NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” REGION GDAŃSKI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Komisji Krajowej NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, ul. Wały Jagiellońskie 24
Siedziba Komisji Krajowej NSZZ „S” Regionu Gdańskiego, ul. Wały Jagiellońskie 24
Jeden z numerów „Miesięcznika Solidarność”

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ” (NSZZ „S”) REGION GDAŃSKI, ul. Wały Piastowskie 24. Na podstawie zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest to jedna z 33 jednostek terenowych ogólnokrajowego związku międzybranżowego NSZZ „S”. Zgodnie z paragrafem 22 statutu NSZZ „S” zasięg działania każdego regionu obejmuje obszar spójny, którego teren określają granice powiatów wchodzących w jego skład. Zasady tworzenia i funkcjonowania regionów uchwala Krajowy Zjazd Delegatów, czyli najwyższa władza stanowiąca w związku. Decyzję o utworzeniu regionu i określeniu obszaru jego działania, zmianie obszaru działania oraz o wyrejestrowaniu podejmuje Komisja Krajowa, czyli władza wykonawcza, która prowadzi też rejestr regionów. Region posiada osobowość prawną. Tworzą go organizacje zakładowe i międzyzakładowe, których teren działania lub siedziba znajdują się w obszarze regionu, a także niższe jednostki organizacji zakładowych i międzyzakładowych (organizacja wydziałowa, oddziałowa, podzakładowa).

Ponieważ to w Gdańsku w 1980 narodziła się Solidarność, Region Gdański zajmuje szczególne miejsce i w rejestrze Komisji Krajowej ma numer 1. Władzą stanowiącą Regionu Gdańskiego NSZZ „S” jest Walne Zebranie Delegatów Zarządu Regionu Gdańskiego, władzą wykonawczą – Zarząd Regionu Gdańskiego z wyłonionym spośród swojego grona Prezydium (przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz i członkowie). Władzę kontrolną sprawuje Komisja Rewizyjna. Wszystkie władze wybierane są na czteroletnią kadencję.

Region Gdański obejmuje swoim zasięgiem większość obszaru województwa pomorskiego. Ma odziały w Gdyni, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Kartuzach, Kościerzynie, Pucku, Lęborku, Wejherowie, Starogardzie Gdańskim, Malborku i Chojnicach.

Region Gdański prowadzi działania między innymi w zakresie wspierania pracowników, którzy chcą zorganizować się w związku i założyć organizację zakładową, oferując wsparcie merytoryczne i pomoc w dopełnieniu związanych z tym formalności oraz pomoc prawną (Dział Organizowania i Rozwoju Związku); organizacji szkoleń dla działaczy związkowych dotyczących między innymi kodeksu pracy, prowadzenia negocjacji z pracodawcą, przeprowadzania wyborów w związku, pracy komisji rewizyjnych, skarbników i innych (Dział Szkoleń) oraz szkoleń realizowanych w ramach projektów europejskich (Dział Programów Europejskich); udzielania bezpłatnych porad prawnych komisjom zakładowym i członkom indywidualnym (Dział Prawny); informacji i promocji poprzez wydawanie miesięcznika „Magazyn Solidarność” oraz Internetowego Biuletynu Informacyjnego „Solidarności” (Dział Informacji i Promocji); pomocy w znalezieniu zatrudnienia, poradnictwa zawodowego (Biuro Pracy).

NSZZ „S” Region Gdański wywodzi się z Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) Gdańsk powstałego 1 IX 1980 w wyniku przekształcenia z Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS). W początkowym okresie MKZ Gdańsk pełnił podwójną funkcję: stanowił władzę związku regionu gdańskiego oraz koordynował i organizował NSZZ „S” na terenie całego kraju. Siedziba MKZ Gdańsk mieściła się przy al. Grunwaldzkiej 103 w Gdańsku-Wrzeszczu. MKZ Gdańsk liczył 1425 komisji zakładowych (w tym 251 z województw elbląskiego i słupskiego) i około 530 000 członków. W 2017 w NSZZ „S” Region Gdański zarejestrowano 416 komisji zakładowych skupiających około 39 tysięcy członków. OK

Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”
Imię i nazwisko Lata sprawowania funkcji Funkcja
Lech Wałęsa 1980–1981 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S”
1981–1989 przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Bogdan Borusewicz 1989–1990 przewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
1990–1992 przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Jan Hałas 1992–1993 przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Jacek Rybicki 1993–1998 przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Janusz Śniadek 1998–2002 przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
Krzysztof Dośla 2002– przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”
OK
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania