SZKOŁA ŚW. PIOTRA I PAWŁA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu wybudowana w latach 1848-1850 przy ul. Żabi Kruk 48, według stanu z około 1935
Szkoła św. Piotra i Pawła przy Hansaplatz (ul. Wały Piastowskie)
Szkoła św. Piotra i Pawła (po prawej) i Biblioteka Miejska (po lewej), początek XX wieku
Szkoła św. Piotra i Pawła przy Hansaplatz (ul. Wały Piastowskie), widok od dziedzińca, lata 20. XX wieku
Aula z obrazem Karla Zinglera, po 1945 zasłoniętym, poddanym renowacji w 2018SZKOŁA ŚW. PIOTRA I PAWŁA (Petrischule; od 15 I 1818: Oberrealschule zu St. Petri und Pauli). Początkowo parafialna przy kościele św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu. Wzmiankowana od 1436, kiedy Rada Miejska powołała w niej stałego nauczyciela w miejsce dotychczas dochodzących. W 1457 zwana już starą szkołą (der alden Schulen), po wschodniej stronie kościoła przy ul. św. Piotra.

W okresie reformacji szkoła gminy reformowanej. Od 1564 w nowym budynku powstałym z funduszy zapisanych w testamencie przez pastora Valentinusa Ernestusa. W 1640 otrzymała kolejny nowy budynek na terenie dawnego cmentarza przykościelnego. Z kierujących szkołą rektorów Johannes Friedrich Starckius, poprzednio rektor liceum w Kiejdanach (u rodziny Radziwiłłów), w 1669 dostał z zapisu testamentowego Heinricha Schwartzwalda poważny księgozbiór (około 3000 tomów) i zbiór numizmatów. Wenceslaus Gerson Brosius (Wacław Brożek) był autorem podręcznika do nauki języka polskiego i polskich utworów okolicznościowych. W 1776, wraz ze szkołą mariacką i szkołą św. Jana, uznana została za najlepszą w Gdańsku szkołę parafialną; pracowało w niej pięciu nauczycieli, naukę pobierało 70 uczniów.

Do 1818 szkoła łacińska, 15 I 1818 przekształcona została w szkołę realną dla chłopców, początkowo czteroletnią, od 1832 – sześcioletnią. 1 XI 1828 powiększona o kolejny nowy budynek (także na terenie byłego przykościelnego cmentarza). Za dyrekcji dr. Johanna Friedricha Höpfnera (1826–1832) uznawana za najlepszą szkołę w Gdańsku. Na mocy układu z 1838 między władzami miasta a emerytami gminy reformowanej ustalono, że starsze budynki szkolne i mieszkania nauczycielskie będą utrzymywane przez emerytów, a pozostałe potrzeby, jak na przykład wynagrodzenie nauczycieli, będą zaspokajane w równych częściach przez gminę reformowaną oraz przez gminę miejską. W 1830 władze miasta przyznały szkole na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego niezabudowaną parcelę przy Gertrudengasse (ul. Wilcza), na której w 1875 wybudowano pierwszą w Gdańsku szkolną halę gimnastyczną.

W latach 1848–1850 wybudowano przy ul. Żabi Kruk 48-49 nowy obiekt szkolny (po 1945 przez ten teren poprowadzono przedłużenie ul. Toruńskiej w stronę ul. Okopowej). Oddany 15 X 1850, składał się z siedmiu izb lekcyjnych, holu (miejsce zebrań uczniów), gabinetów: chemicznego, fizycznego, przyrodniczego, sali do nauki rysunków, ogródka botanicznego. Od tego momentu pod wyłącznym patronatem miasta. Zabudowę z 1640 rozebrano, w budynku z 1828 uruchomiono szkołę elementarną (od 1879 w nowym budynku szkoła podstawowa dla chłopców). Zniszczona 8 VIII 1857 przez pożar rejonu ul. Żabi Kruk, Lastadia i Toruńskiej; zajęcia przeniesiono do Zielonej Bramy. W 1859 ponownie w odbudowanym budynku. 9 II 1860 liczyła 482 uczniów i uzyskała prawa sześcioklasowej średniej szkoły realnej (matematyczno-przyrodniczej) I stopnia. Absolwenci po maturze otrzymali uprawnienia do studiów inżynierskich i przyrodniczych. 6 IX 1882 przekształcona w gimnazjum realne. 13 IV 1891 włączono do niej Akademię Handlową. W latach 1899–1902 przekształcona w dziewięcioklasową szkołę realną wyższego stopnia. ML

14 XI 1900 otrzymała nową siedzibę przy Hansaplatz (ul. Wały Piastowskie), budowaną w 1901–1904 według projektu architekta Karla Kleefelda, z 59 klasami i gabinetami, aulą ozdobioną obrazem Karla Zinglera przedstawiająccym wodowanie pancernika, osobnym budynkiem gimnastycznym; uczęszczało wówczas do niej 771 uczniów. Szkoła zlokalizowana została na narożu Hansaplatz ( pl. Hanzy, obecnie nie istnieje) i Schüsseldamm (ul. Łagiewniki), stanowiła część kompleksu budowli mieszczących instytucje naukowo-kulturalne: Archiwum Państwowe i Bibliotekę Miejską. Gmach wzniesiony został na skomplikowanym planie, zbliżonym w kształcie do litery V, wypełniającym naroże działki. Główny człon budynku, z wejściem i aulą na piętrze, umieszczony został na narożu, skrzydła boczne – wzdłuż ulic. Wewnątrz znalazły się pomieszczenia lekcyjne, nowoczesne laboratoria, pracownie rysunku i zajęć praktycznych. Obserwatorium astronomiczne znajdowało się w specjalnie do tego celu wybudowanej wieży. Budynek wzniesiony został z wykorzystaniem form architektury gotyckiej.

Gmach przetrwał działania II wojny światowej, w niewielkim stopniu przekształcony, zbudowano nową salę gimnastyczną. Od 1945 siedziba I Liceum Ogólnokształcącego. WS

Kierownicy (rektorzy) szkoły
św. Piotra i Pawła (1551–1817)
1551–1561 Nicolai
1561–1565 Antonius Lindemann
1565–1578 Paul Aleber
1578–1580 Adrianus Pauli Chodowiecki
1580–1610 Christophorus Preysz
1611–1622 Valentinus Burchardus
1622 Abraham Prätorius
1622–1647 Peter Bertram
1647–1657 Johannes Georg Moersius (Moersÿ)
1658–1669 Johannes Friedrich Starckius
1670–1684 Wenceslaus Gerson Brosius
1685–1702 Johannes Gerwich
1702–1726 Johann Serenius Chodowiecki (zob. Daniel Chodowiecki)
1726–1733 Nicolaus Thumsener
1733–1749 Michael Bernhard von Wencko
1749–1790 Carl Payne
1790–1812 Franz Bellair
1815–1817 Arthur Payne
MrGl
Dyrektorzy szkoły średniej
św. Piotra i Pawła (1818–1945)
1818–1826 Karl Friedrich Grolp
1826–1832 Johann Friedrich Höpfner
1832–1837 Heinrich Ferdinand Nagel
1837–1871 Friedrich Samuel Strehlke
1871–1890 August Bernhard Ohlert
1891–1898 Otto Adalbert Völkel
1898–1901 Richard Fricke
1901–1910 Paul Suhr
1911–1934 Georg Stecher
1934–1943 Edmund Beyl
1943–1945 Ernst Taege
MrGl
Nauczyciele szkoły św. Piotra i Pawła 1818–1945
Nazwisko i imię Czas życia Wykształcenie Nauczany przedmiot Okres pracy
Barth Kurt 11 VII 1883 Gdańsk – po 1921 uniwersytet języki niemiecki, angielski, francuski 1909–1921 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Barthoff Oscar Waldemar 7 III 1890 powiat Prabuty – po 1939 uniwersytety w Freiburgu i Berlinie matematyka, fizyka, chemia 1935 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła, wcześniej 1925–1934 Gimnazjum Realnym we Wrzeszczu, poseł do Volkstagu 1933–1935 z ramienia NSDAP
Beyl Edmund 9 VII 1901 Theilheim koło Würzburga, Bawaria – 14 IX 1969 Würzburg uniwersytet język niemieckim, historia 1934–1945 dyrektor, wcześniej 1925–1934 w Gimnazjum Realnym we Wrzeszczu, od 1935 poseł NSDAP do Volkstagu
Boeszoermany Paul Ernst Optatus Ruleman 9 IV 1818 Gdańsk – 13 IV 1879 Gdańsk uniwersytety w Berlinie i Halle język niemiecki, historia 1848–1879 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Bomke Franz Theodor 1 I 1853 powiat Morąg – po 1908 seminarium nauczycielskie w Królewcu i Waldau (Turyngia) klasy wstępne 1897–1907 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Brandies Gustav uniwersytet 1906–1910 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Brandt Friedrich Adolph 1 I 1855 Stade, Holstein – 18 V 1901 Gdańsk uniwersytety w Lipsku, Berlinie, Królewcu języki niemiecki, francuski, angielski 1891–1901 szkoła realna św. Piotra i Pawła, wcześniej i jednocześnie 1887–1901 szkoła św. Jana
Brassat Hans 5 V 1884 – po 1939 uniwersytet 1919 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Chuseau Hans uniwersytet, dr filozofii język angielski, religia 1906–1916 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Collins Heinrich Moritz 27 VIII 1859 Bielkowo koło Gdańska – 3 III 1910 Gdańsk uniwersytety w Belinie, Lipsku i Greifswaldzie język niemiecki, klasy wstępne, religia 1897–1910 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Cosack Carl Wilhelm 22 IX 1822 Gdańsk – 2 XI 1891 Wejherowo uniwersytet w Halle języki niemiecki i francuski 1849–1872 szkoła realna św. Piotra i Pawła wcześniej 1845–1849 w Gimnazjum Miejskim
Cüsow Hans 16 XII 1878 – po 1939 uniwersytet, dr filozofii 1924 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Czischke Ferdinand Ludwig 18 VIII 1863 Babi Dół koło Kartuz – 29 IX 1913 Gdańsk uniwersytety w Berlinie i Greifswaldzie języki francuski i niemiecki, historia 1898–1913 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Dahms Otto Hermann 26 V 1823 Gdańsk – 31 X 1904 Gdańsk Królewska Szkoła Sztuk Pięknych w Gdańsku rysunki 1876–1879 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Damus Rudolf 6 I 1849 Elbląg – 25 III 1918 Gdańsk uniwersytety w Berlinie i Getyndze historia, geografia 1879–1891 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Dauers Herbert 18 XII 1907 – po 1939 1935 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Engler Hermann 30 III 1876 Gnojewo koło Malborka – po 1908 poza Gdańskiem uniwersytet, dr filozofii języki niemiecki, francuski, angielski 1902–1908 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Evers Heinrich Karl 4 XII 1852 Wittenburg (Meklemburgia) – 24 III 1936 Gdańsk uniwersytety w Getyndze i Monachium matematyka, fizyka 1878–1920 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Franken August Hermann 13 XII 1845 Mühlheim, Nadrenia – 30 VIII 1925 Gdańsk uniwersytety w Bonn i Berlinie języki angielski i francuski 1871–1911 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Fricke Richard język francuski
Friedlander Meyer Wlliam 1811 Gdańsk – 26 IV 1880 Gdańsk język angielski 1857–1860 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Gerlach Carl Louis 16 XII 1822 Gdańsk – 24 V 1881 Gdańsk seminarium nauczycielskie w Iławie klasy wstępne 1850–1881 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Gohlke Kurt 7 II 1890 – po 1935 uniwersytet, dr filozofii 1916–1935 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Grentzenberg Ferdinand Gottlieb 5 VIII 1791 Gdańsk – 18 VI 1868 Gdańsk rysunki 1839–1864 wyższa szkoła średnia św. Piotra i Pawła, wcześniej 1831 w gdańskiej Provinzial-Gewerbeschule (Państwowa Szkoła Rzemieślnicza)
Grolp Karl Friedrich 1 XII 1791 Słupsk – 11 XII 1862 Kwidzyń uniwersytet w Królewcu łacina, greka, język niemiecki 1818–1826 kierownik wyższej szkoły obywatelskiej św. Piotra i Pawła
Grübnau Daniel Friedrich 16 IX 1812 Pilona koło Elbląga – po 1872 USA uniwersytet w Królewcu łacina, greka 1838–1849 szkoła św. Piotra i Pawła, następnie 1849–1871 dyrektor Szkoły Średniej dla Dziewcząt im. Wiktorii
Grüning Wilhelm Theodor 10 V 1825 Gdańsk – 31 I 1917 Sopot seminaria nauczycielskie, Instytut Sportu Berlin gimnastyka klasy wstępne 1851–1891 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Hackbarth Helmuth 2 VI 1906 – po 1939 1936 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Hermenau Wilhelm (Willy) Kurt 18 X 1879 Gdańsk – po 1914 uniwersytet języki francuski i angielski 1908–1914 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Herrmann Carl August 1794 – 12 VIII 1849 Gdańsk klasy wstępne 1818–1849 wyższa szkoła miejska św. Piotra i Pawła
Heye Hermann August 27 VI 1864 Grothe, Hannover – 24 XI 1906 Wiesbaden uniwersytety w Tybindze, Berlinie i Strassburgu języki angielski i francuski 1902–1906 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Heygroth Eduard 16 XI 1861 Tczew – po 1939 seminarium nauczycielskie klasy wstępne 1900–1913 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Hilger August Friedrich 21 VIII 1847 Srokowo koło Kętrzyna – 12 VIII 1926 Gdańsk uniwersytet w Królewcu język niemiecki, historia 1872–1919 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Hoffmann Johann 7 II 1884 – po 1939 uniwersytet, dr filozofii 1926 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Höpfner Johann Friedrich 30 XI 1792 Gardeja – 11 XII 1848 Gdańsk uniwersytet w Królewcu język niemiecki, łacina dyrektor 1826–1832 szkoły św. Piotra i Pawła, 1838–1848 dyrektor Höhere Töchterschule
Hopp Paul klasy wstępne 1907–1914 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Jasse Ernst 5 VII 1867 Kupfermühle (Kopernica), powiat Chojnice – 8 VI 1937 Sopot seminarium nauczycielskie Malbork rachunkowość handlowa 1902–1908 szkoła realna św. Piotra i Pawła, główne miejsce pracy Państwowa Rzemieślnicza Szkoła Dokształcająca) przy An der Großen Mühle 11/13 (ul. Wielkie Młyny)
Kiesow Johannes Carl 27 V 1846 Vorbein koło Grimmen – 10 III 1901 Gdańsk–Wrzeszcz uniwersytety w Heidelbergu, Greifswaldzie, Getyndze i Berlinie, doktor filozofii przyroda, chemia 1876–1901 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Kippenberg Georg 12 III 1853 Hannover – 10 VIII 1924 Gdańsk uniwersytety w Berlinie, Getyndze i Genewie języki niemiecki i angielski 1891–1912 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Kisielnicki Joseph Ambrosius 24 XII 1842 Rzeck koło Biskupca – 20 XI 1907 Gdańsk studia muzyki kościelnej, seminarium nauczycielskie w Grudziądzu, organista muzyka, śpiew 1889–1907 szkoła realna św. Piotra i Pawła, jednocześnie w innych szkołach
Klein Wilhelm 25 VIII 1845 Ełk –16 IV 1919 Sopot uniwersytet w Królewcu język niemiecki, łacina, greka 1871–1891 szkoła realna św. Piotra i Pawła, następnie 1891–1911 w Gimnazjum Miejskim
Klink Gustav 10 X 1851 Bromowo koło Suszu – 26 VII 1928 Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Królewcu rysunki 1879–1914 szkoła realna św. Piotra i Pawła, jednocześnie 1879–1892 w Gimnazjum Miejskim
Könnemannn Rudolf 2 VII 1898 – po 1939 uniwersytet, dr filozofii 1923 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Koschorreck Hans 11 III 1896 – po 1935 uniwersytet 1921–1935 szkoła realna św. Piotra i Pawła, w 1936 – po 1939 w Miejskim Gimnazjum Realny dla chłopców w Oliwie
Krause Walter 6 X 1864 Starogard Gdański – po 1928 seminarium nauczycielskie w Debrznie klasy wstępne 1900–1928 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Krompholz Emil Adolf 24 IV 1869 Gdańsk-Oliwa – po 1939 Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie rysunki 1899–1932 szkoła realna św. Piotra i Pawła, 1932 – po 1939 Gimnazjum przy Weidengasse 1 (ul. Łąkowa)
Kronke Felix 14 VI 1865 – po 1894 Niemcy uniwersytet we Wrocławiu matematyka 1891–1894 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Kuhse Friedrich 4 II 1880 – po 1939 uniwersytet matematyka, księgowość handlowa 1910 – po 1939
Laackmann Heinrich uniwersytet matematyka, fizyka 1906–1908 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Lange Emil Johann 11 I 1862 Kościerzyna – 5 XI 1907 Gdańsk uniwersytet w Berlinie przyroda, chemia 1886–1907 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Lehmann Johann Otto 24 IX 1802 Królewiec – 6 XII 1883 Gdańsk uniwersytet w Królewcu łacina, greka, język niemiecki 1824–1825 szkoła średnia św. Piotra i Pawła, następnie 1825–1836 Gimnazjum Miejskim
Liebermann Konrad 13 V 1885 – po 1939 uniwersytet 1915 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Lierau Max Johann 11 IV 1864 Gdańsk – 26 VIII 1938 Sopot uniwersytety we Wrocławiu i Strassburgu przyroda, chemia 1891–1929 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Lindow Erich 1 VIII 1910 – po 1939 uniwersytet, dr filozofii 1936 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Littschwanger Felix 25 VI 1890 – po 1939 uniwersytet 1915 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Lukat Max 8 I 1868 Insterburg (Czerniachowsk, Rosja) – 30 VII 1914 Gdańsk uniwersytet w Królewcu matematyka, język francuski 1901–1914 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Mahlau Ernst Johannes 15 I 1851 powiat Malbork –13 IV 1901 Gdańsk seminarium nauczycielskie Pasłęk muzyka, śpiew 1896–1901 szkoła realna św. Piotra i Pawła, wcześniej 1885–1896 szkoła św. Jana
Malottki von Leo 28 V 1888 – po 1939 studia plastyczne rysunki 1915–po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Martens Heinrich Richard 30 VIII 1843 Gdańsk – 21 IV 1894 Elbląg uniwersytety w Getyndze i Berlinie historia, geografia 1868–1876, później w 1876–1893 Gimnazjum Królewskie (Długie Ogrody/ Łąkowa)
Meierfeldt Otto zginął jako oficer na froncie 28 XI 1918 uniwersytet języki angielski i francuski 1910–1918 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Menge Franz Anton 15 II 1808 Arnsberg, Westfalia – 26 I 1880 Gdańsk uniwersytety w Berlinie i w Bonn botanika, zoologia 1836–1877 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Meyer Karl 2 III 1883 – po 1939 uniwersytet, dr filozofii język niemiecki, gimnastyka 1910 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Möller Ernst August 14 III 1836 Morąg – 15 XII 1879 Gdańsk uniwersytety w Królewcu i w Lipsku 1864–1879 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Mörner Friedrich 8 VIII 1867 Sławno – po 1906 uniwersytet w Królewcu język niemiecki, łacina, greka 1892–1903 szkoła realna św. Piotra i Pawła, następnie 1903–1906 Gimnazjum Miejskie
Müller Max uniwersytet, dr filozofii języki francuski, angielski, niemiecki 1911 staż szkoła realna św. Piotra i Pawła
Nagel Heinrich Ferdinand fizyka, chemia przyroda
Nass Calmar 6 IX 1858 Słupsk – 27 IV 1920 Gdańsk uniwersytety w Jenie i Greifswaldzie matematyk, fizyka, język angielski 1893–1900 szkoła realna św. Piotra i Pawła, wcześniej 1884–1893 Akademia Handlowa, później 1900–1920 Gimnazjum Miejskie
Neumann Otto Eduard 19 IX 1801 Brzeźnica koło Kętrzyna – 9 VII 1887 Frankfurt nad Odrą uniwersytet w Królewcu, teologia języki niemiecki i łaciński 1825–1839 wyższa szkoła miejska św. Piotra i Pawła, później 1839–1868 dyrektor Conradinum
Neumann Stephan 24 II 1841 Chełmno nad Wisłą – 1 VI 1908 Gdańsk uniwersytety w Królewcu i w Berlinie przyroda 1864–1876 szkoła realna św. Piotra i Pawła, później 1876–1908 dyrektor Szkoły Średniej dla Dziewcząt im. Wiktorii
Nyksius Hillebrandt 7 VI 188 – po 1939 uniwersytet języki angielski i francuski 1911 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
August Bernhard Ohlert 15 VIII 1821 Jeziorno koło Sztumu – 9 I 1891 Królewiec uniwersytet w Królewcu matematyka, fizyka, język niemiecki 1871–1890 dyrektor szkoły realnej św. Piotra i Pawła
Oelerich Wilhelm 17 IX 1851 Altenbrach koło Hanoweru – po 1882 uniwersytety w Lipsku i Getyndze 1877–1882 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Ostwald Friedrich 6 XI 1875 – po 1939 uniwersytet 1920 – 1934 szkoła realna św. Piotra i Pawła, później 1935 – po 1939 Conradinum
Palm Ewald 2 IV 1899 – po 1939 1934–po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Payne Arthur 1773 – 14 VI 1842 Gdańsk – Orunia uniwersytety w Halle i w Berlinie łacina, język niemiecki 1818–1836 wyższa szkoła miejska św. Piotra i Pawła
Peemöller Karl 1 VII 1884 – 28 IV 1963 Heidelberg, Niemcy uniwersytet fizyka, chemia 1908–1935 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Pertzel Heinrich 12 II 1890 – po 1939 uniwersytet 1923–1934 szkoła realna św. Piotra i Pawła, później 1935 – po 1939 Gimnazjum Realne we Wrzeszczu
Pfeffer Heinrich Rudolf 22 III 1822 Tapiau, Prusy (Gwardiejsk, Rosja) – 25 VI 1898 Gdańsk uniwersytet w Królewcu łacina, greka 1855–1893 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Puff Karl 12 XII 1872 – po 1939 seminarium nauczycielskie klasy wstępne 1906–1936szkoła realna św. Piotra i Pawła
Radau Ernst 24 IV 1884 – po 1939 studia wyższe 1914–1925 szkoła realna św. Piotra i Pawła, następnie 1926 – po 1939 Szkoła Średnia dla Dziewcząt im. Wiktorii
Radde Johann 1800 Brzeźno koło Czuchowa – 6 VIII 1851 Gdańsk
(ojciec Gustava Richarda Raddego)
uniwersytet łacina, język niemiecki 1829–1851 wyższa szkoła miejska św. Piotra i Pawła
Rahn Wilhelm uniwersytet języki francuski i niemiecki 1908–1921 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Rebitz Adolf 28 X 1855 Chełmno nad Wisłą – po 1890 Berlin uniwersytet w Królewcu 1882–1888 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Reimann Paul 19 I 1860 Gdańsk – 30 III 1944 Gdańsk uniwersytet języki francuski i angielski 1889–1925 szkoła realna św. Piotra i Pawła, wcześniej 1883–1889 Gimnazjum Miejskie, jednocześnie 1885–1897 Szkoła Średnia dla Dziewcząt im. Wiktorii, po 1904 lektor w Technische Hochschule Danzig
Reinicke Richard uniwersytet matematyka, fizyka 1911–1925 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Rodde Karl Gustav 29 VIII 1830 Gdańsk – 1 III 1906 Berlin Akademia Sztuk Pięknych w Düsseldorfie rysunki 1864–1876 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Rogalski Werner 2 IV 1909 – po 1939 1937–1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Roggenhausen (do 1926 Rogozinski) Paul 21 II 1881 Toruń – po 1942 uniwersytet 1914–1942 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schacht Erich 4 XI 1887 – po 1935 uniwersytet, dr filozofii 1915–1935 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schaffrin (Schaffryn) Kurt 29 III 1898 – po 1939 studium nauczycielskie muzyka, śpiew 1928 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schindler Karl Christian 30 IX 1852 Hamburg – 20 II 1894 Gdańsk uniwersytety w Bonn i w Królewcu języki francuski, niemiecki i angielski 1893–1894 szkoła realna św. Piotra i Pawła, wcześniej 1880–1893 Akademia Handlowa
Schirmacher Carl Friedrich 24 IX 1790 Królewiec – 26 VIII 1855 Gdańsk uniwersytet w Królewcu łacina, greka 1818–1855 wyższa miejska szkoła średnia św. Piotra i Pawła
Schlicht Hermann 10 IV 1896 – po 1939 1935 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schlüter Louis 9 XI 1853 Parchim, Meklemburgia – 7 X 1934 Gdańsk uniwersytety w Lipsku i w Rostocku matematyk, fizyka 1878 –1920 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schmidt Alexander 5 XII 1816 Twer, Rosja – 27 VI 1887 Królewiec uniwersytet w Królewcu język angielski, historia 1840–1855 wyższa szkoła miejska św. Piotra i Pawła
Schreck Artur 12 X 1909 Gdańsk – po 1939 1936 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schröder Friedrich 11 IV 1887 Ribnitz, Meklemburgia – 13 XII 1922 Gdańsk uniwersytet, Instytut Sportu Berlin łacina, gimnastyka 1916–1922 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schröter Kurt 31 V 1885 – po 1939 uniwersytet, dr filozofii 1915 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schubart Friedrich Hermann 17 III 1833 Gdańsk-Brętowo – 17 III 1889 Gdańsk Studium Sportowe Berlin gimnastyka 1865–1889 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Schultz Ludwig Ferdinand 26 IV 1818 Gdańsk – 14 IX 1864 Gdańsk seminarium nauczycielskie klasy wstępne 1837–1864 wyższa szkoła średnia św. Piotra i Pawła
Schulz Gustav 2 XII 1903 – po 1935 studia wyższe 1935 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła, wcześniej 1933–1935 Gimnazjum Realnym we Wrzeszczu
Schütte Heinrich Wilhelm 24 II 1855 Hameln, Dolna Saksonia – 23 XI 1930 Gdańsk uniwersytet w Getyndze język niemiecki, łacina, greka 1883–1889 szkoła realna św. Piotra i Pawła, następnie 1889–1921 w Gimnazjum Miejskim
Paul Simson 5 II 1869 Elbląg – 6 I 1917 Gdańsk uniwersytety w Heidelbergu, Królewcu, Lipsku i Berlin historia, język niemiecki, geografia 1895–1917 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Sindowski Karl Ludwig 21 V 1857 Elbląg – po 1928, emeryt seminarium nauczycielskie w Malborku klasy wstępne, gimnastyka 1900–1927 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Sonnenburg Kudwig Christian 5 XII 1828 Holzminde – po 1905 Schwerin uniwersytety w Getyndze i w Berlinie języki francuski i angielski 1862–1868 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Sonntag Paul 14 XI 1863 Gdańsk – 12 XI 1922 Gdańsk uniwersytety we Freiburgu i Berlinie matematyk, fizyka 1902–1922 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Spendlin Karl 21 VII 1856 Gołdap – 23 IV 1926 Gdańsk uniwersytet w Królewcu języki angielski i francuski 1884–1925 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Stecher Georg 31 XII 1868 Naumburg, Saksonia – po 1942 uniwersytet we Wrocławiu język niemiecki 1911–1934 dyrektor szkoły realnej św. Piotra i Pawła
Strehl Willy 22 IX 1858 Pasłęk – 19 I 1922 Gdańsk uniwersytet w Królewcu i w Marburgu historia, język niemiecki, łacina 1891–1898 szkoła realna św. Piotra i Pawła, następnie 1898–1922 szkoła św. Jana
Friedrich Samuel Strehlke 11 XII 1797 koło Chojnic – 25 II 1886 Gdańsk uniwersytet w Królewcu matematyka 1838–1871 dyrektor szkoły realnej św. Piotra i Pawła, wcześniej 1823–1831 nauczyciel w Gimnazjum Miejskim, następnie w Berlinie
Stritzel Erich 1 VI 1906 – po 1939 1938 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Suhr Paul 7 IX 1860 Neuhaus, Meklemburgia – 14 IX 1919 Gdańsk uniwersytety w Jenie, Berlinie i Greifswaldzie matematyk, fizyka 1886–1889 szkoła realna św. Piotra i Pawła, następnie 1889–1901 w Gimnazjum Miejskim, 1901–1910 dyrektor szkoły realne św. Piotra i Pawła
Syldatk Franz 23 II 1905 – po 1939 1933 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Taege Ernst

syn Ottona Taege

22 X 1888 Gdańsk – 11 XII 1967 Oldenburg, Schleswig uniwersytet łacina 1916 – po 1939 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Taege Otto 2 VII 1853 Gubin – 1 I 1917 Gdańsk uniwersytet w Halle język niemiecki, łacina, historia 1880–1917 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Thoene Kurt 3 III 1860 Labiau, Prusy (Polessk, Rosja) –zginął na froncie 23 II 1915 uniwersytety w Królewcu i w Berlinie języki angielski i francuski 1901–1914 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Tröger Friedrich August 26 VIII 1802 Gumbinnenn, Prusy (Gusjew, Rosja) – 9 IX 1880 Gdańsk uniwersytet w Królewcu łacina, język niemiecki 1829–1877 wyższa szkoła średnia św. Piotra i Pawła
Unger Paul 11 VI 1884 – po 1939 studium nauczycielskie klasy wstępne 1928–1936 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Vieweger Leo 16 VII 1850 Krotoszyn – po 1905 w USA uniwersytety we Wrocławiu, Berlinie, Londynie języki angielski i francuski 1879–1888 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Vogel Julius 2 V 1887 – po 1935 uniwersytet języki angielski i francuski 1914– 1935 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Völkel Otto Adalbert 1 I 1848 Gdańsk – 9 II 1908 Gdańsk uniwersytety w Królewcu, Berlinie i Getyndze historia, geografia 1891–1898 dyrektor szkoły realnej św. Piotra i Pawła, wcześniej w Gdańsku 1873–1876 w szkole św. Jana, w 1878–1891 dyrektor Akademii Handlowej
Voss Carl Emil Erich 26 VIII 1889 Gdańsk – 3 I 1962 Brunszwik (Braunschweig) uniwersytet 1916–1945 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Wallerand Franz

ojciec Theodora Walleranda (1900 – po 1939), nauczyciela w Conradinum

studium nauczycielskie klasy wstępne 1907–1913 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Wiebe Johannes (Hans) 24 VIII 1904 powiat Gdańsk – 6 V 1976 Würzburg uniwersytet, dr filozofii 1936–1945 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Winckelmann Friedrich Joseph 29 XI 1867 Skarszewy – po 1926 uniwersytety w Halle i Berlinie język niemiecki, historia, religia 1903–1926 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Wollenteit Carl 14 XII 1858 Królewiec – 18 VII 1902 uniwersytet w Królewcu języki niemiecki i francuski 1894–1902 szkoła realna św. Piotra i Pawła
Wulckow Ernst Richard 1 X 1833 Gdańsk – 31 VII 1911 Darmstadt uniwersytet w Berlinie 1861–1872 szkoła realna św. Piotra i Pawła, następnie 1872–1876 dyrektor Höhere Töchterschule
Zur Hermann 1 IX 1836 Lubtow (Lublewo), Pomorze – po 1905 Gdańsk seminarium nauczycielskie w Koszalinie klasy wstępne 1865–1900 szkoła realna św. Piotra i Pawła
MrGl
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania