WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WYDAWNICTWO AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU. Wydawnictwo o charakterze uniwersyteckim, publikuje prace z zakresu teorii i historii muzyki, kultury i pedagogiki muzycznej, muzykologii, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Gdańska, Pomorza i obszaru Polski Północnej; publikuje także nuty, przede wszystkim pierwodruki utworów współczesnych. Uzupełnieniem niektórych edycji książkowych są nagrania CD, integralnie związane z ich tematyką. W ograniczonym zakresie oficyna wydaje również specjalistyczne podręczniki i periodyki. Publikacje ukazują się przede wszystkim w języku polskim, niemniej dorobek niektórych międzynarodowych konferencji naukowych bywa prezentowany w językach angielskim i niemieckim.

Pierwszą publikacją Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie (dzisiejszej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku) była księga jubileuszowa z okazji dziesięciolecia uczelni, wydana w 1957. Jednocześnie ukazała się (również jako druk zwarty) praca Antoniego Poszowskiego O architekturze – podkładzie tonalnym – harmonice mazurków Karola Szymanowskiego. Od 1960 zaczęły się ukazywać skrypty uniwersyteckie oraz zeszyty naukowe, wydawane techniką powielaczową (funkcję składu pełnił przygotowany w wydawnictwie maszynopis). W 1972 przy Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki powołano formalnie wydawnictwo uczelni, jego pierwszym redaktorem naczelnym został Janusz Krassowski. Pracował na tym stanowisku do śmierci w 2009. Od 2010 redaktorem naczelnym jest Wojsław Brydak. Od tego samego roku wydawnictwo stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną uczelni, podległą bezpośrednio rektorowi.

Do jesieni 2014 ukazało się około 250 zwartych publikacji wydawnictwa, w tym pozycje fundamentalne: Kompozytorzy polscy 1918–2000 (2 tomy, 2005; w 2013 wydanie 2. zmienione, anglojęzyczne Polish Music. Polish Composers 1918–2010, we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim), Music Collection from Gdańsk. Thematic Catalogue of Music in Manuscript (3 tomy, 2008, we współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego), nowatorski podręcznik kształcenia słuchu Aliny Kowalskiej-Pińczak Przestrzenie wyobraźni muzycznej. Od tonalności po atonalność (2011), wyróżniony na Krajowych Targach Książki Naukowej we Wrocławiu w 2012, monografia Andrzeja Mikołaja Szadejki Styl i interpretacja w utworach organowych Friedricha Christiana Mohrheima (1719?–1780) i Johanna Gottfrieda Müthela (1728–1788) (2010), nagrodzona na Krajowych Targach Książki Naukowej we Wrocławiu w 2011, monografia Danuty Popinigis Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska (2014), podręczniki Danuty Szlagowskiej Kultura muzyczna antyku (1996) i Muzyka baroku (1998), seria pierwodruków nutowych utworów Marka Czerniewicza, Kazimierza Guzowskiego, Mikołaja Majkusiaka, Krzysztofa Olczaka, Cezarego Paciorka, Teresy Świercz. WB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania