro Koncertowe organizuje rocznie około 160 koncertów. Prowadzone są stałe cykle koncertów kameralnych: w Bytowie – od 1982 comiesięczne koncerty na zamku pokrzyżackim; „Akademia Muzyczna w Politechnice” – od 1993 raz w miesiącu od października do maja w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej; Muzyczne Forum Młodych – od 2004 cykl koncertów kameralnych organizowany wspólnie z FBB Musica Mundi, Nadbałtyckim Centrum Kultury i Polską Filharmonią Bałtycką im. F. Chopina. Ponadto pedagodzy i studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego organizują dwa–trzy spektakle teatralne i operowe w ciągu roku. Uczelnia dysponuje studiem nagrań. Biblioteka akademicka liczy około 80 000 woluminów (nut, książek, rękopisów i prac naukowych), jest wyposażona w elektroniczny katalog dostępny przez Internet. Zbiory uczelnianej fonoteki liczą około 16 tysięcy nagrań. Na uczelni organizowane są sympozja i sesje naukowe o zasięgu środowiskowym, ogólnokrajowym i międzynarodowym, między innymi w cyklach poświęconych muzyce fortepianowej, organom i muzyce organowej, marynistyce, kulturze muzycznej różnych narodów, twórczości kompozytorów polskich, historii i kulturze muzycznej regionu, muzycznemu wykonawstwu. EF

Rektorzy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
1947–1948 Jan Ekier
1948–1951 Stefan Śledziński
1951–1952 Władysław Walentynowicz
1952–1954 Florian Dąbrowski
1954–1956 Władysław Bukowiecki
1956–1961 Piotr Rytel
1961–1972 Roman Heising
1972–1982 Antoni Poszowski
EF
Prorektorzy Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
1950 Janina Cygańska
1954–1961 Roman Heising
1971–1972 Konrad Pałubicki
1972–1975 Roman Suchecki
1975–1981 Paweł Podejko
NJ
Dziekani Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
1948–1951 Stefan Śledziński
1951–1952 Marian Antoniak
1952–1954 Konrad Pałubicki
1954–1957 Marian Antoniak
1957–1971 Konrad Pałubicki
1971–1975 Paweł Podejko
1975–1978 Marek Podhajski
1978–1981 Joachim Gudel
NJ
Dziekani Wydziału Instrumentalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
1947–1948 Zenon Feliński
1949–1951 Olga Iliwicka
1951–1952 Stefan Turkowski
1952–1972 Władysław Walentynowicz
1972–1975 Zbigniew Śliwiński
1975–1978 Jerzy Sulikowski
1978–1981 Tadeusz Kochański NJ
Dziekani Wydziału Wokalnego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
1950–1951 Janina Cygańska
1951–1952 Kazimierz Czekotowski
1952–1957 Maurycy Janowski
1957–1963 Barbara Iglikowska
1963–1971 Konrad Pałubicki
(w latach 1963–1971 Wydział Wokalny połączony z Wydziałem Instrumentalnym)
1971–1981 Zbigniew Bruna
NJ
Dziekani Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
1947–1961 Roman Heising
1961–1969 Wacław Kmicic–Mieleszyński
1969–1972 Antoni Poszowski
1972–1975 Marek Podhajski
1975–1981 Henryk Gostomski
NJ
Rektorzy Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki
1982–1987 Antoni Poszowski
1987–1993 Roman Suchecki
1993–1999 Waldemar Wojtal
1999–2003 Antoni Poszowski
2004–2005 Waldemar Wojtal
2005–2012 Bogdan Kułakowski
2012–2020 Maciej Sobczak
2020– Ryszard Minkiewicz
EF
Prorektorzy Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki
1981– 982 Paweł Podejko
1982–1984 Marek Podhajski
1983–1984 Zbigniew Śliwiński
1987–1990 Zbigniew Bruna
Mirosław Pawlak
1990–1993 Waldemar Wojtal
Krzysztof Sperski
1993–1996 Grażyna Fiedoruk–Sienkiewicz
1993–1999 Józef Raatz
1996–1999 Roman Perucki
1999–2005 Marek Schiller
Krzysztof Sperski
2005–2012 Marcin Tomczak
Krzysztof Olczak
2012–2016 Marek Rocławski
Ryszard Minkiewicz
Andrzej Artykiewicz
2016–2020 Marek Rocławski
Ryszard Minkiewicz
Małgorzata Skorupa
2020 – Marek Rocławski
Wojciech Szlachcikowski,
Paweł Kukliński
NJ
Dziekani Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
1981–1987 Eugeniusz Głowski
1987–1993 Joachim Gudel
1993–1999 Alicja Kozłowska–Lewna
1999–2005 Alina Kowalska–Pińczak
2005–2012 Alicja Kozłowska–Lewna
2012–2020 Renata Skupin
2020 – Sylwia Janiak–Kobylińska
NJ
Dziekani Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
1981–1984 Mieczysław Andrzej Pietras
1984–1987 Mirosława Pawlak
1987–1990 Magdalena Zawadzka–Silva
1990–1996 Marek Schiller
1996–1999 Krzysztof Sperski
1999–2005 Krzysztof Langman
2005–2012 Maciej Sobczak
2012–2019 Elżbieta Rosińska
2019–2020 Paweł Kukliński
2020 – Maciej Gański
NJ
Dziekani Wydziału Wokalnego, od 27 XII 1984 Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
1981–1984 Alicja Legieć–Matosiuk
1984 –1990 Zofia Janukowicz–Pobłocka
1990–1996 Piotr Kusiewicz
1996–2002 Krystyna Gorzelniak–Pyszkowska
2002–2008 Brygida Skiba
2008–2012 Ryszard Minkiewicz
2012–2020 Andrzej Nanowski
2020 – Krzysztof Bobrzecki
NJ
Dziekani Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, od 27 XII 1984 Wydziału Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
1981–1984 Henryk Gostomski
1984–1990 Elżbieta Kilińska
1990–1996 Henryk Gostomski
1996–2002 Elżbieta Kilińska
2002–2008 Marek Rocławski
2008–2016 Waldemar Górski
2016 – Michał Kierzkowski
NJ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania