BUMBLIS MAREK, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Wersja Blazejsliwinski (dyskusja | edycje) z dnia 14:43, 1 wrz 2023

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Marek Bumblis, 2013

MAREK BUMBLIS (ur. 16 V 1955 Gdańsk), radny miasta Gdańska. Syn Aleksandra, przybyłego z Wileńszczyzny w 1945 roku majstra instalacji sanitarnych, uczestnika odbudowy Gdańska, i pochodzącej z Wielkopolski Marianny z domu Kicińskiej. Brat Teresy Bumblis (później Szuchnik).

W 1970 ukończył Szkołę Podstawową nr 3 (Dolne Miasto), w 1975 Technikum Budowlane w Gdańsku, w 1980 Politechnikę Gdańską (PG) – jako magister inżynier budownictwa. Absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG (1996, dwusemestralne prawno-menedżerskie) oraz w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (1999, w dziedzinie organizacji i zarządzania kolportażem prasy). W latach 1980–1981 odbył służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy (podporucznik Wojska Polskiego).

Od 1981 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim, w latach 1985–1996 zastępca dyrektora i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Gdańsku, w 1996 prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Osiedla Ujeścisko w Gdańsku. Od 1997 do 2010 zastępca dyrektora Oddziału Ruchu SA w Gdańsku oraz doradca zarządu tej firmy w Warszawie. Od 2011 specjalista w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.

W 1981, jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, był oficjalnym obserwatorem na I Zjeździe tego związku. W 1993 wstąpił do Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform, w 1997 do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL). W kadencji 1998–2002 radny miasta Gdańska (początkowo z ramienia SKL AWS), przewodniczący Komisji Młodzieży, Sportu i Rekreacji oraz członek Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej. Od 2001 należy do Platformy Obywatelskiej, do 2018 był radnym z ramienia tej partii. W kadencji 2002–2006 (mandat przejął po Pawle Adamowiczu wybranym na prezydenta Gdańska) przewodniczył Komisji Turystyki i Sportu, był członkiem Komisji Rozwoju Przestrzennego, 28 X 2004 przewodniczącym Komisji Doraźnej do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Miasta Gdańska, wchodził w skład Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanych pracowników samorządowych i Komisji ds. przywracania nazw historycznych w Gdańsku. W kadencji 2006–2010 stał na czele Komisji Kultury i Sportu, pracował w Komisji Rozwoju Przestrzennego. W kadencji 2010–2014 był przewodniczącym Komisji Kultury i Promocji oraz wiceprzewodniczącym Komisji Sportu i Turystyki, nadal wchodził w skład Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanych pracowników samorządowych. W kadencji 2014–2018 przewodniczył Komisji Kultury i Turystyki oraz brał udział w pracach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, był m.in. inicjatorem upamiętnienia w Nowym Ratuszu ks. Bronisława Komorowskiego jako patrona jednej z sal. Jako mieszkaniec Dolnego Miasta skutecznie zabiegał o rewitalizację tej dzielnicy.

W latach 1994–1996 był członkiem Rady Programowej Telewizji Gdańsk, w 2001 Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, w okresie 2002–2006 przewodniczącym Kręgu Przyjaciół Harcerzy przy Radzie Miasta Gdańska, w 2003 członkiem założycielem Gdańskiej Organizacji Turystycznej (następnie jej członek honorowy), od 2004 członkiem Komitetu Organizacyjnego Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, w latach 2007–2010 Gdańskiej Rady Sportu, od 2009 do 2019 Rady Kultury Gdańskiej. Od 2009 należał do Rady Programowej Gdańskiej Galerii Miejskiej, do 2016 był jej przewodniczącym. Od 2010 do 2014 członek Rady Muzeum Narodowego w Gdańsku. Był przewodniczącym kapituły Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” ( nagrody miasta Gdańska). Uhonorowany m.in. Medalem Chana Dżelal Ed-Dina przez prezesa Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP Jerzego Szahuniewicza (2009).

Od 1977 żonaty z Barbarą z domu Łomnicką, ojciec Barbary Anny (ur. 1985) oraz Ewy (ur. 1988). SB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania